Vitkindade gäss, bild Eija Putkuri.
Vitkindade gäss. © Eija Putkuri

Vitkindade gäss minskade i antal i huvudstadsregionen

Pressmeddelande 10.8.2016 Finlands miljöcentral
Det totala antalet vitkindade gäss som betar i parkerna i Helsingfors och östra Esbo minskade med 4 procent jämfört med år 2015. Antalet ungar minskade återigen med 46 procent, dvs. halverades jämfört med fjolsommaren. Forskarna vid Finlands miljöcentral räknade sammanlagt 5 720 vitkindade gäss, varav 484 individer var ungar. Läs mera.

Delta

Ympäristönvärit

Fototävlingen #ympäristönvärit

Med anledning av Gröna året 2016 ordnar miljöministeriet och Grönmiljöförbundet rf en fototävling på Instagram. Tävlingen är öppen för alla och pågår från den 16 augusti till den 9 oktober 2016. Vinnaren kungörs under Gröna årets avslutande evenemang i Helsingfors den 27 oktober 2016.

Aktuellt

Sodaört i stranden

Har du sett sodaört på sandstränder i Borgå?

Tidigare hade sodaörten flera förekomster i Borgå. Den sista observationen av arten i Borgå skärgård är från 1990-talet. Finlands miljöcentral SYKE ber om hjälp av personer som rör sig i Borgå kusttrakter och skärgård för att utreda om den starkt hotade sodaörten ännu förekommer inom området. Läs mera

aktuellt från miljöministeriet

Metsahallitus_Anu_Riihimäki

Nätverket Natura 2000 kompletteras med havsområden

25.8.2016
Miljöministeriet uppdaterar de uppgifter om Natura 2000-områdena som har naturvetenskaplig karaktär och kompletterar Natura 2000-nätverket.

Aktuellt från finlands miljöcentral

Abborre

Mängden miljögifter i Lappland är liten, klimatförändringen och nya kemikalier utgör en risk

24.8.2016
Finska Lappland lever upp till sitt rykte som ett rent område trots att det finns små mängder miljögifter i luften, vattnet och organismerna där. Särskilda orosmoment för det arktiska området är långväga ämnen och eventuell ökad övrig kemikaliebelastning. Därför bör tillsynen över och kartläggningen av farliga ämnen fortsätta även i Finland.

aktuellt från Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet

EMI näkymä

Vårdö – boende för alla! ARAs planeringstävling avgjord

16.3.2016
Arkitektbyrå AJAK Oy vann tävlingen med sitt bidrag EMI. På delad andra plats kom Arkkitehtuurityöhuone Buenaventura med bidraget Pinus samt Mika Saarikangas och Mikko Siltanen med sitt förslag Hattivatit.

vattensituationen

Aktuellt

Tulvakeskuksen logo (luonnos, 172px)

Hydrologiska översikter

Heinäkuinen järvimaisema
Hydrologisk översikt i slutet av juli 2016: Vattnet i insjöarna varmare än i genomsnitt och vattenståndet ställvis högt 22.8.2016
Det mycket varma vädret under de senaste veckorna värmde upp vattnet i sjöarna i slutet på juli i hela landet till temperaturer högre än tidpunktens genomsnitt. I början av augusti har temperaturerna sjunkit lite. Vattenståndet i insjöarna i Österbotten, Lappland och Insjöfinland är ställvis högre än medelnivån för tidpunkten på grund av att juli var så regnig.
Läs mer

Hydrologiska översikter

Kundservice för miljöfrågor

Y-ASPA1.pngTel. 0295 020 901
mon.–fre. kl. 9–16 lna/mta

kundservice.miljo(at)ntm-centralen.fi
www.ntm-centralen.fi/miljon

Kundservicecentralen handleder anhängiggörande av ärenden, ger råd om hur webbtjänsten miljo.fi fungerar samt svarar på frågor och feedback.