Fosforhalterna i Finska vikens ytskikt är betydligt högre än vid samma tid förra vintern. En del av den här fosforn blir kvar i vattnet till sommaren och orsakar blomningar av blåalger i gynnsamma väderförhållanden. Det går inte direkt att dra slutsatser om algblomningarnas intensitet utgående från skillnaderna i näringsnivåerna. Källa: SYKE och SMHI, grafik Jan-Erik Bruun/SYKE.
Källa: SYKE och SMHI, grafik Jan-Erik Bruun/SYKE.

Arandas observationsresa: Det dåliga tillståndet i Östersjöns huvudbassäng återspeglas i Finlands havsområden

Pressmeddelande 24.2.2017 Finlands miljöcentral
Finska vikens fosforhalter är nu exceptionellt höga, vilket beror på en kombinerad effekt av väderförhållanden och det dåliga tillståndet i Östersjöns huvudbassäng. Även i Skärgårdshavet och i Bottenhavet har mängden fosfor tydligt ökat. En hög fosforhalt i ytvattnet ökar risken för algblomningar i sommar. Under SYKEs havsforskningsfartyget Arandas observationsresa 18 januari - 4 februari undersökte man Östersjöns kemiska tillstånd. Läs mera

aktuellt från miljöministeriet

METSO-handlingsplanen nu halvvägs – skyddet framskrider enligt tidtabell

24.2.2017
Handlingsplanen för den biologiska mångfalden i skogarna (METSO), som inleddes 2008 och som baserar sig på frivillighet, har nu kommit halvvägs. Handlingsplanen sträcker sig fram till 2025. Hittills har uppemot två tredjedelar av det övergripande skyddsmålet för handlingsplanen nåtts.
Mera aktuellt

Aktuellt från finlands miljöcentral

Fosfaattipitoisuus Itämerellä

Arandas observationsresa: Det dåliga tillståndet i Östersjöns huvudbassäng återspeglas i Finlands havsområden

24.2.2017
Finska vikens fosforhalter är nu exceptionellt höga, vilket beror på en kombinerad effekt av väderförhållanden och det dåliga tillståndet i Östersjöns huvudbassäng. Även i Skärgårdshavet och i Bottenhavet har mängden fosfor tydligt ökat. En hög fosforhalt i ytvattnet ökar risken för algblomningar i sommar.
Mera aktuellt

aktuellt från Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet

Reparationsunderstöden överfördes från kommunerna till ARA i början av 2017

10.2.2017
I och med den nya reparationsunderstödslagen, som träder i kraft i början av 2017, överförs beviljandet av reparationsunderstöd från kommunerna till ARA. I praktiken betyder detta att i fortsättningen lämnas ansökningarna in till ARA, som fattar beslut om understöden och sköter utbetalningen.
Mera aktuellt

vattensituationen

Aktuellt

Tulvakeskuksen logo (luonnos, 172px)

Hydrologiska översikter

Lumilippa roikkuu katolta. Kuva: Pirjo Ferin
Hydrologisk översikt i slutet av januari 2017: Snöbelastningen växer i norra och östra Finland –stora hallars tak bör granskas 1.2.2017
I norra och östra Finland har snöbelastningen ökat i januari till 80–120 kilogram per kvadratmeter. I Lapska armen finns det ställvis tydligt mer snö än så. Finlands miljöcentral uppmanar hallägare att granska snöläget på stora hallars tak och vid behov avlägsna snön från taket. Vanliga bostadsbyggnader hör inte till riskobjekten. I södra och västra Finland finns det endast lite eller inte alls snö.
Läs mer

Hydrologiska översikter

Kundservice för miljöfrågor

Y-ASPA1.png Tel. 0295 020 901
mån.–fre. kl. 9–16 lna/mta
kundservice.miljo(at)ntm-centralen.fi

www.ntm-centralen.fi/miljon
Kundservicecentralen handleder anhängiggörande av ärenden, ger råd om hur webbtjänsten miljo.fi fungerar samt svarar på frågor och feedback.