Republikens president Sauli Niinistö ratificerade avtalet fredagen den 11 november. Bild: Lauri Heikkinen, statsrådets kansli
Republikens president Sauli Niinistö ratificerade avtalet fredagen den 11 november. © Bild: Lauri Heikkinen, statsrådets kansli

Finland ratificerade klimatavtalet från Paris

Pressmeddelande 14.11.2016 Miljöministeriet
Finland har anslutit sig till den skara av länder som ratificerat klimatavtalet från Paris i och med att ratifikationsinstrumentet för Finlands del överlämnades till FN:s generalsekreterare i New York måndagen den 14 november. Detta föregicks av att republikens president ratificerade avtalet vid föredragningen fredagen den 11 november. Finland kunde slutföra sin nationella ratifikation före öppningssessionen för Parisavtalet i Marrakech på tisdagen den 15 November. Läs mera

aktuellt från miljöministeriet

Partskonferensen om biologisk mångfald i Mexiko inleds med en högnivådel

2.12.2016
Den 13:e partskonferensen för FN:s konvention om biologisk mångfald (COP 13) inleds i Cancún i Mexiko. Den två veckor långa konferensen föregås av en högnivådel den 2–3 december, i vilken jordbruks- och miljöminister Kimmo Tiilikainen deltar.
Mera aktuellt

Aktuellt från finlands miljöcentral

Forsande älv

Väder- och klimatrisker bör hanteras effektivt

2.12.2016
För att upprätthålla ett välfungerande och säkert samhälle krävs det att man aktivt förbereder sig för extrema väderfenomen. I förberedelserna bör man beakta att klimatförändringen kan leda till förändringar i de extrema väderfenomenens intensitet och frekvens. Forskningsprojektet ELASTINEN hade som mål att stärka förmågan att hantera väder-, ekonomi- och klimatrisker på kort sikt.
Mera aktuellt

aktuellt från Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet

Kommunernas bostadsmarknadsutredning 2016

1.11.2016
ARA samlar en gång om året in kommunernas redogörelse över bostadsmarknaden via den elektroniska blanketten.
Mera aktuellt

vattensituationen

Aktuellt

Tulvakeskuksen logo (luonnos, 172px)

Hydrologiska översikter

Hiitolanjoki 556px
Hydrologisk översikt i slutet av november 2016: Vattenstånden sjunker, svag is i hela landet 1.12.2016
Till följd av kölden i början av november frös små och grunda sjöar till i hela landet. I mitten av månaden blev det varmare och isarna smalt till den grad att det i slutet av november var möjligt att mäta istjockleken huvudsakligen bara i norra Finland.
Läs mer

Hydrologiska översikter

Kundservice för miljöfrågor

Y-ASPA1.pngTel. 0295 020 901
mon.–fre. kl. 9–16 lna/mta

kundservice.miljo(at)ntm-centralen.fi
www.ntm-centralen.fi/miljon

Kundservicecentralen handleder anhängiggörande av ärenden, ger råd om hur webbtjänsten miljo.fi fungerar samt svarar på frågor och feedback.