Bild Auri Sarvilinna
© Auri Sarvilinna

Ökade mängder blågrönalger runt midsommaren

Riksomfattande algöversikt 23.6.2016 Finlands miljöcentral
Rikliga ytblomningar har redan observerats i insjöarna. Inga omfattande ytblomningar har observerats i havsområdena, men en del lokala observationer har gjorts i kustområdena. Läs mer

Tumlaren
© Bild: Preben Toft

Åter dags att rapportera observationer av den akut hotade Östersjötumlaren

Pressmeddelande 21.6.2016 Miljöministeriet
Under sommaren finns det åter chans att få syn på tumlare i Östersjön. Tumlaren, som är akut hotad, är den enda valart som påträffas i Östersjön. Tumlarpopulationen i Egentliga Östersjön beräknas bestå av ca 500 individer. Läs mera

aktuellt från miljöministeriet

Statsrådet beslutade om ikraftsättande av Nagoyaprotokollet om tillträde till genetiska resurser och användning av dem

22.6.2016
Statsrådet godkände i dag en förordning genom vilken Nagoyaprotokollet sätts i kraft i Finland. Nagoyaprotokollet preciserar FN:s konvention om biologisk mångfald, som är den första allmänna och juridiskt bindande internationella överenskommelsen om tillträde till genetiska resurser och fördelning av nyttan. Med protokollet strävar man efter att säkerställa att genetiskt material bevaras för kommande generationer och att trygga rimlig och rättvis fördelning av nyttan mellan tillhandahållare och

Aktuellt från finlands miljöcentral

Okalukki männyn rungolla

En grönaktig och långbent lockespindel är årets spindeldjur

20.6.2016
Spindelarbetsgruppen har utsett lockelpindeln Lacinius dentiger (på finska okalukki, svenskt namn saknas) till årets spindeldjur i Finland 2016. Arten hör till långbenslockarnas familj bland lockespindlarna. Den uppseendeväckande gröna och taggiga lockespindeln hittades i Finland för första gången så sent som 2013.

aktuellt från Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet

EMI näkymä

Vårdö – boende för alla! ARAs planeringstävling avgjord

16.3.2016
Arkitektbyrå AJAK Oy vann tävlingen med sitt bidrag EMI. På delad andra plats kom Arkkitehtuurityöhuone Buenaventura med bidraget Pinus samt Mika Saarikangas och Mikko Siltanen med sitt förslag Hattivatit.

vattensituationen

Aktuellt

Tulvakeskuksen logo (luonnos, 172px)

Hydrologiska översikter

Palojärvenkoski 24.5.2016
Hydrologisk översikt i slutet av maj 2016: Insjövattnen i maj ställvis rekordvarma, isarna smalt exceptionellt tidigt i Lapplands sjöar 1.6.2016
Det varma vädret ledde till att temperaturen i sjöarna var mycket hög i landets södra och mellersta delar i maj. I Lappland lossnade isarna på många ställen ovanligt tidigt och på vissa ställen överträffades nästan det tidigare rekordet.
Läs mer

Hydrologiska översikter

Kundservice för miljöfrågor

Y-ASPA1.pngTel. 0295 020 901
mon.–fre. kl. 9–16 lna/mta
(Obs! 20.6.-12.8. kl. 9-15)

kundservice.miljo(at)ntm-centralen.fi
www.ntm-centralen.fi/miljon

Kundservicecentralen handleder anhängiggörande av ärenden, ger råd om hur webbtjänsten miljo.fi fungerar samt svarar på frågor och feedback.