Det finländska konceptet Fåraherdeveckorna tävlar om priset för det bästa landskapsprojektet i Europa

Pressmeddelande 14.2.2017 kl. 13.13
lammaspaimenviikot
© Bild: Mirja Nylander / Forststyrelsen

Miljöministeriet och Forststyrelsen informerar

Forststyrelsens naturtjänsters koncept Fåraherdeveckorna som prisbelöntes som Finlands bästa landskapsprojekt 2016 tävlar i vår om Europarådets landskapspris.

Fåraherdeveckorna lockar årligen tusentals människor till att vårda och skydda landskapet på ett enastående sätt. Konceptet kombinerar naturskydd och naturvård, uppkomsten av känsla för natur och landskap och upplevelseturism när den är som bäst.

Europarådets landskapspris hänför sig till den europeiska landskapskonventionen, som Finland anslöt sig till 2006.

”Finlands ansökan har redan välkomnats med glädje inom den europeiska landskapskonventionens tillämpningsområde”, berättar miljörådet Tapio Heikkilä från miljöministeriet. ”Kandidaterna från de olika länderna bedöms under vårens lopp. I vilket fall som helst kommer Fåraherdeveckorna varaktigt att framstå som ett internationellt exempel på ett lyckat projekt för landskapsvård.”

Europarådets pris är ett erkännande för åtgärder eller principer som syftar till att landskapen används, skyddas eller planeras på ett hållbart sätt. De projekt som belönas främjar landskapskonventionens målsättningar och kan användas som exempel inom hela Europa. Den senaste vinnaren i tävlingen var Ungern med ett projekt där ett flertal bylandskap i Hetés vid gränsen mellan Ungern och Slovenien vårdades i form av gränsöverskridande samarbete. Också hållbar användning av områdena utvecklades i projektet.

Fåraherdeveckorna till stor hjälp vid vård av värdefulla traditionslandskap

Att traditionell boskapsskötsel som grundar sig på bete har minskat har lett till att ängar och deras rikliga flora och fauna har blivit allt sällsyntare i Finland och hela Europa. För vård av traditionslandskap behövs det djur som går på bete och på så sätt håller ängarna öppna och tryggar naturens mångfald. Fåraherdeveckorna som har utvecklats i Finland är ett nytt sätt att vårda naturen och det lämpar sig för alla länder i Europa.

Frivilliga herdar tar under en vecka var hand om får som sköter naturvården. Herdarna ger fåren färskt dricksvatten, följer upp deras allmänna tillstånd och flyttar djuren från en avbetad betesfålla till nästa. Veckorna är avgiftsbelagda, och med avgiften täcks kostnader för underhåll av gården och för naturvården. Som de viktigaste motiven för att delta i Fåraherdeveckorna anger deltagarna möjligheten att få sköta får eller att de längtar till lugnet i naturen.

”Fåraherdeveckorna har varit enormt populära, i år kom det in över 4 000 ansökningar till uppgiften som herde, medan antalet ansökningar i fjol överskred 3 000”, berättar kundservicechef Tiina Hakkarainen från Forststyrelsen. ”I år ingår i konceptet också koherdeveckorna i Evois i Tavastehus. Sammanlagt 142 herdeveckor erbjuds på tolv olika gårdar. De lyckliga herdarna väljs genom lottning före utgången av februari.”

Under Fåraherdeveckorna vårdas landskapet och naturen på ett exemplariskt och effektivt sätt, med respekt för traditioner och så att alla parter har nytta av projektet. De som äger fåren får tillgång till betesmark på statsägda områden, eftersom de nödvändigtvis inte själva har tillräckligt med betesmark. Fåren får gå på bete på bra betesmark. Herdarna hjälper fåruppfödarna att sköta om och övervaka djuren. Herdarnas känsla för natur och landskap förstärks, de får nya upplevelser och deras välbefinnande ökar.

Forststyrelsen har i verksamheten beaktat såväl säkerhets- och ansvarsfrågor som problemsituationer.

”Nu får vi bara önska Fåraherdeveckorna framgång i den hårda europeiska tävlingen”, konstaterar miljörådet Heikkilä.

Mer information:

Forststyrelsen, naturtjänster, kundservicechef Tiina Hakkarainen, tfn 040 767 30 38, fornamn.efternamn@metsa.fi

Miljöministeriet, miljörådet Tapio Heikkilä, tfn 0295 250 166, fornamn.efternamn@ym.fi


Utgivare: