Trädbevuxen betesmark är vårdbiotoper som formats av traditionell boskapsskötsel, och de kräver vård för att kunna bevaras.
Trädbevuxen betesmark är vårdbiotoper som formats av traditionell boskapsskötsel, och de kräver vård för att kunna bevaras. © Bild: Riku Lumiaro, miljöförvaltningens bildbank

Finlands bästa landskapsprojekt utses för sjätte gången

Pressmeddelande 12.2.2018 Miljöministeriet
Det är åter dags att utse Finlands bästa landskapsprojekt. Miljöministeriet efterlyser projekt som på ett lyckat sätt har vårdat, skyddat eller planerat landskap. Förslag på kandidater kan lämnas fram till den 7 september 2018. Läs mera

Innovationstävlingen

Genom innovationstävlingen sökes lösningar till att minska nedskräpningen av Östersjön

Med den i dag påbörjade ”Meriroskahaaste” tävlingen önskar man finna lösningar för att minska på mängden skräp som når Östersjön. Nedskräpning är ett av Östersjöns främsta problem, vid sidan om övergödning, oljetransporter och invasiva arter. Tävlingens vinnare får sammanlagt 32 000 euro för att förverkliga sin idé. Mera

aktuellt från miljöministeriet

Skyddsbeslut i västra Lappland verkställs: naturskyddsområden inrättas på statsägd mark

14.2.2018
Miljöministeriet och Forststyrelsen ordnar i februari offentliga tillställningar med önskan om att få ta del av berörda gruppers och allmänhetens synpunkter på beredningen av författningarna.
Mera aktuellt

Aktuellt från finlands miljöcentral

Skog

Utmaningarna inom den internationella skogsbranschen ökar efterfrågan på finländsk kompetens

16.1.2018
Globala megatrender styr utvecklingen inom användningen av skogar. Enligt en forskargrupp med medlemmar från Naturresursinstitutet och Finlands miljöcentral har Finland mycket att bidra med då det gäller att lösa utmaningarna i anslutning till användningen av skogar, klimatförändringen och energi runt om i världen.
Mera aktuellt

aktuellt från Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet

Årsuppgifterna för 2016 via ARAs e-tjänst

23.11.2017
De allmännyttiga samfund som utnämnts av ARA måste fylla upp och lämnas in årsuppgifter senast 8.12.2017.
Mera aktuellt

vattensituationen

Tulvakeskuksen logo
Vattensituationen och prognoser (uppdateras på finska)

 

Vattenståndet & vattenföringen och mer på finska

Hydrologiska översikter

Naarkoski Pukkilassa 24.1.2018
Hydrologisk översikt i slutet av januari 2018: Stor snöbelastning i öst och i norr – ställvis svaga isar 2.2.2018
På många håll i Östra och Norra Finland är snöbelastningen större än normalt under denna tid på vintern. SYKE uppmanar att man aktivt kontrollerar snöbelastningen på taken på stora hallar och motsvarande byggnader och tar bort snön efter behov. På vissa håll har tak redan rasat eller skadats. SYKE varnar för svaga isar i Mellersta och Östra Finland samt i Kajanaland. Isarna kan ställvis vara ovanligt svaga, eftersom andelen kärnis av istäcket har förblivit liten på grund av det tjocka snötäcket.
Läs mer
Hydrologiska översikter

Kundservice för miljöfrågor

Y-ASPA1.png Tel. 0295 020 901
mån.–fre. kl. 9–16 lna/mta

chat kl. 12-15

kundservice.miljo(at)ntm-centralen.fi

www.ntm-centralen.fi/miljon
Kundservicecentralen handleder anhängiggörande av ärenden, ger råd om hur webbtjänsten miljo.fi fungerar samt svarar på frågor och feedback.