Bild Päivi Tahvanainen
© Päivi Tahvanainen

Montrealprotokollet, en ren framgångssaga inom internationell miljövård, fyller 30 år

Pressmeddelande 15.9.2017 Miljöministeriet, Finlands miljöcentral, Meteorologiska Institutet och Tukes
Den 16 september har det gått 30 år sedan Montrealprotokollet undertecknades. Tack vare Montrealprotokollet återhämtar sig ozonskiktet, och det väntas ha återställts om ca 50–70 år. Alla världens länder har ratificerat avtalet. Mera

aktuellt från miljöministeriet

Montrealprotokollet, en ren framgångssaga inom internationell miljövård, fyller 30 år

15.9.2017
Den 16 september har det gått 30 år sedan Montrealprotokollet undertecknades. Tack vare Montrealprotokollet återhämtar sig ozonskiktet, och det väntas ha återställts om ca 50–70 år. Alla världens länder har ratificerat avtalet.
Mera aktuellt

Aktuellt från finlands miljöcentral

Reparera

Nordiska miljömärket Svanen främjar cirkulär ekonomi

21.9.2017
Miljömärkningen Svanen, dvs. den nordiska Svanenmärkningen, skulle kunna utvecklas så att den främjar cirkulär ekonomi. Bland annat skulle kriterierna för återtillverkade produkter och miljövänliga tjänster inom delningsekonomi kunna ses över. Krav skulle också kunna ställas på möjligheterna att uppgradera produkterna, använda dem på många sätt och modifiera dem för olika ändamål.
Mera aktuellt

aktuellt från Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet

Nya kriterier för koldioxidsnålt byggande testas i offentliga byggprojekt

12.9.2017
Miljöministeriet gav ut en omfattande anvisning och kriterier för koldioxidsnålt byggande. De nya verktygen ska först testas i offentliga byggprojekt. ARA har börjat utreda hur kriterierna kan tillämpas på en del av centralens objekt inom nyproduktionen.
Mera aktuellt

vattensituationen

Tulvakeskuksen logo
Vattensituationen och prognoser (uppdateras på finska)

 

Vattenståndet & vattenföringen och mer på finska

Algsituationen

Algkartan och -barometern

Hydrologiska översikter

Vesitilannekatsaus010917
Hydrologisk översikt i slutet av augusti 2017: Regnen ökar vattenföringen i Österbotten, norra Österbotten och Kajanaland 1.9.2017
I augusti regnade det mer än normalt på många ställen. I vattenläget syntes regnen tidsmässigt och regionalt på ett varierande sätt. De senaste dagarnas rikliga regn leder under några dagar framåt till att vattenföringen i åar och älvar i Österbotten, norra Österbotten och Kajanaland blir högre än normalt för tidpunkten.
Läs mer
Hydrologiska översikter

Kundservice för miljöfrågor

Y-ASPA1.png Tel. 0295 020 901
mån.–fre. kl. 9–16 lna/mta
chat kl. 12-15

kundservice.miljo(at)ntm-centralen.fi

www.ntm-centralen.fi/miljon
Kundservicecentralen handleder anhängiggörande av ärenden, ger råd om hur webbtjänsten miljo.fi fungerar samt svarar på frågor och feedback.