1
2
3
4
...
10
Nästa Sista

METSO-handlingsplanen nu halvvägs – skyddet framskrider enligt tidtabell
Pressmeddelande | Publicerad: 24.2.2017

Handlingsplanen för den biologiska mångfalden i skogarna (METSO), som inleddes 2008 och som baserar sig på frivillighet, har nu kommit halvvägs. Handlingsplanen sträcker sig fram till 2025. Hittills h......

Natur > METSO-handlingsplanen nu halvvägs – skyddet framskrider enligt tidtabell
Minister Tiilikainen deltar i miljörådets möte och i en konferens om grön tillväxt i Bryssel
Pressmeddelande | Publicerad: 24.2.2017

Jordbruks- och miljöminister Kimmo Tiilikainen representerar Finland vid ett möte för EU:s miljöministrar i Bryssel tisdagen den 28 februari. Dagen innan för ministern ordet vid en internationell konf......

Klimat och luft > Minister Tiilikainen deltar i miljörådets möte och i en konferens om grön tillväxt i Bryssel
Minister Tiilikainen: Finland ska bli ett kolneutralt samhälle senast 2045
Pressmeddelande | Publicerad: 21.2.2017

Finland har alla möjligheter att bli ett föregångarland när det gäller klimat- och energipolitik, bedömer jordbruks- och miljöminister Kimmo Tiilikainen. Genom att utnyttja såväl befintliga som nya lö......

Klimat och luft > Minister Tiilikainen: Finland ska bli ett kolneutralt samhälle senast 2045
Lättnader införs när det gäller miljötillstånd – förteckningen över anläggningar ska ändras
Pressmeddelande | Publicerad: 16.2.2017

Regeringen har i dag överlämnat en proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av miljövårdslagen. Enligt propositionen ska miljötillståndsförfarandet lättas upp genom en gallring i de ......

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Lättnader införs när det gäller miljötillstånd – förteckningen över anläggningar ska ändras
Det finländska konceptet Fåraherdeveckorna tävlar om priset för det bästa landskapsprojektet i Europa
Pressmeddelande | Publicerad: 14.2.2017

Forststyrelsens naturtjänsters koncept Fåraherdeveckorna som prisbelöntes som Finlands bästa landskapsprojekt 2016 tävlar i vår om Europarådets landskapspris....

Samma innehåll finns på flera ställen:
Livsmiljön och planläggning > Det finländska konceptet Fåraherdeveckorna tävlar om priset för det bästa landskapsprojektet i Europa
Natur > Det finländska konceptet Fåraherdeveckorna tävlar om priset för det bästa landskapsprojektet i Europa
Staten har köpt Ärjänsaari av UPM och ska inrätta ett skyddsområde
Pressmeddelande | Publicerad: 8.2.2017

UPM och NTM-centralen i Kajanaland har gjort markaffärer som innebär att Ärjänsaari i Kajana övergått i miljöministeriets besittning för skyddsändamål....

Natur > Staten har köpt Ärjänsaari av UPM och ska inrätta ett skyddsområde
Tillsammans i naturen under Europeiska kulturmiljödagarna
Pressmeddelande | Publicerad: 8.2.2017

Temat för de europeiska kulturmiljödagarna i Finland 2017 är Tillsammans i naturen. Temaåret invigs i dag med ett evenemang i miljöministeriet. Under invigningen överräcks dessutom priset till vinnare......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Livsmiljön och planläggning > Livsmiljön > Kulturmiljön > Tillsammans i naturen under Europeiska kulturmiljödagarna
Livsmiljön och planläggning > Livsmiljön > Tillsammans i naturen under Europeiska kulturmiljödagarna
Livsmiljön och planläggning > Tillsammans i naturen under Europeiska kulturmiljödagarna
Natur > Tillsammans i naturen under Europeiska kulturmiljödagarna
Luonto-Liittos varginformation utsedd till den bästa insatsen för naturen 2015–2016
Pressmeddelande | Publicerad: 7.2.2017

Luonto-Liitto har sänt ut personer med uppgift att förmedla information om vargen, och dessa har utsetts till den bästa insatsen för naturen 2015–2016 med tanke på det arbete de utfört för den biologi......

Natur > Luonto-Liittos varginformation utsedd till den bästa insatsen för naturen 2015–2016
Miljöministeriet sänder ut brev om beaktandet av flygekorren vid planläggning
Pressmeddelande | Publicerad: 7.2.2017

Miljöministeriet har sänt ett brev till kommuner, landskapsförbund och NTM-centraler om beaktandet av flygekorren vid planläggning. Brevet innehåller nödvändig information om den lagstiftning som berö......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Livsmiljön och planläggning > Miljöministeriet sänder ut brev om beaktandet av flygekorren vid planläggning
Natur > Miljöministeriet sänder ut brev om beaktandet av flygekorren vid planläggning
Finland värd för internationellt miljövårdsevenemang
Pressmeddelande | Publicerad: 3.2.2017

Finland har lyckats exceptionellt väl med att skaffa finansiering till två omfattande miljövårdsprojekt som utnyttjar den nya finansieringsformen inom EU:s LIFE-fond. Den 7–9 februari är Finland värd ......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Konsumtion och produktion > Finland värd för internationellt miljövårdsevenemang
Natur > Finland värd för internationellt miljövårdsevenemang
Vatten > Finland värd för internationellt miljövårdsevenemang
Förslaget till ändring av direktivet om byggnaders energiprestanda diskuterades i statsrådet – möjligheterna att ladda elbilar behandlades
Pressmeddelande | Publicerad: 2.2.2017

