Vesitilanne ja ennusteet

paikkakohtainen vesitilanne

Vedenkorkeus

Vedenkorkeus

Selite

Selite

 

 

Katsaukset ja tiedote

Vesitilannekatsaus:Järvien jäät heikkoja, lunta vähän ja vedenpinnat edelleen alhaalla (4.12.2018)

Lounais-, Länsi- ja Keski-Suomessa pohjaveden pinnat alhaalla, yksittäisissä kaivoissa vesi voi kevääseen mennessä loppua (23.11.2018)

Järvien vedenpinnat edelleen alhaalla Etelä- ja Keski-Suomessa (Tulvakeskus 17.12.)

Pakkassää pitää jokien virtaamat laskussa koko maassa. Lounais- ja Etelä-Suomessa viikon takaiset sateet ovat saaneet järvien vedenkorkeuksien laskun tasaantumaan ja monin paikoin pinnat ovat kääntyneet nousuun. Esimerkiksi Lohjanjärven ja Säkylän Pyhäjärven vedenpinnat ovat edelleen matalalla, mutta hitaassa nousussa. Keski-Suomessa, Pirkanmaalla ja Hämeessä vesitilanne jatkuu edelleen vähävetisenä ja järvien vedenkorkeudet ovat paikoin poikkeuksellisen alhaalla. Lue lisää tai tutustu hydrologisiin havaintoihin.

Jäät vielä heikkoja koko maassa (17.12.)

Maan pohjoisosassa järvet alkavat olla jäässä myös suurempia selkävesiä myöten, mutta maan etelä- ja keskiosassa jäätyneenä on vasta pienempiä järviä ja isommista vain rantoja ja lahtia. Suurten järvien selkävedet ovat vielä monin paikoin sulina maan etelä- ja keskiosassa ja pohjoisessa jäät selkävesillä heikkoja. Alkutalvesta jäänpaksuuden erot vesistön eri osissa ovat suuria, ja siksi jäillä liikkujien tulee olla erittäin varovaisia. Vaikka rannalla jäätä on jo paikoin tukevasti, voi pientenkin järvien selkävesien jää olla petollisen heikkoa. Heikkoja jäitä tulee varoa edelleen koko maassa. Lisää

Lounais ja Keski-Suomessa pohjaveden pinnat yhä alhaalla (30.11.)

Kuivan ja lämpimän kesän sekä niukkasateisen syksyn aiheuttama maankosteuden vajaus näkyy pohjaveden pinnoissa etenkin maan lounais- ja keskiosissa. Suuressa osassa maata pohjaveden korkeus on 20–50 cm alle ajankohdan keskiarvojen. Rannikkoalueilla sekä maan lounais- ja keskiosissa pohjavedet ovat jopa 40–100 cm keskiarvoja alempana pienissä ja keskisuurissa muodostumissa. Lisää

Lisätietoa

Julkaistu 30.11.2018 klo 17.12, päivitetty 17.12.2018 klo 13.15