Pieni öljyvahinko
Den största delen av de utsläpp som upptäcktes under 2017 skedde i närheten av hamnar eller kust, som till exempel i det här fallet som fångades av en övervakningskamera. Man önskar också därför att sjö- och båtfarare observerar hur de agerar, i synnerhet kring hamnar. © Gränsbevakningsväsendet

Andelen oljeutsläpp som upptäcks till havs minskar

Pressmeddelande 7.3.2018 Finland miljöcentral och Gränsbevakningsväsendet
År 2017 fick finska myndigheter färre uppgifter om oljeutsläpp från fartyg i havsområden jämfört med tidigare år. Under 2017 uppgick antalet bekräftade oljeutsläpp till 44 jämfört med 48 under 2016. Läs mera

Innovationstävlingen

Genom innovationstävlingen sökes lösningar till att minska nedskräpningen av Östersjön

Med den i dag påbörjade ”Meriroskahaaste” tävlingen önskar man finna lösningar för att minska på mängden skräp som når Östersjön. Nedskräpning är ett av Östersjöns främsta problem, vid sidan om övergödning, oljetransporter och invasiva arter. Tävlingens vinnare får sammanlagt 32 000 euro för att förverkliga sin idé. Mera

aktuellt från miljöministeriet

Styrgrupp ska utveckla förfarandet för ersättning av skador orsakade av fridlysta arter

15.3.2018
Miljöministeriet har inlett ett projekt för att utveckla förfarandet för ersättning av skador orsakade av fridlysta arter. Projektet backas upp av en brett sammansatt styrgrupp som inledde sitt arbete den 14 mars 2018.
Mera aktuellt

Aktuellt från finlands miljöcentral

Oljeutsläpp

Andelen oljeutsläpp som upptäcks till havs minskar

7.3.2018
År 2017 fick finska myndigheter färre uppgifter om oljeutsläpp från fartyg i havsområden jämfört med tidigare år. Under 2017 uppgick antalet bekräftade oljeutsläpp till 44 jämfört med 48 under 2016.
Mera aktuellt

aktuellt från Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet

Årsuppgifterna för 2016 via ARAs e-tjänst

23.11.2017
De allmännyttiga samfund som utnämnts av ARA måste fylla upp och lämnas in årsuppgifter senast 8.12.2017.
Mera aktuellt

vattensituationen

Tulvakeskuksen logo
Vattensituationen och prognoser (uppdateras på finska)

 

Vattenståndet & vattenföringen och mer på finska

Hydrologiska översikter

Vanhankaupunginkoski 24.2.2018 J. Korhonen
Hydrologisk översikt i slutet av februari 2018: Mindre tjäle och is än vanligt och rikligt med snö i östra och norra Finland 2.3.2018
Vattnens istäcke och markens tjälskikt blev inte just alls tjockare i februari trots den hårda kölden. Det här berodde på att det tjocka pudersnötäcket fungerade som ett isolerande lager. Det finns tydligt mindre is och tjäle än i genomsnitt denna tid av året i hela landet med undantag av de snöfattiga kustområdena i väst och syd. Snöbelastningen är stor för tidpunkten i östra Finland och västra Lappland.
Läs mer
Hydrologiska översikter

Kundservice för miljöfrågor

Y-ASPA1.png Tel. 0295 020 901
mån.–fre. kl. 9–16 lna/mta

chat kl. 12-15

kundservice.miljo(at)ntm-centralen.fi

www.ntm-centralen.fi/miljon
Kundservicecentralen handleder anhängiggörande av ärenden, ger råd om hur webbtjänsten miljo.fi fungerar samt svarar på frågor och feedback.