Östersjön

Avsnittet om havet innehåller information om havsvård, skydd av Östersjön, Östersjöns tillstånd, uppföljning samt bekämpning av olje- och kemikalieskador till havs. I avsnittet presenteras även havsforskningen i Finland.

Vedenalaista maailmaa
Bild: Ilkka Lastumäki

Information om lagstiftning samt om nationellt och internationellt samarbete med anknytning till Östersjön hittas på miljöministeriets webbtjänst. Du kan bekanta dig närmare med forsknings- och expertverksamheten inom Finlands miljöcentral på miljöcentralens webbplats. Under rubriken Livsmiljö och byggande hittar du information om planering av havsområden.

En annan port till information om havsämnet är Meriwiki, där vem som helst kan grunda en egen observationsplats, upplysa om observationer av alger eller skriva i diskussionsspalten.

Pressmeddelanden

RSS
 • Färre oljeutsläpp än tidigare observerades till havs 4.3.2016
  År 2015 underrättades de finländska myndigheterna om betydligt färre observationer av eventuella oljeutsläpp i havsområdena än föregående år. 47 utsläpp visade sig vara olja, år 2014 var antalet 68. I tolv fall inleddes en undersökning i anslutning till utsläppen. Största delen av utsläppen var mycket små och inträffade i närheten av hamnar och stränder. Det största enskilda utsläppet uppskattades vara cirka 0,77 kubikmeter olja.
 • Saltpulserna påverkar Östersjöns huvudbassäng 11.2.2016
  Förra vinterns och denna vinters saltpulser har aningen förbättrat syreläget i Östersjöns huvudbassängs bottnar. Det helt syrefria vattenlagret nära botten har minskat. Syrehalten är ändå på många ställen kritiskt låg, och den lär inte räcka till för att bottendjuren ska sprida sig tillbaka till huvudbassängens bottnar.
 • Ny karttjänst som presenterar hela Finlands marina natur har öppnats, 12 års inventeringar finns nu på karta 28.1.2016
  En ny karttjänst gör det möjligt för alla att bekanta sig med den submarina havsnaturen. Tjänsten är öppen för både yrkesmänniskor och medborgare som är intresserade av havsnaturen.
 • Nya metoder förbättrar kvaliteten på miljökonsekvensbedömningar 14.1.2016
  De nya metoderna gör det lättare att identifiera och systematiskt bedöma de betydande miljökonsekvenserna för olika projekt samt att åskådliggöra resultaten. De förbättrar också möjligheterna för medborgare och intressentgrupper att delta och ökar förståelsen för projekten och deras miljökonsekvenser. Resultaten tillkom i IMPERIA-projektet som nyss avslutats under SYKEs ledning och går att tillämpa vid alla typer av miljökonsekvensbedömningar.
 • Spetsprojektet för iståndsättning av vattendrag framskrider: målet god miljöstatus i vattendragen och i Östersjön 3.12.2015
  För att en bättre miljöstatus ska kunna uppnås i vattendragen och i Östersjön krävs handling, pengar och långsiktigt arbete – och god planering. Statsrådet har i dag godkänt vattenförvaltningsplanerna, som sträcker sig till 2021, och havsförvaltningsplanens åtgärdsprogram. Planerna har beretts i brett samarbete med olika myndigheter, intressentgrupper och medborgare.
 • Finska viken håller så småningom på att återhämta sig 1.12.2015
  Algmängderna och fosforbelastningen från land har minskat i Finska viken under det senaste decenniet. Näringsämnena som kommer från Östersjöns huvudbassäng och det syrelösa vattnet nära bottnen fördröjer emellertid Finska vikens återhämtning från den långvariga belastningen. Detta framgår av de omfattande gemensamma undersökningar och kontroller som Finland, Estland och Ryssland genomförde inom ramen för Finska vikens år 2014.
Mera pressmeddelanden
Publicerad 13.10.2014 kl. 15.00, uppdaterad 3.9.2015 kl. 17.26