1
2
3
4
...
10
Nästa Sista

Användningen av energicertifikat ska inkludera även skyddsrum på uppmaning av EU
Pressmeddelande | Publicerad: 28.6.2017

Statsrådet godkände idag förslagen till ändring av lagen om energicertifikat för byggnader och lagen om informationssystemet för byggnaders energicertifikat. Den mest betydande ändringen är att energi......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Byggande > Användningen av energicertifikat ska inkludera även skyddsrum på uppmaning av EU
Byggande > Byggnadens energi- och ekoeffektivitet > Användningen av energicertifikat ska inkludera även skyddsrum på uppmaning av EU
Konsumtion och produktion > Användningen av energicertifikat ska inkludera även skyddsrum på uppmaning av EU
Nytt program påskyndar hållbar stadsutveckling
Pressmeddelande | Publicerad: 27.6.2017

Miljöministeriet startar ett nationellt program för hållbar stadsutveckling. Insatsområden är framför allt koldioxidsnålhet, resurseffektivitet, smarta tjänster, förebyggande av ojämlikhet och hälsa....

Samma innehåll finns på flera ställen:
Boende > Nytt program påskyndar hållbar stadsutveckling
Byggande > Nytt program påskyndar hållbar stadsutveckling
Tumlarkampanjen inleds – medborgares observationer spelar viktig roll
Pressmeddelande | Publicerad: 21.6.2017

Miljöministeriet och Ålands landskapsregering samlar in information om observationer av den akut hotade tumlaren i Östersjön. Tumlaren är den enda valart som regelbundet påträffas i Östersjön, och tum......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Hav > Tumlarkampanjen inleds – medborgares observationer spelar viktig roll
Natur > Tumlarkampanjen inleds – medborgares observationer spelar viktig roll
Avgift för handläggning av undantagstillstånd
Innehållssidå | Publicerad: 16.6.2017

Undantagstillstånden är avgiftsbelagda, och avgifterna baserar sig på de handläggningsavgifter som bestäms i en förordning av statsrådet (1554/2016) och som årligen ses över. Statsrådets fö...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Tillstånd, anmälningar och registrering > Tillstånd inom naturvården > Avgift för handläggning av undantagstillstånd
Tillstånd av avvika från fridlysningsbestämmelserna med tanke på försäljning, export och import av arter
Innehållssidå | Publicerad: 16.6.2017

Enligt 45 § i naturvårdslagen är det förbjudet att utan tillstånd av närings-, trafik- och miljöcentralen importera, exportera, sälja, byta, saluföra eller byteshandla med individer eller delar eller...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Tillstånd, anmälningar och registrering > Tillstånd inom naturvården > Tillstånd av avvika från fridlysningsbestämmelserna med tanke på försäljning, export och import av arter
Vid miljöministermötet diskuteras verkställandet av EU:s klimatpaket och läget när det gäller Parisavtalet
Pressmeddelande | Publicerad: 16.6.2017

EU:s miljöministrar sammanträder i Luxemburg måndagen den 19 juni. Ministrarna diskuterar två lagstiftningsförslag som gäller den sektor som inte omfattas av utsläppshandeln: ansvarsfördelningen mella......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Klimat och luft > Vid miljöministermötet diskuteras verkställandet av EU:s klimatpaket och läget när det gäller Parisavtalet
Natur > Vid miljöministermötet diskuteras verkställandet av EU:s klimatpaket och läget när det gäller Parisavtalet
Finländska företag och kommuner sparar årligen hundratals miljoner i energikostnader
Pressmeddelande | Publicerad: 15.6.2017

De energisparåtgärder som företagen och kommunerna i Finland vidtog åren 2008–2016 effektiviserade energiförbrukningen med nästan 16 terawattimmar i slutet av 2016. Detta överskrider den årliga förbru......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Byggande > Finländska företag och kommuner sparar årligen hundratals miljoner i energikostnader
Klimat och luft > Finländska företag och kommuner sparar årligen hundratals miljoner i energikostnader
Konsumtion och produktion > Finländska företag och kommuner sparar årligen hundratals miljoner i energikostnader
Personer som bor i höghus i trä är nöjda, i synnerhet med ljudisoleringen
Pressmeddelande | Publicerad: 14.6.2017

Personer som bor i höghus byggda i trä anser att höghusen skiljer sig från vanliga höghus mest i fråga om en god ljudisolering, trivsel och skönhet samt en varm stämning och hemtrevnad. Detta framkomm......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Boende > Personer som bor i höghus i trä är nöjda, i synnerhet med ljudisoleringen
Byggande > Personer som bor i höghus i trä är nöjda, i synnerhet med ljudisoleringen
Mot ett decennium av sunt offentligt byggande – regeringen inleder beredningen av ett nytt åtgärdsprogram
Pressmeddelande | Publicerad: 12.6.2017

Regeringen kommer att inleda ett nytt åtgärdsprogram, ”Ett decennium av sunda lokaler”, som lämnas till riksdagen hösten 2017 genom statsministerns upplysning. Åtgärdsprogrammet och framstegen i dess ......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Byggande > Byggnadens hälsosamhet och tillgänglighet > Mot ett decennium av sunt offentligt byggande – regeringen inleder beredningen av ett nytt åtgärdsprogram
Byggande > Mot ett decennium av sunt offentligt byggande – regeringen inleder beredningen av ett nytt åtgärdsprogram
Avloppsreningsverket i Kaliningrad tas officiellt i bruk
Pressmeddelande | Publicerad: 7.6.2017

Avloppsreningsverket i Kaliningrad invigs officiellt den 7 juni 2017. Byggnadsarbetet vid reningsverket avslutades i december 2015 och anläggningen har därefter tagits i drift stegvis. Den slambehandl......

