1
2
3
4
...
10
Nästa Sista

Äldre vill bo i vanliga flervåningshus nära service
Pressmeddelande | Publicerad: 17.5.2017

Merparten av de äldre vill i framtiden bo i flervåningshus i närheten av service. De önskar att boendet är problemfritt och tillgängligt och att de har en gemenskap och är omgivna av personer i alla å......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Boende > > > Äldre vill bo i vanliga flervåningshus nära service
Boende > > > Äldre vill bo i vanliga flervåningshus nära service
Boende > > Äldre vill bo i vanliga flervåningshus nära service
Boende > Äldre vill bo i vanliga flervåningshus nära service
De kemikalierisker som har samband med cirkulär ekonomi bör noteras
Pressmeddelande | Publicerad: 12.5.2017

Det behövs mer information om befolkningens och miljöns exponering för skadliga kemikalier. I arbetet med att främja cirkulär ekonomi bör man beakta de risker som har samband med skadliga ämnen i mat......

Konsumtion och produktion > De kemikalierisker som har samband med cirkulär ekonomi bör noteras
Den ökade invandringen märktes knappt alls på den offentliga hyresbostadsmarknaden
Pressmeddelande | Publicerad: 10.5.2017

Det ökade antalet asylsökande och personer som fått uppehållstillstånd har knappt alls märkts på den offentliga hyresbostadsmarknaden, visar en färsk rapport som miljöministeriet gett ut. De personer ......

Boende > Den ökade invandringen märktes knappt alls på den offentliga hyresbostadsmarknaden
Berätta din åsikt om den klimatpolitiska planen på medellång sikt
Pressmeddelande | Publicerad: 8.5.2017

Miljöministeriet ber om utlåtanden om utkastet till klimatpolitisk plan på medellång sikt. Den klimatpolitiska planen, som nu har utarbetats för första gången, baserar sig på klimatlagen som trädde i ......

Klimat och luft > Berätta din åsikt om den klimatpolitiska planen på medellång sikt
De internationella klimatförhandlingarna fortsätter i Bonn
Pressmeddelande | Publicerad: 8.5.2017

Förhandlingarna under FN:s klimatkonvention fortsätter i Bonn i Tyskland den 8–18 maj 2017. Tjänstemannamötets fokus ligger på att påskynda verkställandet av Parisavtalet....

Klimat och luft > De internationella klimatförhandlingarna fortsätter i Bonn
De reviderade riksomfattande målen för områdesanvändningen sänds på remiss
Pressmeddelande | Publicerad: 8.5.2017

Miljöministeriet ber om utlåtanden om ett utkast till statsrådets beslut om de riksomfattande målen för områdesanvändningen. Målen revideras för att de på bästa möjliga sätt ska kunna svara på de fram......

Livsmiljön och planläggning > De reviderade riksomfattande målen för områdesanvändningen sänds på remiss
Staten får nya naturskyddsområden i Nyland
Pressmeddelande | Publicerad: 8.5.2017

Det kommer att inrättas nya naturskyddsområden i Nyland. De områden som planeras bli skyddade ägs av staten och har redan tidigare anvisats för naturvårdsändamål. Områdena, som är sammanlagt 98 till a......

Natur > Staten får nya naturskyddsområden i Nyland
Ny förordning främjar tillgängligt byggande
Pressmeddelande | Publicerad: 4.5.2017

Statsrådet godkände i dag en förordning om byggnaders tillgänglighet. Avsikten med minimikraven på tillgänglighet är att främja jämlikheten mellan människor. Den nya förordningen förtydligar kraven på......

Boende > Ny förordning främjar tillgängligt byggande
Regeringens proposition: ändringssökande i bygg- och miljöärenden förutsätter i fortsättningen besvärstillstånd
Pressmeddelande | Publicerad: 27.4.2017

Regeringen har i dag överlämnat en proposition till riksdagen som gäller sökande av ändring i miljöärenden. Enligt propositionen ska anförande av besvär hos högsta förvaltningsdomstolen i fortsättning......

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Regeringens proposition: ändringssökande i bygg- och miljöärenden förutsätter i fortsättningen besvärstillstånd
Översiktsplanerna för skötsel och nyttjande av nätverket Natura 2000 har uppdaterats
Pressmeddelande | Publicerad: 12.4.2017

Närings-, trafik- och miljöcentralerna (NTM-centralerna) har tillsammans med Forststyrelsens naturtjänster uppdaterat översiktsplanerna för nätverket Natura 2000 i respektive verksamhetsområde....

Samma innehåll finns på flera ställen:
Livsmiljön och planläggning > Översiktsplanerna för skötsel och nyttjande av nätverket Natura 2000 har uppdaterats
Natur > Översiktsplanerna för skötsel och nyttjande av nätverket Natura 2000 har uppdaterats
Bekanta dig med översiktsplanerna för skötsel och nyttjande av nätverket Natura 2000
Innehållssidå | Publicerad: 11.4.2017

Närings-, trafik- och miljöcentralerna (NTM-centralerna) har i mars 2017 tillsammans med Forststyrelsens naturtjänster uppdaterat översiktsplanerna för nätverket Natura 2000 i respektive verksamhetso......

