1
2
3
4
...
10
Nästa Sista

Avloppsvattenveckan börjar: Inled slutspurten, reparera ett bristfälligt avloppsvattensystem i närheten av ett vattendrag
Pressmeddelande | Publicerad: 16.4.2018

Fastighetsspecifika avloppsvattensystem som fungerar bristfälligt ska förnyas före utgången av oktober 2019 om de finns på ett grundvattenområde och på ett avstånd av hundra meter från närmaste vatten......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Byggande > Avloppsvattenveckan börjar: Inled slutspurten, reparera ett bristfälligt avloppsvattensystem i närheten av ett vattendrag
Vatten > Avloppsvattenveckan börjar: Inled slutspurten, reparera ett bristfälligt avloppsvattensystem i närheten av ett vattendrag
Miljöministeriet prövar ett nytt sätt att utveckla lagstiftningen – Lakiklinikka.fi samlar in respons och ger råd
Pressmeddelande | Publicerad: 11.4.2018

Lagkliniken som startats inom KIRA-digi erbjuder gratis juridisk rådgivning till projekt som främjar digitaliseringen inom fastighets- och byggnadsbranschen. Samtidigt samlar Lagkliniken in uppgifter ......

Byggande > Miljöministeriet prövar ett nytt sätt att utveckla lagstiftningen – Lakiklinikka.fi samlar in respons och ger råd
Beredningen av nya statsägda naturskyddsområden i Mellersta Österbotten och Uleåborgsregionen framskrider
Pressmeddelande | Publicerad: 9.4.2018

Det kommer att inrättas nya naturskyddsområden i Mellersta Österbotten, i Uleåborgsregionen i Norra Österbotten och i södra Lappland på statsägd mark som redan tidigare anvisats för detta ändamål. Det......

Natur > Beredningen av nya statsägda naturskyddsområden i Mellersta Österbotten och Uleåborgsregionen framskrider
Egna kassar med: Konsumtionen av plastkassar har minskat snabbt inom handeln
Pressmeddelande | Publicerad: 9.4.2018

Avtalet mellan miljöministeriet och Finsk handel rf har under det första avtalsåret snabbt minskat konsumtionen av plastkassar och plastpåsar inom handeln. Avtalet om plastkassar omfattar för närvaran......

Konsumtion och produktion > Egna kassar med: Konsumtionen av plastkassar har minskat snabbt inom handeln
Klimatsmart försök ger liv i stationer
Pressmeddelande | Publicerad: 9.4.2018

Den 18–21 april 2018 gör evenemanget Fiksu Assa stationerna till showroom för klimatvänliga produkter och tjänster. I evenemanget deltar sex städer....

Samma innehåll finns på flera ställen:
Konsumtion och produktion > Klimatsmart försök ger liv i stationer
Livsmiljön och planläggning > Klimatsmart försök ger liv i stationer
Beredskap för översvämningsrisker
Innehållssidå | Publicerad: 4.4.2018

Bekanta dig med och kommentera förslagen för betydande riskområden för översvämning fram till den...

Påverka vattendragen > Beredskap för översvämningsrisker

Avgift för handläggning av undantagstillstånd
Innehållssidå | Publicerad: 19.3.2018

Undantagstillstånden är avgiftsbelagda, och avgifterna baserar sig på de handläggningsavgifter som bestäms i en förordning av statsrådet (1066/2017) och som årligen ses över. Statsrådets fö...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Tillstånd, anmälningar och registrering > Tillstånd inom naturvården > Avgift för handläggning av undantagstillstånd
Förstöring eller försämring av förekomstplatser för arterna i habitatdirektivets bilaga II
Innehållssidå | Publicerad: 28.3.2018

Enligt naturvårdslagens 47 § 5 moment är det förbjudet att förstöra förekomstplatser som är av betydelse för de arter, som nämns i habitatdirektivets bilaga II. Förekomstplatsen är av betydelse, om d...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Tillstånd, anmälningar och registrering > Tillstånd inom naturvården > > Förstöring eller försämring av förekomstplatser för arterna i habitatdirektivets bilaga II
Om du planerar regelbunden vård av sjuka eller skadade vilda djur, alltså rehabiliteringsverksamhet
Innehållssidå | Publicerad: 28.3.2018

Försäkra, att den personen som tar hand om djuren har någon lämplig utbildning, t.ex. djurvårdarutbildning. Detta är i sig inte ett lagkrav, men det befrämjar rätt skötsel av djuren. Bekanta ......

