Kolneutrala kommuners klimatutsläpp
© SYKE

Kolneutrala kommuners klimatutsläpp minskat med nära en tredjedel på åtta år

Pressmeddelande 29.3.2017 Finlands miljöcentral
Inom nätverket av kolneutrala kommuner (Hinku) har kommunernas utsläpp sjunkit med i genomsnitt 29 % under åren 2007 - 2015. De kommuner som lyckats sänka sina utsläpp mest är Ii kommun (50 %), Kitee och Lieksa (36 %) samt Lojo och Raumo (35 %). I övriga kolneutrala kommuner, så kallade Hinku-kommuner, sänktes utsläppen med i genomsnitt 23 %. Läs mera

aktuellt från miljöministeriet

Minister Tiilikainen presenterar Finlands åtgärder inom cirkulär ekonomi vid FN-konferens om grön ekonomi i Berlin

27.3.2017
Jordbruks- och miljöminister Kimmo Tiilikainen representerar Finland vid FN:s ministerkonferens om grön ekonomi i Berlin den 28 mars.
Mera aktuellt

Aktuellt från finlands miljöcentral

Kolneutrala kommuners klimatutsläpp minskat med nära en tredjedel på åtta år

29.3.2017
Inom nätverket av kolneutrala kommuner (Hinku) har kommunernas utsläpp sjunkit med i genomsnitt 29 % under åren 2007–2015. De kommuner som lyckats sänka sina utsläpp mest är Ii kommun (50 %), Kitee och Lieksa (36 %) samt Lojo och Raumo (35 %). I övriga kolneutrala kommuner, så kallade Hinku-kommuner, sänktes utsläppen med i genomsnitt 23 %.
Mera aktuellt

aktuellt från Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet

Reparationsunderstöden överfördes från kommunerna till ARA i början av 2017

10.2.2017
I och med den nya reparationsunderstödslagen, som träder i kraft i början av 2017, överförs beviljandet av reparationsunderstöd från kommunerna till ARA. I praktiken betyder detta att i fortsättningen lämnas ansökningarna in till ARA, som fattar beslut om understöden och sköter utbetalningen.
Mera aktuellt

vattensituationen

Aktuellt

Tulvakeskuksen logo (luonnos, 172px)

Hydrologiska översikter

Hiihtäjä helmikuussa Kuusamossa
Hydrologisk översikt i slutet av februari 2017: Snöbelastningen på tak ställvis stor i norra och östra Finland – stora hallars tak bör granskas 1.3.2017
Snöbelastningen ökade i slutet av februari kraftigt i östra och norra Finland, där det nu allmänt taget finns 100–150 kilogram snö per kvadratmeter. Finlands miljöcentral uppmanar hallägare att följa snöläget på stora hallars tak i början av mars och vid behov avlägsna snö från taken. Vanliga bostadshus hör inte till riskobjekten. Det finns endast lite snö i västra och södra Finland.
Läs mer

Hydrologiska översikter

Kundservice för miljöfrågor

Y-ASPA1.png Tel. 0295 020 901
mån.–fre. kl. 9–16 lna/mta
kundservice.miljo(at)ntm-centralen.fi

www.ntm-centralen.fi/miljon
Kundservicecentralen handleder anhängiggörande av ärenden, ger råd om hur webbtjänsten miljo.fi fungerar samt svarar på frågor och feedback.