Undervattensnatur utanför Hangö Bild: Julia Nyström
Undervattensnatur utanför Hangö. © Bild: Julia Nyström

Uppdateringen av nätverket Natura 2000 har slutförts

Pressmeddelande 5.12.2018 Miljöministeriet
Statsrådet har i dag fattat ett beslut om komplettering av nätverket Natura 2000 och uppdatering av de uppgifter om Naturaområdena som har en naturvetenskaplig karaktär. Nätverket utvidgas med områden som är värdefulla med tanke på den marina undervattensmiljön. Samtidigt kommer saimenvikaren att inkluderas i grunderna för skyddet av Naturaområdet i Puruvesi. Läs mera om pressmeddelanden

aktuellt från miljöministeriet

Klimatförhandlingarna i Katowice förs nu på ministernivå – minister Tiilikainen har blivit kallad att facilitera förhandlingarna om anpassningen

11.12.2018
De förhandlingar om reglerna för klimatavtalet från Paris som förs under FN:s klimatmöte i Katowice i Polen fortsätter, nu med förstärkning av ländernas ministrar. Ordförandelandet Polen har kallat vissa ministrar att facilitera förhandlingarna om de svåraste frågorna kring Parisavtalets regelbok. Bostads-, energi- och miljöminister Kimmo Tiilikainen leder tillsammans med Gambias minister Lamin Dibba de förhandlingar som gäller anpassningen till klimatförändringen.
Mera aktuellt

Aktuellt från finlands miljöcentral

pohjavedenseurantaputki 556x343px

Grundvattennivåerna låga i Sydvästra, Västra och Mellersta Finland, enstaka brunnar kan vattnet sina innan våren

28.11.2018
I Sydvästra, Västra och Mellersta Finland är det skäl att bedöma behovet av att reglera vattenbruk i privata hushåll, eftersom den torra perioden ännu pågår och grundvattenmagasinen hinner knappast inte fyllas på innan vintern. Grundvattennivåerna är osedvanligt låga med tanke på årstiden.
Mera aktuellt

aktuellt från Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet

Inkomstgränserna för understöd för reparation av bostäder höjs

13.6.2018
I fortsättningen kan reparationsunderstöd beviljas hushåll där bruttoinkomsterna för en person inte överstiger 2 000 euro i månaden. Målet är att göra det lättare för dessa personer att bo hemma.
Mera aktuellt

vattensituationen

Tulvakeskuksen logo
Vattensituationen och prognoser (uppdateras på finska)

 

Vattenståndet & vattenföringen och mer på finska

Hydrologiska översikter

Kilpisjärvi 20.11.2018. Kuva: Martti Salminen
Hydrologisk översikt i slutet av november 2018: Sjöisarna svaga, sparsamt med snö och vattenytorna fortfarande låga 4.12.2018
Sjöarnas isläge är fortfarande svagt eller varierande i hela landet. I södra och mellersta Finland saknas ett istäcke på många håll eller det är för svagt för att mätas. Ställvis är vattenståndet i sjöarna fortfarande lågt, liksom också grundvattennivån. Speciellt i Lappland var novembervädret milt och tillfrysningen har dragit ut på tiden jämfört med vanligt. Därtill finns det ovanligt lite snö för den här tiden, speciellt i norra Finland.
Läs mer
Hydrologiska översikter

Kundservice för miljöfrågor

Y-ASPA1.png Tel. 0295 020 901
mån.–fre. kl. 9–16 lna/mta
chat kl. 12-15

kundservice.miljo(at)ntm-centralen.fi

www.ntm-centralen.fi/miljon
Kundservicecentralen handleder anhängiggörande av ärenden, ger råd om hur webbtjänsten miljo.fi fungerar samt svarar på frågor och feedback.