Vatten > Avloppsreningsverket i Kaliningrad tas officiellt i bruk
Minister Tiilikainen: USA:s utträde skrotar inte Parisavtalet
Pressmeddelande | Publicerad: 1.6.2017

USA:s regering meddelade sent i dag finsk tid att landet lämnar klimatavtalet från Paris. Enligt avtalets regler kan USA lämna avtalet tidigast efter tre år från avtalets ikraftträdande, dvs. i novemb......

Klimat och luft > Minister Tiilikainen: USA:s utträde skrotar inte Parisavtalet
Rapport: Saimenvikarstammen växer stabilt
Pressmeddelande | Publicerad: 30.5.2017

Arbetsgruppen för skydd av saimenvikaren överlämnade i dag sin färska rapport till bostads-, energi- och miljöminister Kimmo Tiilikainen. Enligt uppskattningar växer saimenvikarstammen stabilt, men de......

Natur > Rapport: Saimenvikarstammen växer stabilt
Helsingforsregionens mål för planläggningen, bostadsproduktionen och trafikplaneringen uppnåddes
Pressmeddelande | Publicerad: 29.5.2017

Helsingforsregionen lyckades bra med att uppnå målen för planläggningen, bostadsproduktionen och trafikplaneringen 2016, visar den första lägesrapporten för avtalet rörande markanvändning, boende och ......

Livsmiljön och planläggning > Helsingforsregionens mål för planläggningen, bostadsproduktionen och trafikplaneringen uppnåddes
Äldre vill bo i vanliga flervåningshus nära service
Pressmeddelande | Publicerad: 17.5.2017

Merparten av de äldre vill i framtiden bo i flervåningshus i närheten av service. De önskar att boendet är problemfritt och tillgängligt och att de har en gemenskap och är omgivna av personer i alla å......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Boende > > > Äldre vill bo i vanliga flervåningshus nära service
Boende > > > Äldre vill bo i vanliga flervåningshus nära service
Boende > > Äldre vill bo i vanliga flervåningshus nära service
Boende > Äldre vill bo i vanliga flervåningshus nära service
De kemikalierisker som har samband med cirkulär ekonomi bör noteras
Pressmeddelande | Publicerad: 12.5.2017

Det behövs mer information om befolkningens och miljöns exponering för skadliga kemikalier. I arbetet med att främja cirkulär ekonomi bör man beakta de risker som har samband med skadliga ämnen i mat......

Konsumtion och produktion > De kemikalierisker som har samband med cirkulär ekonomi bör noteras
Den ökade invandringen märktes knappt alls på den offentliga hyresbostadsmarknaden
Pressmeddelande | Publicerad: 10.5.2017

Det ökade antalet asylsökande och personer som fått uppehållstillstånd har knappt alls märkts på den offentliga hyresbostadsmarknaden, visar en färsk rapport som miljöministeriet gett ut. De personer ......

Boende > Den ökade invandringen märktes knappt alls på den offentliga hyresbostadsmarknaden
Berätta din åsikt om den klimatpolitiska planen på medellång sikt
Pressmeddelande | Publicerad: 8.5.2017

Miljöministeriet ber om utlåtanden om utkastet till klimatpolitisk plan på medellång sikt. Den klimatpolitiska planen, som nu har utarbetats för första gången, baserar sig på klimatlagen som trädde i ......

Klimat och luft > Berätta din åsikt om den klimatpolitiska planen på medellång sikt
De internationella klimatförhandlingarna fortsätter i Bonn
Pressmeddelande | Publicerad: 8.5.2017

Förhandlingarna under FN:s klimatkonvention fortsätter i Bonn i Tyskland den 8–18 maj 2017. Tjänstemannamötets fokus ligger på att påskynda verkställandet av Parisavtalet....

Klimat och luft > De internationella klimatförhandlingarna fortsätter i Bonn
De reviderade riksomfattande målen för områdesanvändningen sänds på remiss
Pressmeddelande | Publicerad: 8.5.2017

Miljöministeriet ber om utlåtanden om ett utkast till statsrådets beslut om de riksomfattande målen för områdesanvändningen. Målen revideras för att de på bästa möjliga sätt ska kunna svara på de fram......

Livsmiljön och planläggning > De reviderade riksomfattande målen för områdesanvändningen sänds på remiss
Staten får nya naturskyddsområden i Nyland
Pressmeddelande | Publicerad: 8.5.2017

Det kommer att inrättas nya naturskyddsområden i Nyland. De områden som planeras bli skyddade ägs av staten och har redan tidigare anvisats för naturvårdsändamål. Områdena, som är sammanlagt 98 till a......

Natur > Staten får nya naturskyddsområden i Nyland

1
2
3
4
...
10
Nästa Sista