1
2
3
4
...
7
Nästa Sista

Utredningen om förfarandet för ersättning av skador orsakade av fridlysta arter nu klar
Pressmeddelande | Publicerad: 2.11.2017

Bestämmelserna om ersättningsförfarandet behöver utvecklas, eftersom de skador som orsakas av fridlysta arter beräknas öka i framtiden och de nuvarande bestämmelserna inte motsvarar kraven i grundlage......

Natur > Utredningen om förfarandet för ersättning av skador orsakade av fridlysta arter nu klar
Strategin för skydd av saimenvikaren har uppdaterats
Nyhet | Publicerad: 1.11.2017

Miljöministeriet har antagit en uppdaterad strategi för skydd av saimenvikaren 2017–2022. Den uppdaterade strategin och åtgärdsplanen baserar sig på de förslag som en brett sammansatt arbetsgrupp för ......

Natur > Strategin för skydd av saimenvikaren har uppdaterats
Skogsnaturens världs för de små och tysta öppnar sig i verket som vunnit det statliga priset för informationsspridning
Pressmeddelande | Publicerad: 15.9.2017

Verket Metsän salainen elämä (Skogens dolda liv) tilldelas i dag det statliga priset för informationsspridning. Boken berättar om de små organismer som döljer sig våra skogar och om de originella sätt......

Natur > Skogsnaturens världs för de små och tysta öppnar sig i verket som vunnit det statliga priset för informationsspridning
Nätverket av naturskyddsområden i östra Lappland och Norra Österbotten utvidgades
Pressmeddelande | Publicerad: 14.9.2017

Statsrådet har i dag slutfört arbetet med att inrätta naturskyddsområden i östra Lappland och södra delen av Norra Österbotten på de statsägda markområden som tidigare anvisats för ändamålet....

Natur > Nätverket av naturskyddsområden i östra Lappland och Norra Österbotten utvidgades
Naturen och finländarna får värdefull gåva av Tornator
Pressmeddelande | Publicerad: 11.9.2017

Skogägaren Tornator Oyj deltar i kampanjen Min naturgåva till hundraåringen genom att skänka värdefulla områden med en areal på sammanlagt över 260 hektar för permanent skydd. Naturområdena, som finns......

Natur > Naturen och finländarna får värdefull gåva av Tornator
Skyddade skogar omfattar redan 657 hektar – kampanjen Min naturgåva till hundraåringen går vidare
Pressmeddelande | Publicerad: 25.8.2017

Kampanjen uppmuntrar finländare att spara vackra naturområden långt in i framtiden. Under kampanjen har man redan skyddat 657 hektar privata skogar permanent. Ytterligare 380 hektar väntar på skyddsbe......

Natur > Skyddade skogar omfattar redan 657 hektar – kampanjen Min naturgåva till hundraåringen går vidare
Minister Tiilikainen deltar i firandet av den finska naturens dag den 26 augusti
Pressmeddelande | Publicerad: 22.8.2017

Årets fjärde Naturens dag firas lördagen den 26 augusti med tiotals evenemang på olika håll i landet. Samtidigt blir Finland troligen det första landet i hela världen som officiellt flaggar för nature......

Natur > Minister Tiilikainen deltar i firandet av den finska naturens dag den 26 augusti
Skyddet av saimenvikaren
Innehållssidå | Publicerad: 15.8.2017

Saimenvikaren ( Pusa hispida saimensis ) är en endemisk art som endast påträffas i Saimen. Den är klassad som starkt hotad (EN). Saimenvikaren är med stöd av naturvårdsförordningen en art som kräver ...

Natur > Arter > Skydd av arter > Skydd av enskilda arter > Skyddet av saimenvikaren
Storskarvstammen i Finland på samma nivå som i fjol
Pressmeddelande | Publicerad: 3.8.2017

Enligt räkningen sommaren 2017 fanns det sammanlagt ca 25 750 storskarvbon. Storkarvstammen håller sannolikt på att uppnå sin naturliga maximala storlek i Finland. ...

Samma innehåll finns på flera ställen:
Kartor och statistik > Storskarvstammen i Finland på samma nivå som i fjol
Natur > Storskarvstammen i Finland på samma nivå som i fjol
De vitkindade gässen minskade i antal för andra året i rad i huvudstadsregionen
Pressmeddelande | Publicerad: 2.8.2017

Det totala antalet vitkindade gäss som betar på gräsmattorna i parkerna i Helsingfors och östra Esbo minskade med åtta procent från förra året. Forskarna vid Finlands miljöcentral räknade sammanlagt 5......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Kartor och statistik > De vitkindade gässen minskade i antal för andra året i rad i huvudstadsregionen
Natur > De vitkindade gässen minskade i antal för andra året i rad i huvudstadsregionen
I dag är dagen då vi förbrukat årets ekologiska resurser – matens andel av miljöbelastningen stor
Pressmeddelande | Publicerad: 2.8.2017