Statsrådet behandlade i dag EU-kommissionens förslag till ändring av direktivet om byggnaders energiprestanda. Ändringsförslagen gäller bl.a. laddningsstationer för elbilar på byggnadernas parkeringsp......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Byggande > Förslaget till ändring av direktivet om byggnaders energiprestanda diskuterades i statsrådet – möjligheterna att ladda elbilar behandlades
Klimat och luft > Förslaget till ändring av direktivet om byggnaders energiprestanda diskuterades i statsrådet – möjligheterna att ladda elbilar behandlades
Konsumtion och produktion > Förslaget till ändring av direktivet om byggnaders energiprestanda diskuterades i statsrådet – möjligheterna att ladda elbilar behandlades
Livsmiljön och planläggning > Förslaget till ändring av direktivet om byggnaders energiprestanda diskuterades i statsrådet – möjligheterna att ladda elbilar behandlades
Utredning genomförs om ny statligt understödd modell för bostadsandelslag och bostadsproblem i områden som tappar befolkning
Pressmeddelande | Publicerad: 23.1.2017

Jordbruks- och miljöminister Kimmo Tiilikainen har utsett Hannu Rossilahti, överdirektör vid Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (ARA), till utredare med uppgift att lägga fram förslag......

Boende > Utredning genomförs om ny statligt understödd modell för bostadsandelslag och bostadsproblem i områden som tappar befolkning
Med räntestödslån kan 9 000 nya bostäder byggas och 4 500 bostäder renoveras
Pressmeddelande | Publicerad: 12.1.2017

Statsrådet har i dag fattat beslut om 2017 års dispositionsplan för bevillningsfullmakterna när det gäller statligt understödd bostadsproduktion. Målet är att främja produktion av hyresbostäder till r......

Boende > Med räntestödslån kan 9 000 nya bostäder byggas och 4 500 bostäder renoveras
Byggande
Innehållssidå | Publicerad: 16.6.2014

Byggnader används för flera ändamål, som hem, arbetsplatser och för service. De utgör ramarna för en trygg och hälsosam vardag. Utgångspunkten för byggandet är ett behov av utrymme eller ett behov av...

Byggande
Ersättningarna för skador som fridlysta fåglar har orsakat på jordbruket växte – ansökningen för nya ersättningar öppnar
Pressmeddelande | Publicerad: 3.1.2017

NTM-centralerna betalade 2016 ut sammanlagt cirka 556 460 euro i bidrag för skador som fridlysta djur orsakat. Bidrag för skador som skett 2016 söks med en till NTM-centralerna före utgången av mars 2......

Natur > Ersättningarna för skador som fridlysta fåglar har orsakat på jordbruket växte – ansökningen för nya ersättningar öppnar
Utbyggnad av vindkraft
Innehållssidå | Publicerad: 7.2.2014

Vindkraft är ett miljövänligt sätt att producera energi. Vindkraftverken producerar elektricitet utan att förorena och bidrar till minskat behov av kol, olja och gas i elproduktionen. I Finland är vi...

Livsmiljön och planläggning > Livsmiljön > Utbyggnad av vindkraft
MKB-lagen förnyas till projektaktörernas fördel
Pressmeddelande | Publicerad: 16.12.2016

Regeringen har idag överlämnat en proposition till riksdagen med förslag till en ny MKB-lag. Den nya lagen ska underlätta bedömningen av projektens miljökonsekvenser och samtidigt fokusera mer på bet......

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > MKB-lagen förnyas till projektaktörernas fördel
En ändring av markanvändnings- och bygglagen som gäller byggnaders energiprestanda träder i kraft 1.1.2017
Pressmeddelande | Publicerad: 15.12.2016

Statsrådet beslutade i dag att ändringen av markanvändnings- och bygglagen ska föredras för Republikens President. Ändringen gäller de krav som ställs på nya byggnaders energiprestanda och anger grund......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Byggande > Byggnadens energi- och ekoeffektivitet > En ändring av markanvändnings- och bygglagen som gäller byggnaders energiprestanda träder i kraft 1.1.2017
Byggande > En ändring av markanvändnings- och bygglagen som gäller byggnaders energiprestanda träder i kraft 1.1.2017
Handledningen om planering av vindkraftsutbyggnad har uppdaterats
Nyhet | Publicerad: 15.12.2016

Miljöministeriet har uppdaterat handledningen om planering av vindkraftsutbyggnad. En uppdatering gjordes, eftersom kunskapen om vindkraftsutbyggnadens konsekvenser har ökat och lagstiftningen om vind......

Livsmiljön och planläggning > Handledningen om planering av vindkraftsutbyggnad har uppdaterats
Nationalpark inrättas i Hossa som en hyllning till Finland 100 år
Pressmeddelande | Publicerad: 15.12.2016

Regeringen har i dag överlämnat en proposition till riksdagen med ett förslag om att Finlands 40:e nationalpark ska inrättas i Hossa i Suomussalmi. Nationalparken inrättas som en del av jubileumsåret ......

Natur > Nationalpark inrättas i Hossa som en hyllning till Finland 100 år

1
2
3
4
...
10
Nästa Sista