1
2
3
4
...
10
Nästa Sista

Uppdateringen av nätverket Natura 2000 har slutförts
Pressmeddelande | Publicerad: 5.12.2018

Statsrådet har i dag fattat ett beslut om komplettering av nätverket Natura 2000 och uppdatering av de uppgifter om Naturaområdena som har en naturvetenskaplig karaktär. Nätverket utvidgas med områden......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Livsmiljön och planläggning > Uppdateringen av nätverket Natura 2000 har slutförts
Natur > Uppdateringen av nätverket Natura 2000 har slutförts
MBT-avtalet för Helsingforsregionen framskrider planenligt
Pressmeddelande | Publicerad: 29.11.2018

Enligt halvtidsuppföljningen av det avtal för markanvändning, boende och trafik (MBT-avtal) som i juni 2016 slöts mellan staten och kommunerna i Helsingforsregionen har regionen utvecklats i positiv r......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Boende > MBT-avtalet för Helsingforsregionen framskrider planenligt
Byggande > MBT-avtalet för Helsingforsregionen framskrider planenligt
Livsmiljön och planläggning > MBT-avtalet för Helsingforsregionen framskrider planenligt
Regeringen föreslår att e-tjänster ska användas i behandlingen av miljö- och vattentillstånd
Pressmeddelande | Publicerad: 29.11.2018

De ansökningshandlingar som gäller miljötillstånd och tillstånd enligt vattenlagen bör i fortsättningen i första hand lämnas in till myndigheterna på elektronisk väg, antingen per e-post eller via ett......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Regeringen föreslår att e-tjänster ska användas i behandlingen av miljö- och vattentillstånd
Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Tillstånd, anmälningar och registrering > Regeringen föreslår att e-tjänster ska användas i behandlingen av miljö- och vattentillstånd
Regeringen lägger fram lagförslag om ett enda serviceställe för miljörelaterade tillstånd
Pressmeddelande | Publicerad: 29.11.2018

Regeringen föreslår att det stiftas en ny lag som möjliggör samtidig behandling av vissa miljörelaterade tillstånd. I modellen med ett enda serviceställe kan den som ansöker om tillstånd på en och sam......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Konsumtion och produktion > Regeringen lägger fram lagförslag om ett enda serviceställe för miljörelaterade tillstånd
Livsmiljön och planläggning > Regeringen lägger fram lagförslag om ett enda serviceställe för miljörelaterade tillstånd
Natur > Regeringen lägger fram lagförslag om ett enda serviceställe för miljörelaterade tillstånd
Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Regeringen lägger fram lagförslag om ett enda serviceställe för miljörelaterade tillstånd
Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Tillstånd, anmälningar och registrering > Regeringen lägger fram lagförslag om ett enda serviceställe för miljörelaterade tillstånd
Klimatavtal mellan bilbranschen i Finland och staten undertecknat
Pressmeddelande | Publicerad: 22.11.2018

Bilbranschen, kommunikationsministeriet och miljöministeriet har den 22 november 2018 ingått ett frivilligt klimatavtal. Syftet med avtalet är att minska koldioxidutsläppen från trafiken. Det Green de......

Klimat och luft > Klimatavtal mellan bilbranschen i Finland och staten undertecknat
Regeringen lägger fram lagförslag om en dataplattform för avfall och biflöden som ska främja cirkulär ekonomi
Pressmeddelande | Publicerad: 22.11.2018

Statsrådet godkände i dag en proposition som gäller en dataplattform för avfall och biflöden. I plattformen ska yrkesaktörer kunna söka efter och erbjuda avfall och biflöden från produktionen samt tjä......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Konsumtion och produktion > Avfall och avfallshantering > Regeringen lägger fram lagförslag om en dataplattform för avfall och biflöden som ska främja cirkulär ekonomi
Konsumtion och produktion > Regeringen lägger fram lagförslag om en dataplattform för avfall och biflöden som ska främja cirkulär ekonomi
Förbränning av naturgödsel blir enklare från och med i morgon, anvisningar klara
Pressmeddelande | Publicerad: 14.11.2018