Natur > Skyddsområden > Natura 2000 -områden > Bekanta dig med översiktsplanerna för skötsel och nyttjande av nätverket Natura 2000
Äldreråden vill i högre grad påverka äldres boende och livsmiljö i kommunerna
Pressmeddelande | Publicerad: 5.4.2017

Äldreråden i kommunerna kan inte tillräckligt tidigt påverka beredningen av frågor som rör äldre. Enligt en färsk utredning blir äldreråden i huvudsak tillfrågade när det gäller social- och hälsotjäns......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Boende > > > Äldreråden vill i högre grad påverka äldres boende och livsmiljö i kommunerna
Boende > > > Äldreråden vill i högre grad påverka äldres boende och livsmiljö i kommunerna
Boende > > Äldreråden vill i högre grad påverka äldres boende och livsmiljö i kommunerna
Boende > Äldreråden vill i högre grad påverka äldres boende och livsmiljö i kommunerna
Den tredje ansökningsomgången för KIRA-digi-försöksprojekt inleds
Pressmeddelande | Publicerad: 4.4.2017

Den tredje ansökningsomgången för KIRA-digi-projekt är öppen 4.4–4.5.2017. I denna ansökningsomgång efterlyses snabba, konkreta och innovativa försök som främjar digitaliseringen inom den byggda miljö......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Byggande > Den tredje ansökningsomgången för KIRA-digi-försöksprojekt inleds
Livsmiljön och planläggning > Den tredje ansökningsomgången för KIRA-digi-försöksprojekt inleds
Minister Tiilikainen: ”Begränsningen av fluorkolväten är ett viktigt steg i bekämpningen av klimatförändringen”
Pressmeddelande | Publicerad: 24.3.2017

I oktober i fjol ingicks ett internationellt avtal om begränsning av förbrukningen av fluorkolväten (HFC) som orsakar klimatuppvärmning. Avtalet ska nu genomföras nationellt....

Klimat och luft > Minister Tiilikainen: ”Begränsningen av fluorkolväten är ett viktigt steg i bekämpningen av klimatförändringen”
Regeringens proposition om tredimensionell fastighetsbildning på remiss
Pressmeddelande | Publicerad: 17.3.2017

Utkastet till regeringsproposition om att möjliggöra tredimensionell (3D) fastighetsbildning har sänts på remiss. Den traditionella tvådimensionella (2D) fastigheten kvarstår ändå som huvudregel även ......

Byggande > Regeringens proposition om tredimensionell fastighetsbildning på remiss
Lösning på fuktproblem i byggande genom ny gemensam verksamhetsmodell
Pressmeddelande | Publicerad: 15.3.2017

Miljöministeriet och fastighets- och byggnadsbranschen presenterar en rekommendation om verksamhetssätt som kan hjälpa till att väsentligt minska på fuktproblem i byggnader. Alla parter i ett byggproj......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Byggande > Byggnadens hälsosamhet och tillgänglighet > Lösning på fuktproblem i byggande genom ny gemensam verksamhetsmodell
Byggande > Lösning på fuktproblem i byggande genom ny gemensam verksamhetsmodell
Byggande > Underhåll och reparation av fastighet > Lösning på fuktproblem i byggande genom ny gemensam verksamhetsmodell
Nytt handlingsprogram ska stoppa en försämring av hotgraden
Pressmeddelande | Publicerad: 13.3.2017

Det nya handlingsprogrammet för skydd av hotade arter skapar grund för arbetet med att stoppa en försämring av hotgraden i Finland. Målet med programmet är att tillsammans med olika förvaltningsområde......

Natur > Nytt handlingsprogram ska stoppa en försämring av hotgraden
Utkast till förordning som gäller små skorstenar och ökad brandsäkerhet sänds på remiss
Pressmeddelande | Publicerad: 13.3.2017

Miljöministeriet ber om utlåtanden om ett utkast till förordning som gäller konstruktionerna hos små skorstenar samt brandsäkerhet. Målet är att minska de skador som orsakas av brister i planeringen, ......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Byggande > Byggnadens säkerhet > Utkast till förordning som gäller små skorstenar och ökad brandsäkerhet sänds på remiss
Byggande > Underhåll och reparation av fastighet > Utkast till förordning som gäller små skorstenar och ökad brandsäkerhet sänds på remiss
Byggande > Utkast till förordning som gäller små skorstenar och ökad brandsäkerhet sänds på remiss
Lagutkast om utvidgning av förfarandet för besvärstillstånd sänds på remiss
Pressmeddelande | Publicerad: 7.3.2017

Miljöministeriet ber om utlåtanden om ett förslag till en regeringsproposition som gäller sökande av ändring i miljöfrågor. Enligt förslaget ska anförande av besvär hos högsta förvaltningsdomstolen i ......

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Lagutkast om utvidgning av förfarandet för besvärstillstånd sänds på remiss
EU:s miljöministrar eniga om revideringen av utsläppshandelsdirektivet
Pressmeddelande | Publicerad: 2.3.2017

EU:s miljöministrar antog den 28 februari en allmän riktlinje beträffande revideringen av utsläppshandelsdirektivet. Vid miljörådets möte i Bryssel representerades Finland av jordbruks- och miljöminis......

Klimat och luft > EU:s miljöministrar eniga om revideringen av utsläppshandelsdirektivet

1
2
3
4
...
10
Nästa Sista