I dag, onsdagen den 2 augusti, har människorna förbrukat de förnybara naturresurser som jorden producerat i år. En av de största orsakerna till överkonsumtionen är matproduktionen och de växthusgasuts......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Klimat och luft > I dag är dagen då vi förbrukat årets ekologiska resurser – matens andel av miljöbelastningen stor
Konsumtion och produktion > I dag är dagen då vi förbrukat årets ekologiska resurser – matens andel av miljöbelastningen stor
Natur > I dag är dagen då vi förbrukat årets ekologiska resurser – matens andel av miljöbelastningen stor
Vid miljöministermötet diskuteras verkställandet av EU:s klimatpaket och läget när det gäller Parisavtalet
Pressmeddelande | Publicerad: 16.6.2017

EU:s miljöministrar sammanträder i Luxemburg måndagen den 19 juni. Ministrarna diskuterar två lagstiftningsförslag som gäller den sektor som inte omfattas av utsläppshandeln: ansvarsfördelningen mella......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Klimat och luft > Vid miljöministermötet diskuteras verkställandet av EU:s klimatpaket och läget när det gäller Parisavtalet
Natur > Vid miljöministermötet diskuteras verkställandet av EU:s klimatpaket och läget när det gäller Parisavtalet
Rapport: Saimenvikarstammen växer stabilt
Pressmeddelande | Publicerad: 30.5.2017

Arbetsgruppen för skydd av saimenvikaren överlämnade i dag sin färska rapport till bostads-, energi- och miljöminister Kimmo Tiilikainen. Enligt uppskattningar växer saimenvikarstammen stabilt, men de......

Natur > Rapport: Saimenvikarstammen växer stabilt
Staten får nya naturskyddsområden i Nyland
Pressmeddelande | Publicerad: 8.5.2017

Det kommer att inrättas nya naturskyddsområden i Nyland. De områden som planeras bli skyddade ägs av staten och har redan tidigare anvisats för naturvårdsändamål. Områdena, som är sammanlagt 98 till a......

Natur > Staten får nya naturskyddsområden i Nyland
Översiktsplanerna för skötsel och nyttjande av nätverket Natura 2000 har uppdaterats
Pressmeddelande | Publicerad: 12.4.2017

Närings-, trafik- och miljöcentralerna (NTM-centralerna) har tillsammans med Forststyrelsens naturtjänster uppdaterat översiktsplanerna för nätverket Natura 2000 i respektive verksamhetsområde....

Samma innehåll finns på flera ställen:
Livsmiljön och planläggning > Översiktsplanerna för skötsel och nyttjande av nätverket Natura 2000 har uppdaterats
Natur > Översiktsplanerna för skötsel och nyttjande av nätverket Natura 2000 har uppdaterats
Bekanta dig med översiktsplanerna för skötsel och nyttjande av nätverket Natura 2000
Innehållssidå | Publicerad: 11.4.2017

Närings-, trafik- och miljöcentralerna (NTM-centralerna) har i mars 2017 tillsammans med Forststyrelsens naturtjänster uppdaterat översiktsplanerna för nätverket Natura 2000 i respektive verksamhetso......

Natur > Skyddsområden > Natura 2000 -områden > Bekanta dig med översiktsplanerna för skötsel och nyttjande av nätverket Natura 2000
Gös och abborre har ökat i antal trots storskarvarna
Pressmeddelande | Publicerad: 13.3.2017

Abborr- och gösfångsterna har inte minskat i områden där det finns rikligt med storskarvar, visar en undersökning gjord av Finlands miljöcentral, Naturresursinstitutet och Helsingfors universitet....

Samma innehåll finns på flera ställen:
Kartor och statistik > Gös och abborre har ökat i antal trots storskarvarna
Natur > Gös och abborre har ökat i antal trots storskarvarna
Nytt handlingsprogram ska stoppa en försämring av hotgraden
Pressmeddelande | Publicerad: 13.3.2017

Det nya handlingsprogrammet för skydd av hotade arter skapar grund för arbetet med att stoppa en försämring av hotgraden i Finland. Målet med programmet är att tillsammans med olika förvaltningsområde......

Natur > Nytt handlingsprogram ska stoppa en försämring av hotgraden
METSO-handlingsplanen nu halvvägs – skyddet framskrider enligt tidtabell
Pressmeddelande | Publicerad: 24.2.2017

Handlingsplanen för den biologiska mångfalden i skogarna (METSO), som inleddes 2008 och som baserar sig på frivillighet, har nu kommit halvvägs. Handlingsplanen sträcker sig fram till 2025. Hittills h......

Natur > METSO-handlingsplanen nu halvvägs – skyddet framskrider enligt tidtabell
CITES-trädarter
Innehållssidå | Publicerad: 16.9.2013

Aktuellt EU:s nya artförordning trädde i kraft 4.2.2017. I CITES-artlistan samt EU:s nya artförordning upptas många nya trädarter. För flera nya trädarter krävs nu...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Tillstånd, anmälningar och registrering > Internationell och EU-intern handel med hotade arter och de tillstånd som krävs för detta (CITES) > Växter och CITES > CITES-trädarter

1
2
3
4
...
7
Nästa Sista