Paddlare på Lesti ås Natura område i Mellersta Österbotten. Bild: Markus Sirkka, Miljöförvaltningens bildbank.
Paddlare på Lesti ås Natura område i Mellersta Österbotten. © Bild: Markus Sirkka, Miljöförvaltningens bildbank

Översiktsplanerna för skötsel och nyttjande av nätverket Natura 2000 har uppdaterats

Pressmeddelande 12.4.2017 Miljöministeriet
Närings-, trafik- och miljöcentralerna (NTM-centralerna) har tillsammans med Forststyrelsens Naturtjänster uppdaterat översiktsplanerna för nätverket Natura 2000 i respektive verksamhetsområde. I planerna beskrivs det aktuella läget och omfattningen när det gäller planering av skötseln och nyttjandet av Naturaområden, och det anges riktlinjer för behovet av mer detaljerade regionspecifika planer och tidtabellen för dessa. Läs mera

aktuellt från miljöministeriet

Den riksomfattande avloppsvattenveckan sporrar fastighetsägare att se över avloppsvattensystemen

20.4.2017
Under den riksomfattande avloppsvattenveckan den 24–30 april uppmanas fastighetsägare på glesbygden att se över sina avloppsvattensystem och planera hur de kan sättas i skick. Glesbygdens avloppsvatten är, näst efter belastningen från jordbruket, den största källan till fosforbelastningen i vattendragen. Avloppsvatten från en miljon människor har en betydande inverkan.
Mera aktuellt

Aktuellt från finlands miljöcentral

Vatten på vägen

Översvämningscentrets varningar nu i den förnyade väderapplikationen

10.4.2017
Den förnyade väderapplikationen ger väder- och översvämningsvarningar nu för fem dygn på bärbara enheter. Tjänsten är en del av samarbetet mellan Meteorologiska institutet och Finlands miljöcentral.
Mera aktuellt

aktuellt från Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet

Reparationsunderstöden överfördes från kommunerna till ARA i början av 2017

10.2.2017
I och med den nya reparationsunderstödslagen, som träder i kraft i början av 2017, överförs beviljandet av reparationsunderstöd från kommunerna till ARA. I praktiken betyder detta att i fortsättningen lämnas ansökningarna in till ARA, som fattar beslut om understöden och sköter utbetalningen.
Mera aktuellt

vattensituationen

Tulvakeskuksen logo
Vattensituationen och prognoser (uppdateras på finska)

 

Vattenståndet & vattenföringen och mer på finska

Tulvakeskuksen logo (luonnos, 172px)

Hydrologiska översikter

Jaan_mittaaja_HeidiSjoblom_556
Hydrologisk översikt i slutet av mars 2017: Svaga isar i landets södra och västra delar, i norra Finland förväntas normala vårflöden 4.4.2017
Sjöarnas och åarnas isar har blivit svagare i södra och västra Finland. I åarna i Södra Österbotten uppnås flödestopparna denna eller nästa vecka. Mera norrut förutspås flödessituationen bli som vanligt, men isproppar, regn eller snabb snösmältning kan förvärra situationen. I norra Finland finns det ännu rikligt med snö, och därför bör man fortfarande följa snöbelastningen på stora hallars tak.
Läs mer

Hydrologiska översikter

Kundservice för miljöfrågor

Y-ASPA1.png Tel. 0295 020 901
mån.–fre. kl. 9–16 lna/mta
kundservice.miljo(at)ntm-centralen.fi

www.ntm-centralen.fi/miljon
Kundservicecentralen handleder anhängiggörande av ärenden, ger råd om hur webbtjänsten miljo.fi fungerar samt svarar på frågor och feedback.