Ursprunglig bild: USGS/NASA Landsat Program; bearbetning: SYKE 24.7.2017
Ursprunglig bild: USGS/NASA Landsat Program; bearbetning: SYKE (24.7.2017)

Blågrönalger förekommer rikligt i havsområdena och mindre än normalt i insjöarna

Pressmeddelande 27.7.2017 Finlands miljöcentral
Blågrönalger förekommer rikligt särskilt i de öppna havsområdena i sydvästra Finland. I insjöarna har blågrönalger förekommit i mindre mängd än normalt i slutet av juli. Läs mera

Tumlaren
© Bild: Kai Mattsson / Miljöförvaltningens bildbank

Tumlarkampanjen inleds – medborgares observationer spelar viktig roll

Pressmeddelande 21.6.2017 Miljöministeriet
Miljöministeriet och Ålands landskapsregering samlar in information om observationer av den akut hotade tumlaren i Östersjön. Tumlaren är den enda valart som regelbundet påträffas i Östersjön, och tumlarbeståndet i centrala Östersjön beräknas för närvarande bestå av endast omkring 500 individer. Observationer samlas in med hjälp av en kampanj som riktar sig till allmänheten och genom akustisk övervakning. Mera

aktuellt från miljöministeriet

Användningen av energicertifikat ska inkludera även skyddsrum på uppmaning av EU

28.6.2017
Statsrådet godkände idag förslagen till ändring av lagen om energicertifikat för byggnader och lagen om informationssystemet för byggnaders energicertifikat. Den mest betydande ändringen är att energicertifikat ska krävas för vissa skyddsrum.
Mera aktuellt

Aktuellt från finlands miljöcentral

Blågröna alger

Kraftig blomning av cyanobakterier möjlig sommaren 2017 på de finska havsområdena

1.6.2017
Risken för omfattande blomningar av blågröna alger i Finska viken är större än under tidigare år. Den exceptionella näringsämnessituationen beror bland annat på pulser av saltvatten från Nordsjön till Östersjön 2014 och 2016. Till följd av dessa strömmade fosforhaltigt djupvatten in i Finska viken. Dessutom blandade den isfria och blåsiga vintern vattenskikten och förde näringsämnen till Finska vikens ytvatten.
Mera aktuellt

aktuellt från Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet

Reparationsunderstöden överfördes från kommunerna till ARA i början av 2017

10.2.2017
I och med den nya reparationsunderstödslagen, som träder i kraft i början av 2017, överförs beviljandet av reparationsunderstöd från kommunerna till ARA. I praktiken betyder detta att i fortsättningen lämnas ansökningarna in till ARA, som fattar beslut om understöden och sköter utbetalningen.
Mera aktuellt

vattensituationen

Tulvakeskuksen logo
Vattensituationen och prognoser (uppdateras på finska)

 

Vattenståndet & vattenföringen och mer på finska

Hydrologiska översikter

Neitikoski Ruunaalla
Hydrologisk översikt i slutet av juni 2017: Ytvattnen tydligt kallare än medelvärdet för tidpunkten 4.7.2017
Den sena våren fördröjde islossningen i år, i synnerhet i norra Finland. Isarna smalt där ungefär en vecka senare än vanligt, huvudsakligen först i början av juni. Det kalla vädret och de friska vindarna har hindrat badvattnen från att bli varmare. Ställvis ligger sjövattnens temperatur för tillfället kring 20 grader som är nära medelvärdet för tidpunkten, men i största delen av landet är vattnen klart kallare än vanligt.
Läs mer

Hydrologiska översikter

Kundservice för miljöfrågor

Y-ASPA1.png Tel. 0295 020 901
mån.–fre. kl. 9–16 lna/mta
Obs.! 26.6.-11.8. kl. 9-15

kundservice.miljo(at)ntm-centralen.fi

www.ntm-centralen.fi/miljon
Kundservicecentralen handleder anhängiggörande av ärenden, ger råd om hur webbtjänsten miljo.fi fungerar samt svarar på frågor och feedback.