1
2
3
4
...
6
Nästa Sista

Gös och abborre har ökat i antal trots storskarvarna
Pressmeddelande | Publicerad: 13.3.2017

Abborr- och gösfångsterna har inte minskat i områden där det finns rikligt med storskarvar, visar en undersökning gjord av Finlands miljöcentral, Naturresursinstitutet och Helsingfors universitet....

Samma innehåll finns på flera ställen:
Kartor och statistik > Gös och abborre har ökat i antal trots storskarvarna
Natur > Gös och abborre har ökat i antal trots storskarvarna
Nytt handlingsprogram ska stoppa en försämring av hotgraden
Pressmeddelande | Publicerad: 13.3.2017

Det nya handlingsprogrammet för skydd av hotade arter skapar grund för arbetet med att stoppa en försämring av hotgraden i Finland. Målet med programmet är att tillsammans med olika förvaltningsområde......

Natur > Nytt handlingsprogram ska stoppa en försämring av hotgraden
METSO-handlingsplanen nu halvvägs – skyddet framskrider enligt tidtabell
Pressmeddelande | Publicerad: 24.2.2017

Handlingsplanen för den biologiska mångfalden i skogarna (METSO), som inleddes 2008 och som baserar sig på frivillighet, har nu kommit halvvägs. Handlingsplanen sträcker sig fram till 2025. Hittills h......

Natur > METSO-handlingsplanen nu halvvägs – skyddet framskrider enligt tidtabell
CITES-trädarter
Innehållssidå | Publicerad: 16.9.2013

Aktuellt EU:s nya artförordning trädde i kraft 4.2.2017. I CITES-artlistan samt EU:s nya artförordning upptas många nya trädarter. För flera nya trädarter krävs nu...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Tillstånd, anmälningar och registrering > Internationell och EU-intern handel med hotade arter och de tillstånd som krävs för detta (CITES) > Växter och CITES > CITES-trädarter
Det finländska konceptet Fåraherdeveckorna tävlar om priset för det bästa landskapsprojektet i Europa
Pressmeddelande | Publicerad: 14.2.2017

Forststyrelsens naturtjänsters koncept Fåraherdeveckorna som prisbelöntes som Finlands bästa landskapsprojekt 2016 tävlar i vår om Europarådets landskapspris....

Samma innehåll finns på flera ställen:
Livsmiljön och planläggning > Det finländska konceptet Fåraherdeveckorna tävlar om priset för det bästa landskapsprojektet i Europa
Natur > Det finländska konceptet Fåraherdeveckorna tävlar om priset för det bästa landskapsprojektet i Europa
Restaurering av våtmarker hjälper sjöfåglar
Pressmeddelande | Publicerad: 9.2.2017

När våtmarkernas kvalitet har försämrats har många sjöfågelstammar minskat, till och med i Finland – de tusen sjöarnas land. En ny undersökning visar att åtgärder som förhindrar att våtmarker växer ig......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Kartor och statistik > Restaurering av våtmarker hjälper sjöfåglar
Natur > Restaurering av våtmarker hjälper sjöfåglar
Staten har köpt Ärjänsaari av UPM och ska inrätta ett skyddsområde
Pressmeddelande | Publicerad: 8.2.2017

UPM och NTM-centralen i Kajanaland har gjort markaffärer som innebär att Ärjänsaari i Kajana övergått i miljöministeriets besittning för skyddsändamål....

Natur > Staten har köpt Ärjänsaari av UPM och ska inrätta ett skyddsområde
Luonto-Liittos varginformation utsedd till den bästa insatsen för naturen 2015–2016
Pressmeddelande | Publicerad: 7.2.2017

Luonto-Liitto har sänt ut personer med uppgift att förmedla information om vargen, och dessa har utsetts till den bästa insatsen för naturen 2015–2016 med tanke på det arbete de utfört för den biologi......

Natur > Luonto-Liittos varginformation utsedd till den bästa insatsen för naturen 2015–2016
Miljöministeriet sänder ut brev om beaktandet av flygekorren vid planläggning
Pressmeddelande | Publicerad: 7.2.2017

Miljöministeriet har sänt ett brev till kommuner, landskapsförbund och NTM-centraler om beaktandet av flygekorren vid planläggning. Brevet innehåller nödvändig information om den lagstiftning som berö......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Livsmiljön och planläggning > Miljöministeriet sänder ut brev om beaktandet av flygekorren vid planläggning
Natur > Miljöministeriet sänder ut brev om beaktandet av flygekorren vid planläggning
Finland värd för internationellt miljövårdsevenemang
Pressmeddelande | Publicerad: 3.2.2017

Finland har lyckats exceptionellt väl med att skaffa finansiering till två omfattande miljövårdsprojekt som utnyttjar den nya finansieringsformen inom EU:s LIFE-fond. Den 7–9 februari är Finland värd ......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Konsumtion och produktion > Finland värd för internationellt miljövårdsevenemang
Natur > Finland värd för internationellt miljövårdsevenemang
Vatten > Finland värd för internationellt miljövårdsevenemang
Ersättningarna för skador som fridlysta fåglar har orsakat på jordbruket växte – ansökningen för nya ersättningar öppnar
Pressmeddelande | Publicerad: 3.1.2017

NTM-centralerna betalade 2016 ut sammanlagt cirka 556 460 euro i bidrag för skador som fridlysta djur orsakat. Bidrag för skador som skett 2016 söks med en till NTM-centralerna före utgången av mars 2......

