Husteknik, nollenergibyggnader. Bild: Janne Ulvinen YHAn kuvapankki
© Bild: Janne Ulvinen, Miljöförvaltningens bildbank

Nya byggnader ska vara nära-nollenergibyggnader

Pressmeddelanden 20.10.2016 Miljöministeriet
Regeringen har i dag överlämnat en proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av markanvändnings- och bygglagen. Ändringen gäller de krav som ställs på nya byggnaders energiprestanda. Målet är att minska byggnadernas energiförbrukning och öka andelen förnybar energi i byggnaderna. Mera

Understöd

Prövningsbaserade statsunderstöd för 2017 kan sökas

Kökar

Ansökningstiden för prövningsbaserade statsunderstöd inom miljöministeriets förvaltningsområde för 2017 började den 17 oktober 2016 och går ut den 30 november. Understöd kan beviljas för till exempel miljövård, främjande av miljöskydd, bostads- och byggbranschens upplysningsverksamhet, vård av byggnadsarvet, avloppsvattenrådgivning, skydd av grundvattenområden, genomförande av åtgärderna i vattenförvaltningsplanerna och havsförvaltningsplanen samt förverkligandet av övriga mål för regeringens spetsprojekt. Mera

aktuellt från miljöministeriet

Nya byggnader ska vara nära-nollenergibyggnader

20.10.2016
Regeringen har i dag överlämnat en proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av markanvändnings- och bygglagen. Ändringen gäller de krav som ställs på nya byggnaders energiprestanda. Målet är att minska byggnadernas energiförbrukning och öka andelen förnybar energi i byggnaderna.
Mera aktuellt

Aktuellt från finlands miljöcentral

Tre länders unika omfattande översikt om Finska vikens tillstånd

2.9.2016
Finlands miljöcentral har publicerat en bedömning av Finska vikens tillstånd som samlar ihop forskningsresultaten från över hundra finska, ryska och estniska forskare. Den över 300 sidor långa publikationen innehåller färsk information om bl.a. övergödning, skadliga ämnen, främmande arter, buller, havstrafik samt plastskräp.
Mera aktuellt

aktuellt från Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet

EMI näkymä

Vårdö – boende för alla! ARAs planeringstävling avgjord

16.3.2016
Arkitektbyrå AJAK Oy vann tävlingen med sitt bidrag EMI. På delad andra plats kom Arkkitehtuurityöhuone Buenaventura med bidraget Pinus samt Mika Saarikangas och Mikko Siltanen med sitt förslag Hattivatit.
Mera aktuellt

vattensituationen

Aktuellt

Tulvakeskuksen logo (luonnos, 172px)

Hydrologiska översikter

Puulavesi syyskuussa 2016
Hydrologisk översikt i slutet av september 2016: Sjöarnas vatten varmare än vanligt, i Lappland är vattenståndet högt 4.10.2016
Vädret i september var varmare än i genomsnitt, vilket hade som följd att vattnet i sjöarna var varmare än i allmänhet den här tiden. Vattennivåerna i Lappland, som har varit högre än vanligt, sjönk en aning i september men steg åter i och med regnen i slutet av september.
Läs mer

Hydrologiska översikter

Kundservice för miljöfrågor

Y-ASPA1.pngTel. 0295 020 901
mon.–fre. kl. 9–16 lna/mta

kundservice.miljo(at)ntm-centralen.fi
www.ntm-centralen.fi/miljon

Kundservicecentralen handleder anhängiggörande av ärenden, ger råd om hur webbtjänsten miljo.fi fungerar samt svarar på frågor och feedback.