1
2
3
4
...
10
Nästa Sista

Minister Tiilikainen: ”Begränsningen av fluorkolväten är ett viktigt steg i bekämpningen av klimatförändringen”
Pressmeddelande | Publicerad: 24.3.2017

I oktober i fjol ingicks ett internationellt avtal om begränsning av förbrukningen av fluorkolväten (HFC) som orsakar klimatuppvärmning. Avtalet ska nu genomföras nationellt....

Klimat och luft > Minister Tiilikainen: ”Begränsningen av fluorkolväten är ett viktigt steg i bekämpningen av klimatförändringen”
Regeringens proposition om tredimensionell fastighetsbildning på remiss
Pressmeddelande | Publicerad: 17.3.2017

Utkastet till regeringsproposition om att möjliggöra tredimensionell (3D) fastighetsbildning har sänts på remiss. Den traditionella tvådimensionella (2D) fastigheten kvarstår ändå som huvudregel även ......

Byggande > Regeringens proposition om tredimensionell fastighetsbildning på remiss
Lösning på fuktproblem i byggande genom ny gemensam verksamhetsmodell
Pressmeddelande | Publicerad: 15.3.2017

Miljöministeriet och fastighets- och byggnadsbranschen presenterar en rekommendation om verksamhetssätt som kan hjälpa till att väsentligt minska på fuktproblem i byggnader. Alla parter i ett byggproj......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Byggande > Byggnadens hälsosamhet och tillgänglighet > Lösning på fuktproblem i byggande genom ny gemensam verksamhetsmodell
Byggande > Lösning på fuktproblem i byggande genom ny gemensam verksamhetsmodell
Byggande > Underhåll och reparation av fastighet > Lösning på fuktproblem i byggande genom ny gemensam verksamhetsmodell
Nytt handlingsprogram ska stoppa en försämring av hotgraden
Pressmeddelande | Publicerad: 13.3.2017

Det nya handlingsprogrammet för skydd av hotade arter skapar grund för arbetet med att stoppa en försämring av hotgraden i Finland. Målet med programmet är att tillsammans med olika förvaltningsområde......

Natur > Nytt handlingsprogram ska stoppa en försämring av hotgraden
Utkast till förordning som gäller små skorstenar och ökad brandsäkerhet sänds på remiss
Pressmeddelande | Publicerad: 13.3.2017

Miljöministeriet ber om utlåtanden om ett utkast till förordning som gäller konstruktionerna hos små skorstenar samt brandsäkerhet. Målet är att minska de skador som orsakas av brister i planeringen, ......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Byggande > Byggnadens säkerhet > Utkast till förordning som gäller små skorstenar och ökad brandsäkerhet sänds på remiss
Byggande > Underhåll och reparation av fastighet > Utkast till förordning som gäller små skorstenar och ökad brandsäkerhet sänds på remiss
Byggande > Utkast till förordning som gäller små skorstenar och ökad brandsäkerhet sänds på remiss
Lagutkast om utvidgning av förfarandet för besvärstillstånd sänds på remiss
Pressmeddelande | Publicerad: 7.3.2017

Miljöministeriet ber om utlåtanden om ett förslag till en regeringsproposition som gäller sökande av ändring i miljöfrågor. Enligt förslaget ska anförande av besvär hos högsta förvaltningsdomstolen i ......

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Lagutkast om utvidgning av förfarandet för besvärstillstånd sänds på remiss
EU:s miljöministrar eniga om revideringen av utsläppshandelsdirektivet
Pressmeddelande | Publicerad: 2.3.2017

EU:s miljöministrar antog den 28 februari en allmän riktlinje beträffande revideringen av utsläppshandelsdirektivet. Vid miljörådets möte i Bryssel representerades Finland av jordbruks- och miljöminis......

Klimat och luft > EU:s miljöministrar eniga om revideringen av utsläppshandelsdirektivet
METSO-handlingsplanen nu halvvägs – skyddet framskrider enligt tidtabell
Pressmeddelande | Publicerad: 24.2.2017

Handlingsplanen för den biologiska mångfalden i skogarna (METSO), som inleddes 2008 och som baserar sig på frivillighet, har nu kommit halvvägs. Handlingsplanen sträcker sig fram till 2025. Hittills h......

Natur > METSO-handlingsplanen nu halvvägs – skyddet framskrider enligt tidtabell
Minister Tiilikainen deltar i miljörådets möte och i en konferens om grön tillväxt i Bryssel
Pressmeddelande | Publicerad: 24.2.2017

Jordbruks- och miljöminister Kimmo Tiilikainen representerar Finland vid ett möte för EU:s miljöministrar i Bryssel tisdagen den 28 februari. Dagen innan för ministern ordet vid en internationell konf......

Klimat och luft > Minister Tiilikainen deltar i miljörådets möte och i en konferens om grön tillväxt i Bryssel
Minister Tiilikainen: Finland ska bli ett kolneutralt samhälle senast 2045
Pressmeddelande | Publicerad: 21.2.2017

Finland har alla möjligheter att bli ett föregångarland när det gäller klimat- och energipolitik, bedömer jordbruks- och miljöminister Kimmo Tiilikainen. Genom att utnyttja såväl befintliga som nya lö......

Klimat och luft > Minister Tiilikainen: Finland ska bli ett kolneutralt samhälle senast 2045
Lättnader införs när det gäller miljötillstånd – förteckningen över anläggningar ska ändras
Pressmeddelande | Publicerad: 16.2.2017

Regeringen har i dag överlämnat en proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av miljövårdslagen. Enligt propositionen ska miljötillståndsförfarandet lättas upp genom en gallring i de ......