Att använda hästspillning och naturgödsel från andra produktionsdjur i energiproduktion ska bli enklare från och med den 15 november. Efter lagändringarna krävs det inte längre något tillstånd för för......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Konsumtion och produktion > Förbränning av naturgödsel blir enklare från och med i morgon, anvisningar klara
Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Förbränning av naturgödsel blir enklare från och med i morgon, anvisningar klara
Världens länder försöker finna lösningar för att stoppa förlusten av biologisk mångfald – FN:s biodiversitetsmöte inleds i Egypten
Pressmeddelande | Publicerad: 13.11.2018

Den 17–29 november möts representanter för mer än 190 länder i Sharm El-Sheikh i Egypten vid den 14:e partskonferensen för FN:s konvention om biologisk mångfald. Det övergripande målet för mötet i Egy......

Natur > Världens länder försöker finna lösningar för att stoppa förlusten av biologisk mångfald – FN:s biodiversitetsmöte inleds i Egypten
Urho Kekkonens nationalpark växer – de nya gränserna börjar gälla 3.12
Pressmeddelande | Publicerad: 9.11.2018

Kansallispuistoon liitetään lähes kaksisataa hehtaaria suojeluun hankittuja arvokkaita luontoalueita ja erotetaan alle kymmenen hehtaarin alue Tankavaaran luontokeskuksen ympäristöstä. ...

Samma innehåll finns på flera ställen:
Livsmiljön och planläggning > Urho Kekkonens nationalpark växer – de nya gränserna börjar gälla 3.12
Natur > Urho Kekkonens nationalpark växer – de nya gränserna börjar gälla 3.12
Statsrådet tog ställning till EU:s förslag om återanvändning av vatten
Pressmeddelande | Publicerad: 26.10.2018

Statsrådet tog i dag vid sitt allmänna sammanträde ställning till EU-kommissionens förslag till förordning om minimikrav för återanvändning av vatten. Förordningen ska gälla användning av renat kommun......

Vatten > Statsrådet tog ställning till EU:s förslag om återanvändning av vatten
Betydande finansiering från EU för finländska miljöprojekt
Pressmeddelande | Publicerad: 25.10.2018

Europeiska kommissionen har fattat beslut om finansiering för Life-miljöprojekt utifrån den ansökningsomgång som genomfördes 2017. Finland får finansiering för sammanlagt fem betydande projekt....

Natur > Betydande finansiering från EU för finländska miljöprojekt
Nationalstadsparken i Kotka är Finlands bästa landskapsprojekt 2018
Pressmeddelande | Publicerad: 19.10.2018

Nationalstadsparken i Kotka har i dag fått utmärkelsen Finlands bästa landskapsprojekt 2018. Stadsparken är en imponerande kombination av de bästa utvalda delarna av parker, vattendrag och arkitektur ......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Livsmiljön och planläggning > Nationalstadsparken i Kotka är Finlands bästa landskapsprojekt 2018
Natur > Nationalstadsparken i Kotka är Finlands bästa landskapsprojekt 2018
Bättre åtgärder föreslås för att stödja hyreshussamfund på orter med minskande befolkning
Pressmeddelande | Publicerad: 18.10.2018

Statsrådet lämnade i dag till riksdagen en proposition med förslag för att utveckla de ekonomiska stödåtgärderna för hyreshussamfund och bostadsrättshussamfund som äger ARA-bostäder som finansierats m......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Boende > Bättre åtgärder föreslås för att stödja hyreshussamfund på orter med minskande befolkning
Byggande > Bättre åtgärder föreslås för att stödja hyreshussamfund på orter med minskande befolkning
Vilken är den bästa insatsen för naturen 2017‒2018?
Pressmeddelande | Publicerad: 17.10.2018

Nu är det åter dags att utse den bästa finländska insatsen i arbetet med att stoppa förlusten av biologisk mångfald. Hjälp att hitta en person, en organisation eller ett företag som lyckats trygga en ......

