1
2
3
4
...
10
Nästa Sista

Kina och EU stärker samarbetet för att förbättra vattensäkerheten
Pressmeddelande | Publicerad: 21.9.2017

Kina, Europeiska kommissionen och flera EU-länder undertecknade i dag i Åbo en deklaration för att fördjupa vattensamarbetet mellan EU och Kina. Målet är att arbeta tillsammans mot hållbar utveckling ......

Vatten > Kina och EU stärker samarbetet för att förbättra vattensäkerheten
Förslag till budget för miljöministeriets förvaltningsområde 2018
Pressmeddelande | Publicerad: 19.9.2017

I regeringens proposition om budgeten för 2018 anvisas miljöministeriets förvaltningsområde sammanlagt 181,2 miljoner euro, vilket är 5,6 miljoner euro mindre än i den ordinarie budgeten för 2017. Det......

Förslag till budget för miljöministeriets förvaltningsområde 2018
Montrealprotokollet, en ren framgångssaga inom internationell miljövård, fyller 30 år
Pressmeddelande | Publicerad: 15.9.2017

Den 16 september har det gått 30 år sedan Montrealprotokollet undertecknades. Tack vare Montrealprotokollet återhämtar sig ozonskiktet, och det väntas ha återställts om ca 50–70 år. Alla världens länd......

Klimat och luft > Montrealprotokollet, en ren framgångssaga inom internationell miljövård, fyller 30 år
Nätverket av naturskyddsområden i östra Lappland och Norra Österbotten utvidgades
Pressmeddelande | Publicerad: 14.9.2017

Statsrådet har i dag slutfört arbetet med att inrätta naturskyddsområden i östra Lappland och södra delen av Norra Österbotten på de statsägda markområden som tidigare anvisats för ändamålet....

Natur > Nätverket av naturskyddsområden i östra Lappland och Norra Österbotten utvidgades
Nya kriterier för koldioxidsnålt byggande testas i offentliga byggprojekt
Pressmeddelande | Publicerad: 12.9.2017

Miljöministeriet gav i dag ut en omfattande anvisning och kriterier för koldioxidsnålt byggande. De nya verktygen ska först testas i offentliga byggprojekt....

Byggande > Nya kriterier för koldioxidsnålt byggande testas i offentliga byggprojekt
Naturen och finländarna får värdefull gåva av Tornator
Pressmeddelande | Publicerad: 11.9.2017

Skogägaren Tornator Oyj deltar i kampanjen Min naturgåva till hundraåringen genom att skänka värdefulla områden med en areal på sammanlagt över 260 hektar för permanent skydd. Naturområdena, som finns......

Natur > Naturen och finländarna får värdefull gåva av Tornator
Ett nytt anmälningsförfarande som är smidigare än tillståndsförfarandet ska tas in i miljöskyddslagen
Pressmeddelande | Publicerad: 6.9.2017

Miljöministeriet ber om utlåtanden om ett utkast till regeringens proposition med förslag till lag om ändring av miljöskyddslagen. I utkastet föreslås att det i lagen ska tas in ett lättare och smidig......

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Ett nytt anmälningsförfarande som är smidigare än tillståndsförfarandet ska tas in i miljöskyddslagen
Stöd för produktion av studentbostäder kan i fortsättningen sökas året om
Pressmeddelande | Publicerad: 5.9.2017

Bostads-, energi- och miljöminister Kimmo Tiilikainen var i morse värd för ett studentbostadsforum i Helsingfors. Forumet ordnades nu för första gången. Vid evenemanget meddelade minister Tiilikainen ......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Boende > Stöd för produktion av studentbostäder kan i fortsättningen sökas året om
Byggande > Stöd för produktion av studentbostäder kan i fortsättningen sökas året om
Livsmiljön och planläggning > Stöd för produktion av studentbostäder kan i fortsättningen sökas året om
Färre ansökningar om ersättning för skador orsakade av fridlysta arter
Pressmeddelande | Publicerad: 29.8.2017

NTM-centralerna betalade sammanlagt ca 500 000 euro i bidrag för skador som fridlysta djur orsakade 2016. Det inkom 140 ansökningar om bidrag, vilket är ca 23 % färre än året innan. Det sammanlagda be......

Natur > Färre ansökningar om ersättning för skador orsakade av fridlysta arter
Miljötillståndsplikten för anläggningar lättas upp den 1 september 2017
Pressmeddelande | Publicerad: 29.8.2017

Miljötillståndsförfarandet kommer att lättas upp genom en gallring i de verksamheter i den nationella förteckningen över anläggningar som förutsätts ha tillstånd. Ändringen berör cirka 300 olika verks......

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Miljötillståndsplikten för anläggningar lättas upp den 1 september 2017
Skyddade skogar omfattar redan 657 hektar – kampanjen Min naturgåva till hundraåringen går vidare
Pressmeddelande | Publicerad: 25.8.2017

Kampanjen uppmuntrar finländare att spara vackra naturområden långt in i framtiden. Under kampanjen har man redan skyddat 657 hektar privata skogar permanent. Ytterligare 380 hektar väntar på skyddsbe......

