Temasidor i webbtjänsten miljo.fi

Riksomfattande temasidor

  

Programmet för inventeringen av den marina undervattensmiljön - VELMU
Programmet för inventering av den marina undervattensmiljön (VELMU) samlar information om mångfalden bland naturtyper och arter i undervattensmiljön.
Direktadress:
www.miljo.fi/velmu

Regionala temasidor

Natureship - Integrerad planering och miljövård av Östersjöns kustområden
Projektets målsättning var att märkbart öka samarbetet inom naturskydds- och vattenskyddet inom Central Baltic -verksamhetsområde. Projektet har slutat!
Direktaddress:
www.miljo.fi/natureship

Näringsurlakningen under kontroll (RaHa) - projekt
Producentorganisationerna i Nyland samt ELY-centralen i Nyland driver ett samarbetsprojekt om vattenskydd i jordbruket under 2009–2014.
Direktadress:
www.miljo.fi/raha

Pro Skärgårdshavet
Programmet Pro Skärgårdshavet är Sydvästra Finlands miljöcentrals, Egentliga Finlands förbunds och Egentliga Finlands TE-centrals samarbetsprogram för att förbättra tillståndet i Skärgårdshavet. Projektet inleddes år 1999.
Direktadress:
www.miljo.fi/proskargardshavet

VIKURI-projektet
I VIKURI-projektet utvecklas bekämpningen av främmande arter i jordbruksmiljöer i västra och mellersta Finland. Projektet inleddes våren 2010 och fortsätter till slutet av år 2014.
Direktadress:
www.miljo.fi/vikuri

Publicerad 13.5.2015 kl. 10.43, uppdaterad 13.5.2015 kl. 10.42