Energicertifikat

Vad är ett energicertifikat?

Ett energicertifikat är ett verktyg för att jämföra och förbättra byggnaders energiprestanda vid försäljning och uthyrning. Certifikatet ger viktig och tillförlitlig information som är bra att ha till hands när det är dags att fatta köpbeslut – för många av oss det största köp vi någonsin gör. Energicertifikatet innehåller dessutom rekommendationer som utarbetats av professionella i branschen och som hjälper oss att förbättra energieffektiviteten.

rakentaminen_MSommers_energiatodistus.jpg
Markus Sommers/YHA Kuvapankki

I Finland har det från och med år 2008 krävts energicertifikat för alla nya byggnader som uppförts, och från och med år 2009 har det krävts energicertifikat vid försäljning och uthyrning av stora byggnader och nya småhus. I framtiden ska energicertifikat också finnas till hands vid försäljning eller uthyrning av äldre småhus, liksom för andra byggnader.

De nya energicertifikaten tas i bruk stegvis. Genast efter att lagen trätt i kraft den 1 juni 2013 ska certifikat av det nya slaget upprättas för så gott som alla nya byggnader samt i samband med försäljning och uthyrning även för bostadshöghus och relativt nya småhus.

Från och med när behövs energicertifikatet?

Vid försäljning och uthyrning av småhus som byggts före år 1980 behövs energicertifikat först från och med den 1 juli 2017. Också för vissa andra byggnadstyper gällde en övergångsperiod: när det gäller radhus och kedjehus samt affärs- och kontorsbyggnader började de nya bestämmelserna gälla först den 1 juli 2014, och när det gäller byggnader inom vårdbranschen, samlingsbyggnader och undervisningsbyggnader trädde bestämmelserna i kraft den 1 juli 2015.

Om fastigheten har ringa värde, om hyran är liten eller om objektet inte förevisas offentligt kan energicertifikatet upprättas med hjälp av en färdig blankett genom ett så kallat förenklat förfarande. Energicertifikat behövs inte för bl.a. fritidsbostäder och skyddade eller små byggnader på högst 50 m².

Duger gamla energicertifikat längre?

Energicertifikat som utfärdats med stöd av den gamla lagen gäller giltighetstiden ut. Giltighetstiden för ett energicertifikat som ingår i ett disponentintyg, som är den vanligaste typen av energicertifikat, förlängades till utgången av 2014.

Mera information
 

Miljöråd Maarit Haakana, miljöministeriet,  tfn. 2095 250 069, fornamn.efternamn@ymparisto.fi
Lagstiftningsråd Sari Rapinoja,miljöministeriet, tfn. 0295 250 320, fornamn.efternamn@ym.fi
Publicerad 28.10.2013 kl. 13.37, uppdaterad 20.9.2017 kl. 16.59
Utgivare: