Östersjön

Avsnittet om havet innehåller information om havsvård, skydd av Östersjön, Östersjöns tillstånd, uppföljning samt bekämpning av olje- och kemikalieskador till havs. I avsnittet presenteras även havsforskningen i Finland.

Vedenalaista maailmaa
Bild: Ilkka Lastumäki

Information om lagstiftning samt om nationellt och internationellt samarbete med anknytning till Östersjön hittas på miljöministeriets webbtjänst. Du kan bekanta dig närmare med forsknings- och expertverksamheten inom Finlands miljöcentral på miljöcentralens webbplats. Under rubriken Livsmiljö och byggande hittar du information om planering av havsområden.

En annan port till information om havsämnet är Meriwiki, där vem som helst kan grunda en egen observationsplats, upplysa om observationer av alger eller skriva i diskussionsspalten.

Pressmeddelanden

RSS
 • Riksomfattande algöversikt 23.6.2016: Ökade mängder blågrönalger runt midsommaren 23.6.2016
  Rikliga ytblomningar har redan observerats i insjöarna. Inga omfattande ytblomningar har observerats i havsområdena, men en del lokala observationer har gjorts i kustområdena.
 • Åter dags att rapportera observationer av den akut hotade Östersjötumlaren 21.6.2016
  Under sommaren finns det åtechans att få syn på tumlare i Östersjön. Tumlaren, som är akut hotad, är den enda valart som påträffas i Östersjön. Tumlarpopulationen i Egentliga Östersjön beräknas bestå av ca 500 individer. Den information som medborgare lämnar i form av rapporterade observationer utgör värdefull tilläggsinformation med tanke på tumlarforskningen och skyddet av tumlare.
 • Riksomfattande algöversikt 16.6.2016: Blågrönalgsituationen normal för början av sommaren 16.6.2016
  Inga blomningar av blågrönalger har observerats. Små mängder blågrönalger har observerats på tolv observationsplatser i insjöarna. Inga algblomningar har ännu observerats i havsområdena.
 • Friskare Skärgårdshav med gips 16.6.2016
  Forskning har visat att gipsspridning på åkrar är en lovande metod för vattenskydd. Det är ett snabbare, effektivare och billigare sätt att minska fosforbelastningen från åkrarna än de metoder som används i dag. Projektet SAVE – Bättre vattenkvalitet i Skärgårdshavet med gips – utreder hur väl gipsspridningsmetoden lämpar sig för omfattande användning och för att förbättra Skärgårdshavets och hela Östersjöns tillstånd.
 • Riksomfattande algöversikt 9.6.2016: Mängden blågrönalger fortfarande liten 9.6.2016
  Man har fortsättningsvis observerat väldigt lite blågrönalger. I insjöarna har det observerats lite blågrönalger på sex observationsplatser. Inga blomningar av blågrönalger har observerats i havsområdena. Ytvattnen har svalnat och närmar sig de typiska värdena för tidpunkten.
 • Riksomfattande algöversikt 2.6.2016: Blågrönalgsituationen är lugn i insjöarna och havsområdena 2.6.2016
  Blågrönalgsituationen är normal för början av sommaren. Både i insjöarna och i havsområdena har man observerat endast väldigt lite blågrönalger. Man kan delta i uppföljningen av blågrönalger under sommaren med hjälp av Havaintolähetti som planerats för smarttelefoner eller genom att grunda en egen observationsplats i nättjänsten Järvi-meriwiki.
Mera pressmeddelanden
Publicerad 13.10.2014 kl. 15.00, uppdaterad 3.9.2015 kl. 17.26