1
2
3
4
...
10
Nästa Sista

Undersökning: Finländarna vill värna om kulturarvet, men efterlyser en aktiv roll av myndigheterna
Pressmeddelande | Publicerad: 19.1.2018

Majoriteten av finländarna anser att det är viktigt att bevara kulturarvet och kulturmiljön, berättar Finlands första medborgarbarometer som utrett frågan. Människorna är beredda att sätta pengar och ......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Boende > Undersökning: Finländarna vill värna om kulturarvet, men efterlyser en aktiv roll av myndigheterna
Byggande > Undersökning: Finländarna vill värna om kulturarvet, men efterlyser en aktiv roll av myndigheterna
Livsmiljön och planläggning > Undersökning: Finländarna vill värna om kulturarvet, men efterlyser en aktiv roll av myndigheterna
Två nya naturskyddsområden inrättas i Ryssland nära den finska gränsen
Pressmeddelande | Publicerad: 15.1.2018

År 2017 var utlyst som miljöår i Ryssland, och Ryssland beslutade i slutet av miljöåret att inrätta en ny nationalpark i Ladoga skärgård och ett nytt naturreservat bestående av några öar i Östra Finsk......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Natur > Två nya naturskyddsområden inrättas i Ryssland nära den finska gränsen
Vatten > Två nya naturskyddsområden inrättas i Ryssland nära den finska gränsen
Kommunerna bereder sig på att befolkningen åldras
Pressmeddelande | Publicerad: 12.1.2018

Före år 2030 kommer antalet personer som är över 75 år att ha nästan fördubblats i de flesta kommuner. Kommunerna har en central roll när det gäller att bereda sig på befolkningens åldrande på lokal n......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Boende > > > Kommunerna bereder sig på att befolkningen åldras
Boende > > Kommunerna bereder sig på att befolkningen åldras
KIRA-digi 360 - så här förnyar digitaliseringen fastighets- och byggbranschen
Pressmeddelande | Publicerad: 11.1.2018

Projektet KIRA-digi som ska ge medvind åt digitaliseringen i fastighets- och byggbranschen har nu i ca ett års tid sökt lösningar för att utveckla branschen. KIRA-digi 360-diskussionsmöten som inleds ......

Byggande > KIRA-digi 360 - så här förnyar digitaliseringen fastighets- och byggbranschen
Miljöministeriet efterlyser projekt som kan förbättra vattendragens och Östersjöns tillstånd
Nyhet | Publicerad: 10.1.2018

Miljöministeriet efterlyser projekt som främjar återvinningen av näringsämnen och som förbättrar vattendragens och Östersjöns tillstånd. Ansökningsomgångens första fas inleds den 9 februari....

Samma innehåll finns på flera ställen:
Hav > Miljöministeriet efterlyser projekt som kan förbättra vattendragens och Östersjöns tillstånd
Vatten > Vattenskydd > Vattenvårdsplanering och samarbete > Miljöministeriet efterlyser projekt som kan förbättra vattendragens och Östersjöns tillstånd
YLVA för kommunerna
Innehållssidå | Publicerad: 8.1.2018

Enligt miljöskyddslagen skall kommunerna registrera följande information i datasystemet fr.o.m. 1.9.2017: beslut som fattats av den kommunala miljövårdsmyndigheten om tillstånds- och tillsyn...

Kartor och statistik > Informationssystem > Den elektroniska tjänsten för övervakningen av miljöskydd YLVA > YLVA för kommunerna
Påverka förvaltningen av Östersjön och vattenvården - nya planer för att förbättra vattenstatusen
Pressmeddelande | Publicerad: 8.1.2018

Det har gjorts en ny analys av statusen i Östersjöns marina miljö. Vidare ska planerna för vård av åar, älvar, sjöar och grundvatten ses över. Alla ges möjlighet att lämna åsikter och kommentarer för ......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Hav > Påverka förvaltningen av Östersjön och vattenvården - nya planer för att förbättra vattenstatusen
Kartor och statistik > Påverka förvaltningen av Östersjön och vattenvården - nya planer för att förbättra vattenstatusen
Vatten > Påverka förvaltningen av Östersjön och vattenvården - nya planer för att förbättra vattenstatusen
Den elektroniska tjänsten för övervakningen av miljöskydd YLVA
Innehållssidå | Publicerad: 21.12.2017

Det nya YLVA-systemet har tagits i bruk för den elektroniska rapporteringen av miljöskyddet för verksamhetsutövare. Det gamla VAHTI-systemet har upphört. Kommunerna kan börja använda systemet st...

Kartor och statistik > Informationssystem > Den elektroniska tjänsten för övervakningen av miljöskydd YLVA
Havsvård
Innehållssidå | Publicerad: 14.12.2016

Havsvård ger resultat Östersjön är ett av världens känsligaste hav. Den utgör en grund och nästan försluten bassäng vars stränder bebos av många människor. Klimatförändringen förändrar h...