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Lättnader införs när det gäller miljötillstånd – förteckningen över anläggningar ska ändras
Det finländska konceptet Fåraherdeveckorna tävlar om priset för det bästa landskapsprojektet i Europa
Pressmeddelande | Publicerad: 14.2.2017

Forststyrelsens naturtjänsters koncept Fåraherdeveckorna som prisbelöntes som Finlands bästa landskapsprojekt 2016 tävlar i vår om Europarådets landskapspris....

Samma innehåll finns på flera ställen:
Livsmiljön och planläggning > Det finländska konceptet Fåraherdeveckorna tävlar om priset för det bästa landskapsprojektet i Europa
Natur > Det finländska konceptet Fåraherdeveckorna tävlar om priset för det bästa landskapsprojektet i Europa
Staten har köpt Ärjänsaari av UPM och ska inrätta ett skyddsområde
Pressmeddelande | Publicerad: 8.2.2017

UPM och NTM-centralen i Kajanaland har gjort markaffärer som innebär att Ärjänsaari i Kajana övergått i miljöministeriets besittning för skyddsändamål....

Natur > Staten har köpt Ärjänsaari av UPM och ska inrätta ett skyddsområde
Tillsammans i naturen under Europeiska kulturmiljödagarna
Pressmeddelande | Publicerad: 8.2.2017

Temat för de europeiska kulturmiljödagarna i Finland 2017 är Tillsammans i naturen. Temaåret invigs i dag med ett evenemang i miljöministeriet. Under invigningen överräcks dessutom priset till vinnare......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Livsmiljön och planläggning > Livsmiljön > Kulturmiljön > Tillsammans i naturen under Europeiska kulturmiljödagarna
Livsmiljön och planläggning > Livsmiljön > Tillsammans i naturen under Europeiska kulturmiljödagarna
Livsmiljön och planläggning > Tillsammans i naturen under Europeiska kulturmiljödagarna
Natur > Tillsammans i naturen under Europeiska kulturmiljödagarna
Luonto-Liittos varginformation utsedd till den bästa insatsen för naturen 2015–2016
Pressmeddelande | Publicerad: 7.2.2017

Luonto-Liitto har sänt ut personer med uppgift att förmedla information om vargen, och dessa har utsetts till den bästa insatsen för naturen 2015–2016 med tanke på det arbete de utfört för den biologi......

Natur > Luonto-Liittos varginformation utsedd till den bästa insatsen för naturen 2015–2016
Miljöministeriet sänder ut brev om beaktandet av flygekorren vid planläggning
Pressmeddelande | Publicerad: 7.2.2017

Miljöministeriet har sänt ett brev till kommuner, landskapsförbund och NTM-centraler om beaktandet av flygekorren vid planläggning. Brevet innehåller nödvändig information om den lagstiftning som berö......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Livsmiljön och planläggning > Miljöministeriet sänder ut brev om beaktandet av flygekorren vid planläggning
Natur > Miljöministeriet sänder ut brev om beaktandet av flygekorren vid planläggning
Finland värd för internationellt miljövårdsevenemang
Pressmeddelande | Publicerad: 3.2.2017

Finland har lyckats exceptionellt väl med att skaffa finansiering till två omfattande miljövårdsprojekt som utnyttjar den nya finansieringsformen inom EU:s LIFE-fond. Den 7–9 februari är Finland värd ......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Konsumtion och produktion > Finland värd för internationellt miljövårdsevenemang
Natur > Finland värd för internationellt miljövårdsevenemang
Vatten > Finland värd för internationellt miljövårdsevenemang
Förslaget till ändring av direktivet om byggnaders energiprestanda diskuterades i statsrådet – möjligheterna att ladda elbilar behandlades
Pressmeddelande | Publicerad: 2.2.2017

Statsrådet behandlade i dag EU-kommissionens förslag till ändring av direktivet om byggnaders energiprestanda. Ändringsförslagen gäller bl.a. laddningsstationer för elbilar på byggnadernas parkeringsp......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Byggande > Förslaget till ändring av direktivet om byggnaders energiprestanda diskuterades i statsrådet – möjligheterna att ladda elbilar behandlades
Klimat och luft > Förslaget till ändring av direktivet om byggnaders energiprestanda diskuterades i statsrådet – möjligheterna att ladda elbilar behandlades
Konsumtion och produktion > Förslaget till ändring av direktivet om byggnaders energiprestanda diskuterades i statsrådet – möjligheterna att ladda elbilar behandlades
Livsmiljön och planläggning > Förslaget till ändring av direktivet om byggnaders energiprestanda diskuterades i statsrådet – möjligheterna att ladda elbilar behandlades
Utredning genomförs om ny statligt understödd modell för bostadsandelslag och bostadsproblem i områden som tappar befolkning
Pressmeddelande | Publicerad: 23.1.2017

Jordbruks- och miljöminister Kimmo Tiilikainen har utsett Hannu Rossilahti, överdirektör vid Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (ARA), till utredare med uppgift att lägga fram förslag......

Boende > Utredning genomförs om ny statligt understödd modell för bostadsandelslag och bostadsproblem i områden som tappar befolkning
Med räntestödslån kan 9 000 nya bostäder byggas och 4 500 bostäder renoveras
Pressmeddelande | Publicerad: 12.1.2017

Statsrådet har i dag fattat beslut om 2017 års dispositionsplan för bevillningsfullmakterna när det gäller statligt understödd bostadsproduktion. Målet är att främja produktion av hyresbostäder till r......

Boende > Med räntestödslån kan 9 000 nya bostäder byggas och 4 500 bostäder renoveras

1
2
3
4
...
10
Nästa Sista