meriroskahaaste_lokki_ja_roskat_556x290px

Genom innovationstävlingen sökes lösningar till att minska nedskräpningen av Östersjön

Pressmeddelande 15.1.2018 Finlands miljöcentral
Med den i dag påbörjade ”Meriroskahaaste” tävlingen önskar man finna lösningar för att minska på mängden skräp som når Östersjön. Nedskräpning är ett av Östersjöns främsta problem, vid sidan om övergödning, oljetransporter och invasiva arter. Tävlingens vinnare får sammanlagt 32 000 euro för att förverkliga sin idé. Mera

Rena vattendrag. Glädje nu och i framtiden.jpg

Påverka förvaltningen av Östersjön och vattenvården - nya planer för att förbättra vattenstatusen

Pressmeddelande 8.1.2018 Miljöministeriet
Det har gjorts en ny analys av statusen i Östersjöns marina miljö. Vidare ska planerna för vård av åar, älvar, sjöar och grundvatten ses över. Alla ges möjlighet att lämna åsikter och kommentarer för att förbättra förvaltningen av Östersjön och vattenvården. Åsikterna och kommentarerna om havsvårdsförvaltningen ska lämnas in den 16 februari och om vattenvården den 9 juli. Mera

aktuellt från miljöministeriet

Minister Tiilikainen besöker Tunisien och Marocko 22–27.1.2018

19.1.2018
Bostads-, energi- och miljöminister Kimmo Tiilikainen åker på en Team Finland-resa till Tunisien och Marocko den 22–27 januari 2018 för att främja de finländska företagens export och internationalisering. Med ministern följer en företagsdelegation bestående av 19 representanter för företag inom vatten-, avfalls-, energi-, bioekonomi- och teknikbranschen och experter inom cirkulär ekonomi.
Mera aktuellt

Aktuellt från finlands miljöcentral

Skog

Utmaningarna inom den internationella skogsbranschen ökar efterfrågan på finländsk kompetens

16.1.2018
Globala megatrender styr utvecklingen inom användningen av skogar. Enligt en forskargrupp med medlemmar från Naturresursinstitutet och Finlands miljöcentral har Finland mycket att bidra med då det gäller att lösa utmaningarna i anslutning till användningen av skogar, klimatförändringen och energi runt om i världen.
Mera aktuellt

aktuellt från Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet

Årsuppgifterna för 2016 via ARAs e-tjänst

23.11.2017
De allmännyttiga samfund som utnämnts av ARA måste fylla upp och lämnas in årsuppgifter senast 8.12.2017.
Mera aktuellt

vattensituationen

Tulvakeskuksen logo
Vattensituationen och prognoser (uppdateras på finska)

 

Vattenståndet & vattenföringen och mer på finska

Hydrologiska översikter

Vesitilannekatsaus1217
Hydrologisk översikt i slutet av år 2017: Vattennivåerna höga i landets södra delar, se upp för svaga isar i södra och mellersta Finland och Kajanaland 3.1.2018
Slutet av år 2017 var mycket blött, speciellt i landets södra och sydvästra delar. Vattenståndet var fortfarande högt och vattenföringen stor i december efter den regniga och milda hösten. I vissa åar i sydvästra Finland var flödestopparna i december de högsta under hela året, och i en del av de stora sjöarna steg vattenståndet på grund av regnen ända fram till slutet av året.
Läs mer
Hydrologiska översikter

Kundservice för miljöfrågor

Y-ASPA1.png Tel. 0295 020 901
mån.–fre. kl. 9–16 lna/mta

chat kl. 12-15

kundservice.miljo(at)ntm-centralen.fi

www.ntm-centralen.fi/miljon
Kundservicecentralen handleder anhängiggörande av ärenden, ger råd om hur webbtjänsten miljo.fi fungerar samt svarar på frågor och feedback.