Punasotka, kuva Eija Putkuri
Brunanden. © Eija Putkuri

Jord- och skogsbruksministeriet och miljöministeriet ska intensifiera samarbetet för att skydda livsmiljön för våtmarksfåglar

Pressmeddelande 9.5.2018 Jord- och skogsbruksministeriet och miljöministeriet
Under de senaste decennierna har många värdefulla fågelvatten växt igen och fågelfaunan har utarmats. Problemet gäller både skyddade våtmarksfåglar och många jaktbara andarter som är krävande med tanke på livsmiljön. Viltfågelstammarnas tillbakagång kan delvis förebyggas med hjälp av temporära jaktbegränsningar, men för att permanent avhjälpa situationen för våtmarksfåglarna krävs att livsmiljöerna skyddas. Läs mera

aktuellt från miljöministeriet

En marknadsplats för avfall under beredning

18.5.2018
Miljöministeriet håller på att bereda en riksomfattande elektronisk marknadsplats. Marknadsplatsen avses bli en mötesplats där yrkesaktörer kan erbjuda och söka avfall och biprodukter från produktionen samt tillhörande tjänster.
Mera aktuellt

Aktuellt från finlands miljöcentral

Östersjön som tidsmaskin för världshavens kustområden

10.5.2018
I en nyutkommen artikel i tidskriften Science Advances lanserar ett internationellt forskarteam lett av GEOMAR Helmholtz Centre for Ocean Research i Kiel, med fyra finländska forskare som medförfattare, Östersjön som en tidsmaskin för världshavens kustområden.
Mera aktuellt

aktuellt från Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet

ARA beslöt om reservering för investeringsunderstöd för byggande eller ombyggnad av bostäder för grupper med särskilda behov

31.1.2018
ARA har gjort understödsreserveringar för byggande eller ombyggnad av sammanlagt 943 hyresbostäder avsedda för grupper med särskilda behov. Understödsreserveringen uppgår till sammanlagt 33 miljoner euro.
Mera aktuellt

vattensituationen

Tulvakeskuksen logo
Vattensituationen och prognoser (uppdateras på finska)

 

Vattenståndet & vattenföringen och mer på finska

Hydrologiska översikter

Pyhäjoen Hourunkoski 25.4.2018. Kuva: Sebastian Lindberg
Hydrologisk översikt i slutet av april 2018: Vattenståndet högt i sjöarna i mellersta och östra Finland, översvämningar väntas i Lappland 3.5.2018
Sjöarnas vattenstånd är högt speciellt i mellersta och östra Finland till följd av den regniga hösten och den snörika vintern. I Södra och Norra Österbotten orsakade snösmältningen och islossningen svåra översvämningar i april. Nu håller översvämningarna i åarna på att flytta upp från Norra Österbotten till Lappland.
Läs mer
Hydrologiska översikter

Påverka vattendragens och Östersjöns tillstånd och hantering av översvämningsrisker

Finlands vattenförvaltningsplanerna, havsförvaltningsplan och planerna för hantering av översvämningsrisker ska uppdatering för 2022–2027 har påbörjats. Hur kan vi förbättra tillståndet i våra vatten? I vilka områden är översvämningsrisken störst? Alla har möjlighet att ge feedback till 9.7.2018. Läs mer

Kundservice för miljöfrågor

Y-ASPA1.png Tel. 0295 020 901
mån.–fre. kl. 9–16 lna/mta
chat kl. 12-15
Obs.! Stängt den 29.5.

kundservice.miljo(at)ntm-centralen.fi

www.ntm-centralen.fi/miljon
Kundservicecentralen handleder anhängiggörande av ärenden, ger råd om hur webbtjänsten miljo.fi fungerar samt svarar på frågor och feedback.