Natur > Ersättningarna för skador som fridlysta fåglar har orsakat på jordbruket växte – ansökningen för nya ersättningar öppnar
Nationalpark inrättas i Hossa som en hyllning till Finland 100 år
Pressmeddelande | Publicerad: 15.12.2016

Regeringen har i dag överlämnat en proposition till riksdagen med ett förslag om att Finlands 40:e nationalpark ska inrättas i Hossa i Suomussalmi. Nationalparken inrättas som en del av jubileumsåret ......

Natur > Nationalpark inrättas i Hossa som en hyllning till Finland 100 år
Finland blir det första landet i världen som ger naturen en egen flaggdag – under Finland 100-året är flaggorna i topp på Finska naturens dag den 26 augusti 2017
Pressmeddelande | Publicerad: 2.12.2016

År 2017 blir Finland världens första land som officiellt flaggar sin natur till ära. Inrikesministeriet har gett ett förordnande om flaggning på Finska naturens dag den sista lördagen i augusti nästa ......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Natur > Finland blir det första landet i världen som ger naturen en egen flaggdag – under Finland 100-året är flaggorna i topp på Finska naturens dag den 26 augusti 2017
Natur > Finland blir det första landet i världen som ger naturen en egen flaggdag – under Finland 100-året är flaggorna i topp på Finska naturens dag den 26 augusti 2017
Partskonferensen om biologisk mångfald i Mexiko inleds med en högnivådel
Pressmeddelande | Publicerad: 2.12.2016

Den 13:e partskonferensen för FN:s konvention om biologisk mångfald (COP 13) inleds i Cancún i Mexiko. Den två veckor långa konferensen föregås av en högnivådel den 2–3 december, i vilken jordbruks- o......

Natur > Partskonferensen om biologisk mångfald i Mexiko inleds med en högnivådel
Kulturmiljödagarna: Nästa år beger vi oss ut i naturen tillsammans!
Nyhet | Publicerad: 22.11.2016

Temat för de europeiska kulturmiljödagarna i Finland 2017 är Tillsammans i naturen. Kulturmiljödagarna ordnas varje höst i 50 länder runt om i Europa....

Samma innehåll finns på flera ställen:
Livsmiljön och planläggning > Kulturmiljödagarna: Nästa år beger vi oss ut i naturen tillsammans!
Livsmiljön och planläggning > Livsmiljön > Grönområden och rekreationsområden > Kulturmiljödagarna: Nästa år beger vi oss ut i naturen tillsammans!
Livsmiljön och planläggning > Livsmiljön > Kulturmiljödagarna: Nästa år beger vi oss ut i naturen tillsammans!
Livsmiljön och planläggning > Livsmiljön > Kulturmiljön > Kulturmiljödagarna: Nästa år beger vi oss ut i naturen tillsammans!
Natur > Kulturmiljödagarna: Nästa år beger vi oss ut i naturen tillsammans!
Det riksomfattande Gröna Året nådde sin kulmen – Forststyrelsens fåraherdeveckor Finlands bästa landskapsprojekt
Pressmeddelande | Publicerad: 27.10.2016

Avslutningsseminariet för Gröna Året 2016 (Valtakunnallinen Vihervuosi) hölls den 27 oktober i Ständerhuset i Helsingfors. Temat för Gröna Året var Hållbart finländskt landskap, och under årets lopp h......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Livsmiljön och planläggning > Det riksomfattande Gröna Året nådde sin kulmen – Forststyrelsens fåraherdeveckor Finlands bästa landskapsprojekt
Natur > Det riksomfattande Gröna Året nådde sin kulmen – Forststyrelsens fåraherdeveckor Finlands bästa landskapsprojekt
Finlands bästa insats för naturen 2015–2016
Pressmeddelande | Publicerad: 17.10.2016

Vi efterlyser åter den bästa naturinsatsen för att stoppa förlusten av biologisk mångfald i Finland. Hjälp Internationella naturvårdsunionens (IUCN) nationella kommitté i Finland att hitta en person, ......

Natur > Finlands bästa insats för naturen 2015–2016
Proposition om Hossa nationalpark sänds på remiss
Pressmeddelande | Publicerad: 11.10.2016

Miljöministeriet har tagit fram ett utkast till en proposition om Hossa nationalpark och sänder det på omfattande remiss. Utlåtanden om utkastet till regeringens proposition med förslag till lag om Ho......

Natur > Proposition om Hossa nationalpark sänds på remiss
Saimenvikarstammen fortsätter att växa – skyddsåtgärderna ger resultat
Pressmeddelande | Publicerad: 19.9.2016

Forststyrelsen uppskattar att saimenvikarstammen för vintern 2016 bestod av 360 vikare. I år föddes 86 kutar, vilket är fler än någonsin tidigare under de 30 år som situationen har följts upp. De vikt......

Natur > Saimenvikarstammen fortsätter att växa – skyddsåtgärderna ger resultat
Avtalet som säkerställer en rättvis användning av genresurser träder i kraft i Finland
Pressmeddelande | Publicerad: 1.9.2016

Den 1 september träder Nagoyaprotokollet i kraft. Det är ett internationellt avtal om tillgång till genresurser och fördelning av fördelarna med dem. Lagstiftningen relaterad till avtalet tillämpas på......

Natur > Avtalet som säkerställer en rättvis användning av genresurser träder i kraft i Finland

1
2
3
4
...
6
Nästa Sista