1
2
3
4
...
10
Nästa Sista

Längs Kyro älv har flödesvatten runnit ut på vägar och in i källare, sannolikt att invallningsområdena i övre loppet av Kyro älv tas i bruk
Pressmeddelande | Publicerad: 18.4.2018

Under tisdagkväll rann flödesvatten från Kyro älv ut på vägen norr om Kyro älv (väg 17743) mellan Kolkki och kyrkbron i Lillkyro. En omväg har tagits i bruk. Under tisdagen har man varit tvungen att p......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Boende > Längs Kyro älv har flödesvatten runnit ut på vägar och in i källare, sannolikt att invallningsområdena i övre loppet av Kyro älv tas i bruk
Vatten > Längs Kyro älv har flödesvatten runnit ut på vägar och in i källare, sannolikt att invallningsområdena i övre loppet av Kyro älv tas i bruk
Avloppsvattenveckan börjar: Inled slutspurten, reparera ett bristfälligt avloppsvattensystem i närheten av ett vattendrag
Pressmeddelande | Publicerad: 16.4.2018

Fastighetsspecifika avloppsvattensystem som fungerar bristfälligt ska förnyas före utgången av oktober 2019 om de finns på ett grundvattenområde och på ett avstånd av hundra meter från närmaste vatten......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Byggande > Avloppsvattenveckan börjar: Inled slutspurten, reparera ett bristfälligt avloppsvattensystem i närheten av ett vattendrag
Kartor och statistik > Avloppsvattenveckan börjar: Inled slutspurten, reparera ett bristfälligt avloppsvattensystem i närheten av ett vattendrag
Vatten > Avloppsvattenveckan börjar: Inled slutspurten, reparera ett bristfälligt avloppsvattensystem i närheten av ett vattendrag
Avloppsvattenveckan börjar: Inled slutspurten, reparera ett bristfälligt avloppsvattensystem i närheten av ett vattendrag
Pressmeddelande | Publicerad: 16.4.2018

Fastighetsspecifika avloppsvattensystem som fungerar bristfälligt ska förnyas före utgången av oktober 2019 om de finns på ett grundvattenområde och på ett avstånd av hundra meter från närmaste vatten......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Byggande > Avloppsvattenveckan börjar: Inled slutspurten, reparera ett bristfälligt avloppsvattensystem i närheten av ett vattendrag
Vatten > Avloppsvattenveckan börjar: Inled slutspurten, reparera ett bristfälligt avloppsvattensystem i närheten av ett vattendrag
Glesbebyggelsens avloppsvatten
Innehållssidå | Publicerad: 31.12.2013

När alla renar sitt avloppsvatten korrekt minskar de hygieniska olägenheterna i boendemiljön och vid stränderna, övergödningen av vattendragen dämpas och risken för förorening av grundvattnet minskar...

Byggande > Byggnadsprojekt > Installationstekniska system (VVS) > Glesbebyggelsens avloppsvatten
Påverka vattendragens och Östersjöns tillstånd och hantering av översvämningsrisker
Innehållssidå | Publicerad: 13.4.2018

Finlands vattenförvaltningsplanerna, havsförvaltningsplan och planerna för hantering av översvämningsrisker ska uppdatering för 2022–2027 har påbörjats. Hur kan vi förbättra tillståndet i vå......

Påverka vattendragens och Östersjöns tillstånd och hantering av översvämningsrisker
Till fastighetsägare
Innehållssidå | Publicerad: 17.3.2017

  ...

Byggande > Byggnadsprojekt > Installationstekniska system (VVS) > Glesbebyggelsens avloppsvatten > Till fastighetsägare
Miljöministeriet prövar ett nytt sätt att utveckla lagstiftningen – Lakiklinikka.fi samlar in respons och ger råd
Pressmeddelande | Publicerad: 11.4.2018

Lagkliniken som startats inom KIRA-digi erbjuder gratis juridisk rådgivning till projekt som främjar digitaliseringen inom fastighets- och byggnadsbranschen. Samtidigt samlar Lagkliniken in uppgifter ......

Byggande > Miljöministeriet prövar ett nytt sätt att utveckla lagstiftningen – Lakiklinikka.fi samlar in respons och ger råd
Beredningen av nya statsägda naturskyddsområden i Mellersta Österbotten och Uleåborgsregionen framskrider
Pressmeddelande | Publicerad: 9.4.2018

Det kommer att inrättas nya naturskyddsområden i Mellersta Österbotten, i Uleåborgsregionen i Norra Österbotten och i södra Lappland på statsägd mark som redan tidigare anvisats för detta ändamål. Det......

Natur > Beredningen av nya statsägda naturskyddsområden i Mellersta Österbotten och Uleåborgsregionen framskrider
Egna kassar med: Konsumtionen av plastkassar har minskat snabbt inom handeln
Pressmeddelande | Publicerad: 9.4.2018

Avtalet mellan miljöministeriet och Finsk handel rf har under det första avtalsåret snabbt minskat konsumtionen av plastkassar och plastpåsar inom handeln. Avtalet om plastkassar omfattar för närvaran......

