Tumlarkampanjen inleds – medborgares observationer spelar viktig roll

Pressmeddelande 21.6.2017 kl. 16.41
Miljöministeriet och Ålands landskapsregering samlar in information om observationer av den akut hotade tumlaren i Östersjön. Tumlaren är den enda valart som regelbundet påträffas i Östersjön, och tumlarbeståndet i centrala Östersjön beräknas för närvarande bestå av endast omkring 500 individer. Observationer samlas in med hjälp av en kampanj som riktar sig till allmänheten och genom akustisk övervakning.

I början av 1900-talet förekom det fler tumlare i Östersjöområdet än vad det gör i dag. På den tiden kunde tumlare observeras i Finlands hela havsområde, ända till Kemi i norr och östra Finska viken i öster. Flera faktorer har påverkat tumlarbeståndets storlek, t.ex. miljögifter, bifångsrisken i samband med fiske och de stränga vintrarna på 1940-talet, och beståndet har inte återhämtat sig efter detta. Utöver dessa utgörs dagens hot bl.a. av allt fler störningar som människan orsakar, t.ex. undervattensbuller och ökad sjötrafik. Tumlaren försökar sig sannolikt inte längre i finska vattenområden.

Bedömningen av beståndets storlek i centrala Östersjön baserar sig på den akustiska övervakning som utförts inom SAMBAH-projektet 2011–2013, där information samlades in med hjälp av akustiska detektorer på havsbottnen. Motsvarande detektorer har nu installerats på 25 observationsställen i det öppna havsområdet söder om Åland och Skärgårdshavet. Enligt akustisk uppföljning förekommer tumlare regelbundet under vintertid inom detta öppna havsområde. Mellan oktober 2016 och april 2017 har bekräftade akustiska observationer gjorts vid sammanlagt sju observationsställen. Den akustiska övervakningen genomförs av Åbo yrkeshögskola.

Också medborgarnas visuella observationer är en viktig källa för tilläggsinformation när det gäller att bedöma i vilken grad tumlare förekommer. De visuella observationerna har samlats in sedan 2001. Observationskampanjen ordnas av miljöministeriet i samarbete med Ålands landskapsregering och flera andra samarbetspartner. Med kampanjen vill man få in ännu mer värdefull information om den sällsynta valarten och samtidigt också öka medborgarnas kunskap i frågan. Fram till 2016 har man registrerat 66 bekräftade tumlarobservationer som gällde 118 individer.

Hur känner man igen en tumlare?

Tumlaren känns lättast igen på den låga, trekantiga ryggfenan. Tumlaren är kort och ganska rund till formen. Den har ett litet huvud och saknar den nos som är kännetecknande för många delfinarter. Tumlaren är liten: den är ca 145–160 centimeter lång och väger 50–60 kg.

Tumlaren är svår att upptäcka bl.a. eftersom den i allmänhet endast kommer snabbt upp till ytan. När den gör sina rullande simrörelser syns bara en del av ryggen ovanför ytan. När tumlaren andas uppstår ingen vattenstråle ovanför ytan, och den hoppar heller inte särskilt ofta. Tumlarna undviker ofta också människor och fartyg. De rör sig i allmänhet en och en, eller i grupper på några individer. Bäst trivs tumlaren i grunda havsområden nära stranden.

Pyöriäinen_KaiMattsson
© Foto: Kai Mattsson / Miljöförvaltningens bildbank
 
 
 
 

Det är enklast att rapportera observationer av tumlare med den blankett som finns på miljöministeriets webbplats. I oklara fall kan man ta en bild som experter sedan kan analysera.

 
 

Mer information:

Penina Blankett, konsultativ tjänsteman, fornamn.efternamn@ym.fi, tfn 0295 250 058 (Miljöministeriet)

Maija Häggblom, naturvårdsintendent, maija.haggblom@regeringen.ax, tfn +358 18 25458 (Ålands landskapsregering)

Olli Loisa, projektchef, fornamn.efternamn@turkuamk.fi, tfn 050 598 5743 8 (Åbo yrkeshögskola /den akustiska övervakningen)

Rapportera döda tumlare till Naturresursinstitutet här.


Utgivare: