Paddlare på Lesti ås Natura område i Mellersta Österbotten. Bild: Markus Sirkka, Miljöförvaltningens bildbank.
Paddlare på Lesti ås Natura område i Mellersta Österbotten. © Bild: Markus Sirkka, Miljöförvaltningens bildbank

Översiktsplanerna för skötsel och nyttjande av nätverket Natura 2000 har uppdaterats

Pressmeddelande 12.4.2017 Miljöministeriet
Närings-, trafik- och miljöcentralerna (NTM-centralerna) har tillsammans med Forststyrelsens Naturtjänster uppdaterat översiktsplanerna för nätverket Natura 2000 i respektive verksamhetsområde. I planerna beskrivs det aktuella läget och omfattningen när det gäller planering av skötseln och nyttjandet av Naturaområden, och det anges riktlinjer för behovet av mer detaljerade regionspecifika planer och tidtabellen för dessa. Läs mera

aktuellt från miljöministeriet

Hossa nationalpark invigs i juni

24.5.2017
Finlands 40:e nationalpark inrättas i Hossa som ett led i firandet av 100-årsjubileet av Finlands självständighet. I dag, den 24 maj, stadfäste republikens president Sauli Niinistö lagen om nationalparken. Riksdagen godkände lagförslaget tidigare i maj. Lagen träder i kraft den 17 juni, och samma dag hålls en invigningsfest.
Mera aktuellt

Aktuellt från finlands miljöcentral

Vatten på vägen

Översvämningscentrets varningar nu i den förnyade väderapplikationen

10.4.2017
Den förnyade väderapplikationen ger väder- och översvämningsvarningar nu för fem dygn på bärbara enheter. Tjänsten är en del av samarbetet mellan Meteorologiska institutet och Finlands miljöcentral.
Mera aktuellt

aktuellt från Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet

Reparationsunderstöden överfördes från kommunerna till ARA i början av 2017

10.2.2017
I och med den nya reparationsunderstödslagen, som träder i kraft i början av 2017, överförs beviljandet av reparationsunderstöd från kommunerna till ARA. I praktiken betyder detta att i fortsättningen lämnas ansökningarna in till ARA, som fattar beslut om understöden och sköter utbetalningen.
Mera aktuellt

vattensituationen

Tulvakeskuksen logo
Vattensituationen och prognoser (uppdateras på finska)

 

Vattenståndet & vattenföringen och mer på finska

Hydrologiska översikter

Pallastunturi vesikatsaus
Hydrologisk översikt i slutet av april 2017: Fortfarande mycket snö i Norra Finland – flödena väntas bli större än i genomsnitt 3.5.2017
Det kalla vädret och nattfrosten under andra hälften av april har bromsat upp snösmältningen i norr. När det under den sista veckan i april snöade ytterligare, förekom det i månadsskiftet mycket snö i norr. I synnerhet flödena i Ijo älv och Lappland väntas på grund av den sena smältningsperioden bli större än i genomsnitt.
Läs mer

Hydrologiska översikter

Kundservice för miljöfrågor

Y-ASPA1.png Tel. 0295 020 901
mån.–fre. kl. 9–16 lna/mta
kundservice.miljo(at)ntm-centralen.fi

www.ntm-centralen.fi/miljon
Kundservicecentralen handleder anhängiggörande av ärenden, ger råd om hur webbtjänsten miljo.fi fungerar samt svarar på frågor och feedback.