Påverka vattendragen > Havsvård
Planering av havsvården och samarbete
Innehållssidå | Publicerad: 10.1.2017

© Bild: Esa Partanen, miljöförvaltningens bildbank Målet: god miljöstatus i den marina miljön Målet med havsvården är att uppnå en god miljöstatus i Östersjön senast 2020. Tills...

Hav > Havsskydd och havsvård > Planering av havsvården och samarbete
Påverka vattendragen
Innehållssidå | Publicerad: 14.12.2016

Funderar du på vad som görs för Östersjön just nu? Funderar du över framtiden för sjön vid din sommarstuga? Är du oroad över alla skador som översvämningar orsakar? Finlands havsförvaltningspla...

Påverka vattendragen
Ändringar i lagstiftningen om medelstora energiproducerande enheter och anläggningar
Pressmeddelande | Publicerad: 29.12.2017

Republikens president stadfäste den 28 december lagen om ändring av miljöskyddslagen som gäller energiproducerande enheter och anläggningar med en bränsleeffekt på minst 1 men under 50 megawatt. Ytter......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Klimat och luft > Ändringar i lagstiftningen om medelstora energiproducerande enheter och anläggningar
Konsumtion och produktion > Ändringar i lagstiftningen om medelstora energiproducerande enheter och anläggningar
Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Ändringar i lagstiftningen om medelstora energiproducerande enheter och anläggningar
Bestämmelserna om vatten- och avloppsinstallationer tas in i ny förordning
Pressmeddelande | Publicerad: 22.12.2017

Miljöministeriet har i dag utfärdat en förordning om byggnaders vatten- och avloppsinstallationer. Den motsvarar i huvudsak de nuvarande bestämmelserna. Målet är att säkerställa rent vatten och en säk......

Byggande > Bestämmelserna om vatten- och avloppsinstallationer tas in i ny förordning
Omfattande reform av byggbestämmelsesamlingen 2013 - 2017 klar
Pressmeddelande | Publicerad: 22.12.2017

I december blev miljöministeriet klart med arbetet med reformen av byggbestämmelsesamlingen. Vid den stora reformen uppdaterades samlingen för att följa dagens krav på hållbart byggande och god byggna......

Byggande > Omfattande reform av byggbestämmelsesamlingen 2013 - 2017 klar
Byggnaders energiprestanda förbättras utan att man ger avkall på inomhusluftens kvalitet
Pressmeddelande | Publicerad: 20.12.2017

Miljöministeriet har i dag utfärdat en förordning om inomhusklimat och ventilation i nya byggnader och en förordning om nya byggnaders energiprestanda. Båda förordningarna träder i kraft den 1 januari......

Byggande > Byggnaders energiprestanda förbättras utan att man ger avkall på inomhusluftens kvalitet
Den omarbetade förordningen om energicertifikat träder i kraft vid ingången av året
Pressmeddelande | Publicerad: 20.12.2017

Miljöministeriet har i dag utfärdat en förordning om energicertifikat för byggnader. Den omarbetade förordningen bildar tillsammans med lagen om energicertifikat för byggnader en enhetlig helhet och s......

Byggande > Den omarbetade förordningen om energicertifikat träder i kraft vid ingången av året
En ny förordning om säkerhet vid användning av byggnader träder i kraft vid årets ingång
Pressmeddelande | Publicerad: 20.12.2017

Den nya förordningen preciserar speciellt de rekommendationer som gäller trappor, räcken och ledstänger....

Samma innehåll finns på flera ställen:
Boende > En ny förordning om säkerhet vid användning av byggnader träder i kraft vid årets ingång
Byggande > En ny förordning om säkerhet vid användning av byggnader träder i kraft vid årets ingång
Ny förordning möjliggör byggande av små studentbostäder
Pressmeddelande | Publicerad: 20.12.2017

Miljöministeriet har i dag utfärdat en förordning om bostadsutrymmen, inkvarteringslokaler och arbetsutrymmen. Förordningen träder i kraft den 1 januari 2018. En av de mest centrala ändringarna gäller......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Boende > Ny förordning möjliggör byggande av små studentbostäder
Byggande > Ny förordning möjliggör byggande av små studentbostäder
Det nyrenoverade reningsverket i Petrozavodsk minskar Onegasjöns övergödning
Pressmeddelande | Publicerad: 19.12.2017

Det nyrenoverade reningsverket i Petrozavodsk minskar stadens utsläpp, som orsakar övergödning i Onegasjön, och förbättrar dricksvattnets kvalitet. Reningsverket invigs officiellt den 19 december. Ren......

Hav > Det nyrenoverade reningsverket i Petrozavodsk minskar Onegasjöns övergödning
Staten har köpt 1 200 hektar myrmark av Vapo Oy för naturskyddsändamål
Pressmeddelande | Publicerad: 19.12.2017

Staten har köpt ca 1 200 hektar myrmarksområden med betydande naturvärden i Norra Österbotten och i Södra Finland av Vapo Oy....

Natur > Staten har köpt 1 200 hektar myrmark av Vapo Oy för naturskyddsändamål

1
2
3
4
...
10
Nästa Sista