Kontaktuppgifter

Miljöministeriet

Alexandersgatan 7, PB 35, 00023 Statsrådet
Växel: 0295 250 000
Kundservice: 0295 250 300
Fax: (09) 1603 9320
Mera kontaktuppgifter och samtalspriser

Finlands miljöcentral

Mechelingatan 34a, PB 140, 00251 Helsingfors
Växel: 0295 251 000
Kundservice: 0295 251 450
Fax: (09) 5490 2190
Mera kontaktuppgifter och samtalspriser

Finansiering- och utvecklingscentralen för boendet

Vesijärvenkatu 1, PB 30, 15141 Lahtis
Växel: 0295 250 800
Kundservice: 0295 250 870
Fax: (03) 589 9613
Mera kontaktuppgifter och samtalspriser

E-postadresser inom miljöförvaltningen

E-postadresserna för personalen utformas på följande sätt:

Miljöministeriet
fornamn.efternamn@ym.fi

Finlands miljöcentralen
fornamn.efternamn@ymparisto.fi,

Finansiering- och utvecklingcentral för boendet:
fornamn.efternamn@ara.fi

De skandinaviska bokstäverna ersätts på följande sätt: ä=a, ö=o, å=a

Publicerad 21.12.2015 kl. 14.51, uppdaterad 3.1.2017 kl. 14.43