Natur > Vilken är den bästa insatsen för naturen 2017‒2018?
Ett betydande skyddsområde inrättas vid Valkeajärvi i Ilomants
Pressmeddelande | Publicerad: 16.10.2018

Miljöministeriet, NTM-centralen i Norra Karelen och markägaren Tornator Oyj har avtalat om att inrätta ett betydande privat naturskyddsområde i planområdena för Lähdevaara, Valkeajärvi och Iso-Ahvenjä......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Livsmiljön och planläggning > Ett betydande skyddsområde inrättas vid Valkeajärvi i Ilomants
Natur > Ett betydande skyddsområde inrättas vid Valkeajärvi i Ilomants
Finland värd för arktisk supervecka inom miljöskydd i Rovaniemi
Pressmeddelande | Publicerad: 5.10.2018

Nästa vecka hålls det största miljöevenemanget under Finlands ordförandeskap i Arktiska rådet, då omkring 450 experter i branschen samlas till en arktisk biodiversitetskongress i Rovaniemi. Samtidigt ......

Natur > Finland värd för arktisk supervecka inom miljöskydd i Rovaniemi
Ny handledning om hur äldres behov bättre kan beaktas i utvecklingen av boende och bostadsområden
Pressmeddelande | Publicerad: 27.9.2018

I och med att befolkningen åldras ökar behovet att utveckla bostadsområden så att de bättre lämpar sig för äldre och personer med minnessvårigheter. Miljöministeriets handledning ”Boende och boendemi......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Boende > > > Ny handledning om hur äldres behov bättre kan beaktas i utvecklingen av boende och bostadsområden
Boende > Ny handledning om hur äldres behov bättre kan beaktas i utvecklingen av boende och bostadsområden
Byggande > Ny handledning om hur äldres behov bättre kan beaktas i utvecklingen av boende och bostadsområden
Livsmiljön och planläggning > Ny handledning om hur äldres behov bättre kan beaktas i utvecklingen av boende och bostadsområden
Rapport: Antalet höghus i trä väntas fördubblas åren 2018-2020
Pressmeddelande | Publicerad: 17.9.2018

De höghus eller radhus som uppförs i Finland 2018-2020 kommer allt oftare att byggas i trä. Detta framgår av en undersökning som Rakennustutkimus RTS genomförde i juni och där man kartlade kommunernas......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Boende > Rapport: Antalet höghus i trä väntas fördubblas åren 2018-2020
Byggande > Rapport: Antalet höghus i trä väntas fördubblas åren 2018-2020
Regeringen föreslår att tillståndsmyndigheter ska få utvidgad behörighet att förebygga förorening av miljön i exceptionella situationer
Pressmeddelande | Publicerad: 6.9.2018

Statsrådet överlämnade i dag en proposition till riksdagen med förslag om att statliga tillståndsmyndigheter ska ges utvidgad behörighet att vidta åtgärder för att förebygga och begränsa förorening av......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Konsumtion och produktion > Ansvar för miljöskador > Regeringen föreslår att tillståndsmyndigheter ska få utvidgad behörighet att förebygga förorening av miljön i exceptionella situationer
Konsumtion och produktion > Regeringen föreslår att tillståndsmyndigheter ska få utvidgad behörighet att förebygga förorening av miljön i exceptionella situationer
Statsrådet överlämnade en proposition om lagändringar som ska minska mängden luftföroreningar
Pressmeddelande | Publicerad: 6.9.2018

Statsrådet överlämnade i dag en proposition med förslag till lag om ändring av miljöskyddslagen. Det föreslås att det i miljöskyddslagen ska tas in graderade nationella åtaganden om en minskning av ut......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Klimat och luft > Statsrådet överlämnade en proposition om lagändringar som ska minska mängden luftföroreningar
Konsumtion och produktion > Statsrådet överlämnade en proposition om lagändringar som ska minska mängden luftföroreningar

1
2
3
4
...
10
Nästa Sista