1
2
3
4
...
10
Nästa Sista

Ny förordning gör skorstenar mer brandsäkra
Pressmeddelande | Publicerad: 10.11.2017

Miljöministeriet har i dag utfärdat en förordning om skorstenars konstruktion och brandsäkerhet. Målet är att minska antalet skadefall på grund av brister i planering och byggande av skorstenar, brist......

Byggande > Ny förordning gör skorstenar mer brandsäkra
Utredningen om förfarandet för ersättning av skador orsakade av fridlysta arter nu klar
Pressmeddelande | Publicerad: 2.11.2017

Bestämmelserna om ersättningsförfarandet behöver utvecklas, eftersom de skador som orsakas av fridlysta arter beräknas öka i framtiden och de nuvarande bestämmelserna inte motsvarar kraven i grundlage......

Natur > Utredningen om förfarandet för ersättning av skador orsakade av fridlysta arter nu klar
Inom KIRA-digi beviljas stöd för nya försöksprojekt för digitalisering av den byggda miljön och byggandet – den femte ansökningsomgången öppen till 30.11
Pressmeddelande | Publicerad: 1.11.2017

Den femte ansökningsomgången för KIRA-digi försöksprojekt inleddes i dag, den 1 november, och pågår till den 30 november 2017. Nu efterlyses och finansieras snabba, konkreta och radikala försök som dr......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Byggande > Inom KIRA-digi beviljas stöd för nya försöksprojekt för digitalisering av den byggda miljön och byggandet – den femte ansökningsomgången öppen till 30.11
Livsmiljön och planläggning > Inom KIRA-digi beviljas stöd för nya försöksprojekt för digitalisering av den byggda miljön och byggandet – den femte ansökningsomgången öppen till 30.11
Strategin för skydd av saimenvikaren har uppdaterats
Nyhet | Publicerad: 1.11.2017

Miljöministeriet har antagit en uppdaterad strategi för skydd av saimenvikaren 2017–2022. Den uppdaterade strategin och åtgärdsplanen baserar sig på de förslag som en brett sammansatt arbetsgrupp för ......

Natur > Strategin för skydd av saimenvikaren har uppdaterats
Att bo i hyresbostad
Innehållssidå | Publicerad: 3.7.2017

Ungefär hälften av hyresbostäderna i Finland har finansierats av staten genom aravalån eller räntestödslån. Övriga hyresbostäder är fritt finansierade. Det är främst kommuner och allmännyttiga samfun...

Boende > Att bo i hyresbostad
Miljöministrarna vill nå enighet om EU:s LULUCF-förordning
Pressmeddelande | Publicerad: 12.10.2017

Fredagen den 13 oktober sammanträder EU:s miljöministrar i Luxemburg för att inom ramen för klimatpaketet för 2030 förhandla om ansvarsfördelningen inom de sektorer som inte omfattas av utsläppshandel......

Klimat och luft > Miljöministrarna vill nå enighet om EU:s LULUCF-förordning
Utredaren Antti Rantakokko: Mångsidig stadspolitik för att stöda regionstädernas livskraft
Pressmeddelande | Publicerad: 12.10.2017

Finansministeriet, arbets- och näringsministeriet och miljöministeriet tillsatte i maj en utredare som skulle utreda regionstädernas ekonomiska livskraft och hur regionstäderna kunde få del av tillväx......

Livsmiljön och planläggning > Utredaren Antti Rantakokko: Mångsidig stadspolitik för att stöda regionstädernas livskraft
Anvisningar om den nationella tillämpningen av BAT-slutsatserna för stora förbränningsanläggningar har getts ut
Pressmeddelande | Publicerad: 9.10.2017

Den 17 augusti 2017 offentliggjordes slutsatser om bästa tillgängliga teknik (BAT-slutsatser) för stora förbränningsanläggningar. Med tanke på den nationella tillämpningen av slutsatserna har det nu g......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Klimat och luft > Anvisningar om den nationella tillämpningen av BAT-slutsatserna för stora förbränningsanläggningar har getts ut
Konsumtion och produktion > Anvisningar om den nationella tillämpningen av BAT-slutsatserna för stora förbränningsanläggningar har getts ut
Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Anvisningar om den nationella tillämpningen av BAT-slutsatserna för stora förbränningsanläggningar har getts ut
KIRA-digi finansiering till 27 nya försök
Pressmeddelande | Publicerad: 2.10.2017

I projektet KIRA-digis fjärde utlysningsomgång har det beviljats totalt cirka 775 000 euro till 27 försök som främjar digitaliseringen inom den byggda miljön. Av stödtagarna är 23 företag, tre städer ......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Boende > KIRA-digi finansiering till 27 nya försök
Byggande > KIRA-digi finansiering till 27 nya försök
Livsmiljön och planläggning > KIRA-digi finansiering till 27 nya försök
Minister Tiilikainen inför den första partskonferensen för kvicksilverkonventionen i Genève den 29 september: ”Ett betydande avtal för den arktiska regionen”
Pressmeddelande | Publicerad: 27.9.2017

