Vesitilanne ja ennusteet

paikkakohtainen vesitilanne

Valunta

Valunta

Selite

 

 

 

Etelä-Pohjanmaan joet lähellä huippujaan, Kyrönjoella jääpatotulva uhkaa rakennuksia (Tulvakeskus 19.4.)

Etelä-Pohjanmaalla jokien vedenkorkeuksien nousu jatkuu vielä lähipäivinä ainakin Kyrönjoen, Lapuanjoen ja Maalahdenjoen vesistöissä. Lauantaiksi ennustettu vesisade voi entisestään pahentaa tilannetta, lisäksi tulvariskiä kasvattavat myös jääpadot. Jääpadot ovat nostaneet vettä Kyrönjoella ja teitä on poikki Merikaarrossa, Kolkissa ja Skatilassa. Jäät liikkuvat Kyrönjoen alaosalla ja jääpatojen takia myös asuinrakennuksia on vaarassa kastua. Tulvavettä saattaa nousta monin paikoin teille ja katkaista lisää tieyhteyksiä. Laihianjoella ja Kyrönjoella kellareita on jo kastunut ja asuinrakennuksia on suojattu. Lapuanjoella vesi on vielä nousussa ja kellareiden ja asuinrakennusten kastuminen on mahdollista ainakin Alahärmässä, samoin Maalahdenjoella sateiden osuessa alueelle. Lapuanjoen Liinamaassa vesi on tulvinut alimmille pelloille, ja Kyrönjoen pinta on nyt noin puolen metrin päässä tulvarajasta, jonka ylittyessä vettä täytyy juoksuttaa pengeralueen pelloille. Lisää.

Lumikuormat edelleen suuria Itä- ja Pohjois-Suomessa (4.4.)

Säät pysyivät maaliskuun ajan pääosin talvisina eikä lumen sulaminen päässyt kunnolla käyntiin edes eteläisimmässä Suomessa. Maaliskuun alussa lumikuorma ei juuri muuttunut, mutta kuukauden puolivälin paikkeilla ja loppupuolella lunta satoi valtaosassa maata reilusti lisää. Itä-Suomessa ja Kainuussa lumikuorma kasvoi monin paikoin kymmeniä kiloja neliömetrillä. Suurimmat lumikuormat, yli 200 kg/m2, löytyivät maaliskuun lopulla Kainuusta, Pohjois-Karjalasta, Pohjois-Savosta ja Länsi-Lapista.

Suurien hallien kattoja on edelleen tarkkailtava Pohjois-Karjalassa, Pohjois-Savossa, Kainuussa ja Meri-Lapissa. Hallien omistajien on aktiivisesti seurattava lumikuormaa ja kantavien rakenteiden kuntoa ja huolehdittava lumen poistosta katolta tarpeen mukaan. Lisää

Järvijäiden sulaminen kiihtymässä, etelässä varottava heikkoja jäitä (13.4.)

Huhtikuun ensimmäisen kolmanneksen aikana järvien jäänpaksuuksissa ei tapahtunut suuria muutoksia. Etelässä jäät ohenivat hieman ja Lapissa jäänpaksuus pysyi suurin piirtein ennallaan. Maan etelä- ja keskiosassa jäänkokonaispaksuus oli huhtikuun 10. päivä pääosin 30–50 cm. Maan pohjoisosassa järvijäät ovat yleisesti 50–65 cm, paitsi Kilpisjärvellä yli 80 cm. Verrattuna ajankohdan tavanomaisiin arvoihin kokonaisjäänpaksuus vaihtelee järvillä pääosin -10 cm ja +10 cm välillä.

Etelässä osa jokijäistä on jo lähtenyt ja jokijäät heikkenevät nopeasti tulvien siirtyessä pohjoisemmaksi. Virtaamien kasvaessa jokijäillä ei tule enää liikkua. Järvijäidenkin sulaminen on jo käynnistynyt erityisesti etelässä, mutta myös maan keskiosissa liikkuessa on jo syytä varoa yleisiä heikon jään alueita, kuten virtapaikkoja, sillan alusia, purkupaikkoja, kapeikkoja yms. Keväällä jään heikkeneminen kiihtyy erityisesti yöpakkasten loppuessa ja kun jään päällä oleva lumi on sulanut ja auringonsäteily pääsee haurastuttamaan jäätä.. Lisää

Lisätietoa

 
Julkaistu 22.3.2018 klo 15.41, päivitetty 19.4.2018 klo 11.14