Konsumtion och produktion > Egna kassar med: Konsumtionen av plastkassar har minskat snabbt inom handeln
Klimatsmart försök ger liv i stationer
Pressmeddelande | Publicerad: 9.4.2018

Den 18–21 april 2018 gör evenemanget Fiksu Assa stationerna till showroom för klimatvänliga produkter och tjänster. I evenemanget deltar sex städer....

Samma innehåll finns på flera ställen:
Konsumtion och produktion > Klimatsmart försök ger liv i stationer
Livsmiljön och planläggning > Klimatsmart försök ger liv i stationer
Det svarta kolet på spåret
Nyhet | Publicerad: 6.4.2018

Svart kol, det vill säga luftburna sotpartiklar, påskyndar uppvärmningen av jordklotet och speciellt det arktiska området. Utsläppen av svart kol och dess spridning undersöks nu även i Finland. ...

Klimat och luft > Det svarta kolet på spåret
Preliminär bedömning av översvämningsrisker – Nyland
Innehållssidå | Publicerad: 6.4.2018

Förslag till områden med översvämningsrisk i Nyland Närings-, trafik- och miljöcentralen (NTM-centralen) i Nyland har i enlighet med lagen om hantering av översvämningsrisker (620/2010) under......

Vatten > Flöden och översvämningar > Hantering av översvämningsrisker > Planering av hanteringen av översvämningsrisker > Preliminär bedömning av översvämningsrisker från vattendrag och från havet > Preliminär bedömning av översvämningsrisker – Nyland
Preliminär bedömning av översvämningsrisker från vattendrag och från havet - Egentliga Finland och Satakunta
Innehållssidå | Publicerad: 5.4.2018

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland har bedömt översvämningsriskerna på grund av vattendragen och högre havsvattenstånd i sin region. På basis av den preliminära riskbedömningen&......

Vatten > Flöden och översvämningar > Hantering av översvämningsrisker > Planering av hanteringen av översvämningsrisker > Preliminär bedömning av översvämningsrisker från vattendrag och från havet > Preliminär bedömning av översvämningsrisker från vattendrag och från havet - Egentliga Finland och Satakunta
Beredskap för översvämningsrisker
Innehållssidå | Publicerad: 4.4.2018

Bekanta dig med och kommentera förslagen för betydande riskområden för översvämning fram till den...

Påverka vattendragen > Beredskap för översvämningsrisker

Etusivu_iso_kuvanosto_sv
Innehållssidå | Publicerad: 4.4.2018

Avloppsvattenveckan börjar: Inled slutspurten, reparera ett bristfälligt avloppsvattensystem i närheten av ett vattendrag Pressmeddelande 16.4.2018 Miljöministeriet Fastighetsspe......

Etusivu_iso_kuvanosto_sv
Hydrologisk översikt i slutet av mars 2018: Mycket snö i östra Finland, vårflöden i startgroparna i södra och sydvästra Finland
Pressmeddelande | Publicerad: 4.4.2018

Vattnens istäcke och markens tjälskikt ökade i tjocklek i mars, fastän ökningen var långsam i områden där det fanns rikligt med snö. Isen och tjälen var i slutet av mars tjockare än vanligt i de snöfa......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Kartor och statistik > Hydrologisk översikt i slutet av mars 2018: Mycket snö i östra Finland, vårflöden i startgroparna i södra och sydvästra Finland
Vatten > Hydrologisk översikt i slutet av mars 2018: Mycket snö i östra Finland, vårflöden i startgroparna i södra och sydvästra Finland
Blanketter
Innehållssidå | Publicerad: 4.12.2013

Ämnesområdesvisa elektroniska blanketter NMT-centraler Allmänna elektroniska ärendeblanketter för företag, förening eller verksamhetsutövare; kommun eller stad;  pr...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Blanketter
Avgift för handläggning av undantagstillstånd
Innehållssidå | Publicerad: 19.3.2018

Undantagstillstånden är avgiftsbelagda, och avgifterna baserar sig på de handläggningsavgifter som bestäms i en förordning av statsrådet (1066/2017) och som årligen ses över. Statsrådets fö...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Tillstånd, anmälningar och registrering > Tillstånd inom naturvården > Avgift för handläggning av undantagstillstånd
Förstöring eller försämring av förekomstplatser för arterna i habitatdirektivets bilaga II
Innehållssidå | Publicerad: 28.3.2018

Enligt naturvårdslagens 47 § 5 moment är det förbjudet att förstöra förekomstplatser som är av betydelse för de arter, som nämns i habitatdirektivets bilaga II. Förekomstplatsen är av betydelse, om d...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Tillstånd, anmälningar och registrering > Tillstånd inom naturvården > > Förstöring eller försämring av förekomstplatser för arterna i habitatdirektivets bilaga II
Meriroskahaasteen SV etusivunosto
Innehållssidå | Publicerad: 28.3.2018

Med den ”Meriroskahaaste” tävlingen önskar man finna lösningar för att minska på mängden skräp som når Östersjön. Tävlingens ansökningstid avslutas den 15 april. Mera ...

Meriroskahaasteen SV etusivunosto

1
2
3
4
...
10
Nästa Sista