Genom innovationstävlingen sökes lösningar till att minska nedskräpningen av Östersjön

Pressmeddelande 15.1.2018 kl. 11.10

Med den i dag påbörjade ”Meriroskahaaste” tävlingen önskar man finna lösningar för att minska på mängden skräp som når Östersjön. Nedskräpning är ett av Östersjöns främsta problem, vid sidan om övergödning, oljetransporter och invasiva arter. Tävlingens vinnare får sammanlagt 32 000 euro för att förverkliga sin idé.

Förslagen till lösningarna kan vara vad som helst från olika teknologier och samarbetsformer till kommersiella produkter och tjänster. De kan till exempel gälla cirkulär ekonomi, förändring av människors beteende, produkt- och förpackningsteknik eller någonting annat som har stor betydelse för nedskräpningen av Östersjön.

”Målet med ”Meriroskahaaste” tävlingen är att inget skräp från Finland når Östersjön år 2050. Tillsammans kan vi ännu snabbare lösa ett av dagens besvärligaste miljöproblem. Ett tack till tävlingens utvecklare och till alla de som deltar i tävlingen”, säger kampanjens beskyddare, bostads-, energi- och miljöminister Kimmo Tiilikainen.

 

meriroskahaaste_lokki_ja_roskat_556x290px

Prissumman, sammanlagt 32 000 euro, doneras av Maj och Tor Nesslings stiftelse och S-gruppen.

”Maj och Tor Nesslings stiftelse understöder naturskyddsfrämjande forskning samt överföring av miljöinformation till samhälleliga lösningar. ”Meriroskahaaste” tävlingen förenar stiftelsens mål, av vilka skyddandet av Östersjön har varit ett centralt understödsobjekt under hela stiftelsens 45-åriga existens. Stiftelsens grundarpar, de entusiastiska Östersjöseglarna, skulle säkert helhjärtat understöda denna innovationstävling”, säger Maj och Tor Nessling stiftelsens forskningschef Minttu Jaakkola.

”Det är extremt viktigt att skräp, speciellt plast, inte når havet utan återvinns. Vi alla kan sköta detta för vår egen del, dessutom vill vi understöda utvecklandet av nya förebyggande åtgärder mot nedskräpning”, säger Lea Rankinen, chef för samhällsansvar vid S-gruppen.

Innovationstävlingen ”Meriroskahaaste” är öppen för alla och man kan delta ensam eller i grupp, som organisation eller privatperson. Tävlingens ansökningstid börjar idag den 15 januari och avslutas den 15 april. Deltagarna med de 10 mest utvecklingsbara lösningarna kommer vidare till finalskedet, där idéerna vidareutvecklas. ”Meriroskahaaste” tävlingen kulminerar den 25 augusti, Finska naturens dag, där juryn väljer vinnaren eller vinnarna.

Tävlingen arrangeras av Finlands miljöcentral. Parterna som förverkligar tävlingen är tankesmedjan Demos Helsinki och kommunikationsbyrån Kaskas Media.

Tilläggsinformation om tävlingen, ansökningsanvisningar samt tryckbara bilder för mediebruk: meriroskahaaste.fi

Tilläggsinformation om:

Nedskräpning av haven
Specialforskare Outi Setälä, Finlands miljöcentral, tel. 0295 251 635, förnamn.efternamn@ymparisto.fi

Innovationstävlingen
Äldre forskare Sanna Suikkanen, Finlands miljöcentral, tel. 0295 251 660 förnamn.efternamn@ymparisto.fi

Kommunikationsexpert Eija Järvinen, Finlands miljöcentral, tel. 0295 251 242, förnamn.efternamn@ymparisto.fi

Information om havsskräpet:
Havsskräpet kommer ut i havet huvudsakligen från land

  • Varje minut hamnar ett långtradarlass med skräp i världens hav.
  • Med den nuvarande takten finns det år 2025 ett kilo plast per varje tre kilo fisk i haven. År 2050 kan det finnas mera plast än fisk i haven.
  • Havsskräp dödar årligen miljontals havsdjur, som fastnar i eller äter skräpet.
  • Den största delen av havsskräpet härstammar från land. Skräpets väg från land till hav går via floder, avloppssystem, bäckar och diken, med hjälp av vind och djur.
  • Mikroskräp kommer ut i havet bland annat från vattenreningsverk, och det kan ackumuleras i näringskedjan.
  • Skräpet på de finska havsstränderna består främst av plast: skumgummi, plastpåsar, plastförpackningar samt deras korkar och lock.