Den internationella kvicksilverkonventionen är i globalt hänseende väldigt viktig med tanke på människors hälsa och miljön. Bostads-, energi- och miljöminister Kimmo Tiilikainen deltar i den första ko......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Klimat och luft > Minister Tiilikainen inför den första partskonferensen för kvicksilverkonventionen i Genève den 29 september: ”Ett betydande avtal för den arktiska regionen”
Konsumtion och produktion > Minister Tiilikainen inför den första partskonferensen för kvicksilverkonventionen i Genève den 29 september: ”Ett betydande avtal för den arktiska regionen”
Natur > Minister Tiilikainen inför den första partskonferensen för kvicksilverkonventionen i Genève den 29 september: ”Ett betydande avtal för den arktiska regionen”
Reviderad förordning om energicertifikat sänds på remiss
Pressmeddelande | Publicerad: 26.9.2017

Miljöministeriet ber om utlåtanden om ett utkast till ny förordning om energicertifikat. Den tidigare förordningen uppdateras så att den motsvarar bestämmelserna om nära-nollenergibyggnader, som träde......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Boende > Reviderad förordning om energicertifikat sänds på remiss
Byggande > Reviderad förordning om energicertifikat sänds på remiss
Kina och EU stärker samarbetet för att förbättra vattensäkerheten
Pressmeddelande | Publicerad: 21.9.2017

Kina, Europeiska kommissionen och flera EU-länder undertecknade i dag i Åbo en deklaration för att fördjupa vattensamarbetet mellan EU och Kina. Målet är att arbeta tillsammans mot hållbar utveckling ......

Vatten > Kina och EU stärker samarbetet för att förbättra vattensäkerheten
Förslag till budget för miljöministeriets förvaltningsområde 2018
Pressmeddelande | Publicerad: 19.9.2017

I regeringens proposition om budgeten för 2018 anvisas miljöministeriets förvaltningsområde sammanlagt 181,2 miljoner euro, vilket är 5,6 miljoner euro mindre än i den ordinarie budgeten för 2017. Det......

Förslag till budget för miljöministeriets förvaltningsområde 2018
Montrealprotokollet, en ren framgångssaga inom internationell miljövård, fyller 30 år
Pressmeddelande | Publicerad: 15.9.2017

Den 16 september har det gått 30 år sedan Montrealprotokollet undertecknades. Tack vare Montrealprotokollet återhämtar sig ozonskiktet, och det väntas ha återställts om ca 50–70 år. Alla världens länd......

Klimat och luft > Montrealprotokollet, en ren framgångssaga inom internationell miljövård, fyller 30 år
Nätverket av naturskyddsområden i östra Lappland och Norra Österbotten utvidgades
Pressmeddelande | Publicerad: 14.9.2017

Statsrådet har i dag slutfört arbetet med att inrätta naturskyddsområden i östra Lappland och södra delen av Norra Österbotten på de statsägda markområden som tidigare anvisats för ändamålet....

Natur > Nätverket av naturskyddsområden i östra Lappland och Norra Österbotten utvidgades
Nya kriterier för koldioxidsnålt byggande testas i offentliga byggprojekt
Pressmeddelande | Publicerad: 12.9.2017

Miljöministeriet gav i dag ut en omfattande anvisning och kriterier för koldioxidsnålt byggande. De nya verktygen ska först testas i offentliga byggprojekt....

Byggande > Nya kriterier för koldioxidsnålt byggande testas i offentliga byggprojekt
Naturen och finländarna får värdefull gåva av Tornator
Pressmeddelande | Publicerad: 11.9.2017

Skogägaren Tornator Oyj deltar i kampanjen Min naturgåva till hundraåringen genom att skänka värdefulla områden med en areal på sammanlagt över 260 hektar för permanent skydd. Naturområdena, som finns......

Natur > Naturen och finländarna får värdefull gåva av Tornator
Ett nytt anmälningsförfarande som är smidigare än tillståndsförfarandet ska tas in i miljöskyddslagen
Pressmeddelande | Publicerad: 6.9.2017

Miljöministeriet ber om utlåtanden om ett utkast till regeringens proposition med förslag till lag om ändring av miljöskyddslagen. I utkastet föreslås att det i lagen ska tas in ett lättare och smidig......

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Ett nytt anmälningsförfarande som är smidigare än tillståndsförfarandet ska tas in i miljöskyddslagen
Stöd för produktion av studentbostäder kan i fortsättningen sökas året om
Pressmeddelande | Publicerad: 5.9.2017

Bostads-, energi- och miljöminister Kimmo Tiilikainen var i morse värd för ett studentbostadsforum i Helsingfors. Forumet ordnades nu för första gången. Vid evenemanget meddelade minister Tiilikainen ......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Boende > Stöd för produktion av studentbostäder kan i fortsättningen sökas året om
Byggande > Stöd för produktion av studentbostäder kan i fortsättningen sökas året om
Livsmiljön och planläggning > Stöd för produktion av studentbostäder kan i fortsättningen sökas året om
Färre ansökningar om ersättning för skador orsakade av fridlysta arter
Pressmeddelande | Publicerad: 29.8.2017

NTM-centralerna betalade sammanlagt ca 500 000 euro i bidrag för skador som fridlysta djur orsakade 2016. Det inkom 140 ansökningar om bidrag, vilket är ca 23 % färre än året innan. Det sammanlagda be......

Natur > Färre ansökningar om ersättning för skador orsakade av fridlysta arter

1
2
3
4
...
10
Nästa Sista