Blågröna alger i strandvattnet. Bild: Niina Yliknuussi
Blågröna alger i strandvattnet. Bild: Niina Yliknuussi

Kraftig blomning av cyanobakterier möjlig sommaren 2017 på de finska havsområdena

Pressmeddelande 1.6.2017 Finlands miljöcentral
Risken för omfattande blomningar av blågröna alger i Finska viken är större än under tidigare år. Den exceptionella näringsämnessituationen beror bland annat på pulser av saltvatten från Nordsjön till Östersjön 2014 och 2016. Till följd av dessa strömmade fosforhaltigt djupvatten in i Finska viken. Dessutom blandade den isfria och blåsiga vintern vattenskikten och förde näringsämnen till Finska vikens ytvatten. Läs mera 

aktuellt från miljöministeriet

Tumlarkampanjen inleds – medborgares observationer spelar viktig roll

21.6.2017
Miljöministeriet och Ålands landskapsregering samlar in information om observationer av den akut hotade tumlaren i Östersjön. Tumlaren är den enda valart som regelbundet påträffas i Östersjön, och tumlarbeståndet i centrala Östersjön beräknas för närvarande bestå av endast omkring 500 individer. Observationer samlas in med hjälp av en kampanj som riktar sig till allmänheten och genom akustisk övervakning.
Mera aktuellt

Aktuellt från finlands miljöcentral

Finländarna uppskattar urbant boende

22.6.2017
Allt fler finländare vill bo i en urban miljö, avslöjar den senaste Invånarbarometern. Urbaniseringen är också synlig i de förändrade livsstilarna, till exempel att kaféer och cykling blir allt populärare.De viktigaste trivselfaktorerna på urbana bostadsområden är läge, goda trafikförbindelser samt natur-miljö och lugn.
Mera aktuellt

aktuellt från Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet

Reparationsunderstöden överfördes från kommunerna till ARA i början av 2017

10.2.2017
I och med den nya reparationsunderstödslagen, som träder i kraft i början av 2017, överförs beviljandet av reparationsunderstöd från kommunerna till ARA. I praktiken betyder detta att i fortsättningen lämnas ansökningarna in till ARA, som fattar beslut om understöden och sköter utbetalningen.
Mera aktuellt

vattensituationen

Tulvakeskuksen logo
Vattensituationen och prognoser (uppdateras på finska)

 

Vattenståndet & vattenföringen och mer på finska

Hydrologiska översikter

Levin Taalovaara Ounasjoelta kuvattuna
Hydrologisk översikt i slutet av maj 2017: Vårflödena sena i norr, torrt i södra delen av landet 2.6.2017
Till följd av den kalla våren infaller vårflödena i norra och östra Finland tydligt senare än vanligt, ställvis rentav rekordsent. I vissa delar av Lappland är en andra flödestopp ännu att vänta, så vårens högsta vattenstånds- och vattenföringsvärden uppnås först i juni. I vattensystemen och grundvattnen i sydvästra Finland och Birkaland syns torkan redan tydligt, och för tillfället är vattenreserverna ställvis ovanligt låga.
Läs mer

Hydrologiska översikter

Kundservice för miljöfrågor

Y-ASPA1.png Tel. 0295 020 901
mån.–fre. kl. 9–16 lna/mta
Obs.! 26.6.-11.8. kl. 9-15

kundservice.miljo(at)ntm-centralen.fi

www.ntm-centralen.fi/miljon
Kundservicecentralen handleder anhängiggörande av ärenden, ger råd om hur webbtjänsten miljo.fi fungerar samt svarar på frågor och feedback.