Saaristomeri
 Läget angående blågröna alger 18.7.2018 i satellitbild. Källa: ESA Copernicus Sentinel Data 18.7.2018, processering Finlands miljöcentral

Rikliga blomningar av blågrönalger i Finska viken och i Skärgårdshavets södra och sydöstra delar, fortsatta blomningar i insjöarna

Riksomfattande algöversikt 19.7.2018:
Mängden blågrönalger har varit exceptionell i Finska viken och i Skärgårdshavets södra och sydöstra delar. Mängden blågrönalger har även ökat söder och sydväst om Åland. Rikliga blomningar av blågrönalger i insjöarna förekommer närmast i Södra Finland, men algobservationer har gjorts i nästan hela Finland med undantag av Lappland. Mera 

aktuellt från miljöministeriet

Världen behöver en global överenskommelse om kemikalier

13.7.2018
Världen behöver en global överenskommelse om kemikalier säger ministrar och viceministrar från åtta länder. En sund hantering av kemikalier och avfall måste erkännas som en viktig del i en hållbar utveckling.
Mera aktuellt

Aktuellt från finlands miljöcentral

Riksomfattande algöversikt 19.7.2018: Rikliga blomningar av blågrönalger i Finska viken och i Skärgårdshavets södra och sydöstra delar, fortsatta blomningar i insjöarna

19.7.2018
Mängden blågrönalger har varit exceptionell i Finska viken och i Skärgårdshavets södra och sydöstra delar. Mängden blågrönalger har även ökat söder och sydväst om Åland. Rikliga blomningar av blågrönalger i insjöarna förekommer närmast i Södra Finland, men algobservationer har gjorts i nästan hela Finland med undantag av Lappland.
Mera aktuellt

aktuellt från Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet

ARA beslöt om reservering för investeringsunderstöd för byggande eller ombyggnad av bostäder för grupper med särskilda behov

31.1.2018
ARA har gjort understödsreserveringar för byggande eller ombyggnad av sammanlagt 943 hyresbostäder avsedda för grupper med särskilda behov. Understödsreserveringen uppgår till sammanlagt 33 miljoner euro.
Mera aktuellt

vattensituationen

Tulvakeskuksen logo
Vattensituationen och prognoser (uppdateras på finska)

 

Vattenståndet & vattenföringen och mer på finska

Hydrologiska översikter

Yläneenjoki Vanhakartano (MarjoTarvainen)
Hydrologisk översikt i slutet av juni 2018: Vattennivån ställvis låg såväl i vattendragen som grundvattnen 3.7.2018
Den regnfattiga våren och början av sommaren har påverkat vattnen så att vattenståndet är lägre och vattenföringen mindre än medelvärdena för årstiden. Situationen förändrades inte mycket ens av regnen i slutet av juni, för merparten av regnvattnet stannade i den torra marken. Även grundvattennivåerna var rätt låga i många områden där nederbörden varit mindre. I juli kommer vattenståndet att sjunka, vilket är typiskt för sommaren.
Läs mer
Hydrologiska översikter

Kundservice för miljöfrågor

Y-ASPA1.png Tel. 0295 020 901
mån.–fre. kl. 9–16 lna/mta
chat kl. 12-15
Obs.! 18.6.-10.8. kl. 9-15

kundservice.miljo(at)ntm-centralen.fi

www.ntm-centralen.fi/miljon
Kundservicecentralen handleder anhängiggörande av ärenden, ger råd om hur webbtjänsten miljo.fi fungerar samt svarar på frågor och feedback.