Sinilevää Suomenlahdella
Även större ytblomningar av blågrönalger har bildats i Finska viken. © Bild: Gränsbevakningsväsendet

Rikliga blomningar i både havsområdena och insjöarna

Riksomfattande algöversikt 28.7.2016 Finlands miljöcentral
Rikligt med blågrönalger blandat med vatten och ställvis även ytblomningar har observerats i Finlands sydvästra öppna havsområden. Observationer av blågrönalger har ökat vid kusten och i insjöarna jämfört med tidigare veckor. I insjöarna har rikliga eller mycket rikliga blomningar observerats på 18 platser. Läs mer

Tumlaren
© Bild: Preben Toft

Åter dags att rapportera observationer av den akut hotade Östersjötumlaren

Pressmeddelande 21.6.2016 Miljöministeriet
Under sommaren finns det åter chans att få syn på tumlare i Östersjön. Tumlaren, som är akut hotad, är den enda valart som påträffas i Östersjön. Tumlarpopulationen i Egentliga Östersjön beräknas bestå av ca 500 individer. Läs mera

aktuellt från miljöministeriet

Minister Tiilikainen: EU-kommissionens förslag till genomförande av klimatavtalet från Paris ett tufft mål för Finland

20.7.2016
EU-kommissionen lade i dag fram de sista förslagen till hur klimatavtalet från Paris ska genomföras i Europeiska unionen. Ett förslag till utsläppshandel för industrin och energiproduktionen lämnades redan tidigare.

Aktuellt från finlands miljöcentral

Lakan

Genom Svanmärkningen mot cirkulär ekonomi och mindre miljöavtryck

30.6.2016
Målet med Finlands miljöcentral SYKE:s treåriga projekt ”Miljömärkning Svanen, cirkulär ekonomi och miljöavtryck” är att utreda hurdan ny kunskap EU:s miljöavtrycksmetod kan ge för användningen av Svanenmärkningen och därigenom stärka miljövänliga produkters konkurrenskraft.

aktuellt från Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet

EMI näkymä

Vårdö – boende för alla! ARAs planeringstävling avgjord

16.3.2016
Arkitektbyrå AJAK Oy vann tävlingen med sitt bidrag EMI. På delad andra plats kom Arkkitehtuurityöhuone Buenaventura med bidraget Pinus samt Mika Saarikangas och Mikko Siltanen med sitt förslag Hattivatit.

vattensituationen

Aktuellt

Tulvakeskuksen logo (luonnos, 172px)

Hydrologiska översikter

Koskenkylänjoki, Porlammi
Hydrologisk översikt i slutet av juni 2016: Regnen höjde vattenföringen och vattenståndet i vattendragen 1.7.2016
Den exceptionellt regniga junimånaden syntes i åar och älvar i synnerhet vid syd- och västkusten och i västra Lappland. Vattenföringen i dem steg i juni ställvis till översvämningsnivåer. Regnen bromsade det för sommaren typiska sjunkande vattenståndet i sjöarna och fick till och med vattennivåerna i sjöarna i Lappland att klart stiga.
Läs mer

Hydrologiska översikter

Kundservice för miljöfrågor

Y-ASPA1.pngTel. 0295 020 901
mon.–fre. kl. 9–16 lna/mta
(Obs! 20.6.-12.8. kl. 9-15)

kundservice.miljo(at)ntm-centralen.fi
www.ntm-centralen.fi/miljon

Kundservicecentralen handleder anhängiggörande av ärenden, ger råd om hur webbtjänsten miljo.fi fungerar samt svarar på frågor och feedback.