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Tillstånd, anmälningar och registrering > Tillstånd inom naturvården > > > Om du planerar regelbunden vård av sjuka eller skadade vilda djur, alltså rehabiliteringsverksamhet
Tillstånd att avvika från förbudet att förstöra och försämra platser där arter som nämns i habitatdirektivets bilaga IV (a) förökar sig och rastar
Innehållssidå | Publicerad: 28.3.2018

Enligt 49 § i naturvårdslagen är det förbjudet att förstöra och försämra platser där djurarter, som nämns i bilaga IV (a) i habitatdirektivet, förökar sig och rastar. Dessa arter hör till dem som omf...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Tillstånd, anmälningar och registrering > Tillstånd inom naturvården > > Tillstånd att avvika från förbudet att förstöra och försämra platser där arter som nämns i habitatdirektivets bilaga IV (a) förökar sig och rastar
Barn och unga söker europeiska historier i den egna närmiljön
Nyhet | Publicerad: 27.3.2018

  Det europeiska temaåret för kulturarv till ära ska ett finskt koncept spridas till hela Europa Kulturmiljöskaparna är en finsk tävling som riktas till barn och unga och som sk......

Livsmiljön och planläggning > Livsmiljön > Kulturmiljön > Barn och unga söker europeiska historier i den egna närmiljön

Innehållssidå | Publicerad: 27.3.2018

Alla vilt levande däggdjur och fåglar som förekommer naturligt i Finland är med stöd av 38 § i naturskyddslagen fridlysta, med undantag för vilt och icke fredade djur enligt 5 § i jaktlagen. Om fridl...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Tillstånd, anmälningar och registrering > Tillstånd inom naturvården >
Tillstånd att avvika från förbudet att förändra en naturtyp
Innehållssidå | Publicerad: 27.3.2018

Det är förbjudet att förändra vissa områden på ett sätt som medför risk för att deras särprägel inte ska bevaras. Förbudet gäller dels områden i naturtillstånd som företräder någon av de naturtype...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Tillstånd, anmälningar och registrering > Tillstånd inom naturvården > Tillstånd att avvika från förbudet att förändra en naturtyp

Innehållssidå | Publicerad: 27.3.2018

Alla vilt levande däggdjur och fåglar som förekommer naturligt i Finland är med stöd av 38 § i naturskyddslagen fridlysta, med undantag för vilt och icke fredade djur enligt 5 § i jaktlagen. Om fridl...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Tillstånd, anmälningar och registrering > Tillstånd inom naturvården > >

Innehållssidå | Publicerad: 27.3.2018

Du får inte ta ett dött fridlyst djur i besittning (naturvårdslagen, 40 §). Du får dock ta hand om djuret och lämna över det till Naturhistoriska centralmuseet, till något annat naturvetenskapligt mu...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Tillstånd, anmälningar och registrering > Tillstånd inom naturvården > >

Innehållssidå | Publicerad: 27.3.2018

Om man vill transportera individer av de arter, som nämns i habitatdirektivets bilaga IV, eller i fågeldirektivets artikel 1 (alla fåglar som förekommer naturligt inom EU), behöver man ett skilt till...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Tillstånd, anmälningar och registrering > Tillstånd inom naturvården > >

Innehållssidå | Publicerad: 27.3.2018

Man får inte ta ett levande fridlyst djur i besittning. Det är möjligt att bevilja undantagstillstånd till detta, men det är vanligtvis aktuellt endast om sökanden är en djurpark eller en forskningsa...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Tillstånd, anmälningar och registrering > Tillstånd inom naturvården > >

Innehållssidå | Publicerad: 27.3.2018

Man behöver ett tillstånd från närings-, trafik-, och miljöcentralen för att inneha, transportera, sälja, byta, saluföra och byteshandla med de växtarter, som nämns i bilaga IV i habitatdirektivet. T...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Tillstånd, anmälningar och registrering > Tillstånd inom naturvården > >
Tillstånd till undantag från fridlysningsbestämmelserna för försäljning, export och import
Innehållssidå | Publicerad: 28.3.2018

Enligt 45 § och 49 § 2 moment i naturvårdslagen är det förbjudet att utan tillstånd av närings-, trafik- och miljöcentralen importera, exportera, sälja, byta, saluföra eller byteshandla med individer...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Tillstånd, anmälningar och registrering > Tillstånd inom naturvården > Tillstånd till undantag från fridlysningsbestämmelserna för försäljning, export och import
Byggnaders tillgänglighet
Innehållssidå | Publicerad: 15.3.2018

En tillgänglig byggnad är välfungerande och trygg för alla användare. I en tillgänglig byggnad ska det vara lätt att röra sig, och också tillgängligheten i syn- och hörselmiljön ska ha beaktats. Alla...

Byggande > Byggnadens hälsosamhet och tillgänglighet > Byggnaders tillgänglighet

1
2
3
4
...
10
Nästa Sista