Natur > Skyddade skogar omfattar redan 657 hektar – kampanjen Min naturgåva till hundraåringen går vidare
Utredning: detaljplanläggning tar tid, men är effektivare än för tio år sedan
Pressmeddelande | Publicerad: 25.8.2017

Detaljplanläggningen i de stora städerna i tillväxtområdena har blivit effektivare, trots att planläggningsprocesserna numera tar längre tid än tidigare, visar miljöministeriets färska utredning....

Livsmiljön och planläggning > Utredning: detaljplanläggning tar tid, men är effektivare än för tio år sedan
Minister Tiilikainen deltar i firandet av den finska naturens dag den 26 augusti
Pressmeddelande | Publicerad: 22.8.2017

Årets fjärde Naturens dag firas lördagen den 26 augusti med tiotals evenemang på olika håll i landet. Samtidigt blir Finland troligen det första landet i hela världen som officiellt flaggar för nature......

Natur > Minister Tiilikainen deltar i firandet av den finska naturens dag den 26 augusti
Skyddet av saimenvikaren
Innehållssidå | Publicerad: 15.8.2017

Saimenvikaren ( Pusa hispida saimensis ) är en endemisk art som endast påträffas i Saimen. Den är klassad som starkt hotad (EN). Saimenvikaren är med stöd av naturvårdsförordningen en art som kräver ...

Natur > Arter > Skydd av arter > Skydd av enskilda arter > Skyddet av saimenvikaren
I dag är dagen då vi förbrukat årets ekologiska resurser – matens andel av miljöbelastningen stor
Pressmeddelande | Publicerad: 2.8.2017

I dag, onsdagen den 2 augusti, har människorna förbrukat de förnybara naturresurser som jorden producerat i år. En av de största orsakerna till överkonsumtionen är matproduktionen och de växthusgasuts......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Klimat och luft > I dag är dagen då vi förbrukat årets ekologiska resurser – matens andel av miljöbelastningen stor
Konsumtion och produktion > I dag är dagen då vi förbrukat årets ekologiska resurser – matens andel av miljöbelastningen stor
Natur > I dag är dagen då vi förbrukat årets ekologiska resurser – matens andel av miljöbelastningen stor
KIRA-digis fjärde ansökningsomgång sätter igång med nästan en miljon euro för nya digitaliseringsförsök inom fastighets- och byggnadsbranschen
Pressmeddelande | Publicerad: 31.7.2017

Den fjärde ansökningsomgången för KIRA-digi-projekt är öppen 31.7.–31.8.2017. I denna ansökningsomgång efterlyses snabba, konkreta och nyskapande försök som främjar digitaliseringen inom den byggda mi......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Byggande > KIRA-digis fjärde ansökningsomgång sätter igång med nästan en miljon euro för nya digitaliseringsförsök inom fastighets- och byggnadsbranschen
Livsmiljön och planläggning > KIRA-digis fjärde ansökningsomgång sätter igång med nästan en miljon euro för nya digitaliseringsförsök inom fastighets- och byggnadsbranschen
Användningen av energicertifikat ska inkludera även skyddsrum på uppmaning av EU
Pressmeddelande | Publicerad: 28.6.2017

Statsrådet godkände idag förslagen till ändring av lagen om energicertifikat för byggnader och lagen om informationssystemet för byggnaders energicertifikat. Den mest betydande ändringen är att energi......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Byggande > Användningen av energicertifikat ska inkludera även skyddsrum på uppmaning av EU
Byggande > Byggnadens energi- och ekoeffektivitet > Användningen av energicertifikat ska inkludera även skyddsrum på uppmaning av EU
Konsumtion och produktion > Användningen av energicertifikat ska inkludera även skyddsrum på uppmaning av EU
Nytt program påskyndar hållbar stadsutveckling
Pressmeddelande | Publicerad: 27.6.2017

Miljöministeriet startar ett nationellt program för hållbar stadsutveckling. Insatsområden är framför allt koldioxidsnålhet, resurseffektivitet, smarta tjänster, förebyggande av ojämlikhet och hälsa....

Samma innehåll finns på flera ställen:
Boende > Nytt program påskyndar hållbar stadsutveckling
Byggande > Nytt program påskyndar hållbar stadsutveckling
Tumlarkampanjen inleds – medborgares observationer spelar viktig roll
Pressmeddelande | Publicerad: 21.6.2017

Miljöministeriet och Ålands landskapsregering samlar in information om observationer av den akut hotade tumlaren i Östersjön. Tumlaren är den enda valart som regelbundet påträffas i Östersjön, och tum......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Hav > Tumlarkampanjen inleds – medborgares observationer spelar viktig roll
Natur > Tumlarkampanjen inleds – medborgares observationer spelar viktig roll
Avgift för handläggning av undantagstillstånd
Innehållssidå | Publicerad: 16.6.2017

Undantagstillstånden är avgiftsbelagda, och avgifterna baserar sig på de handläggningsavgifter som bestäms i en förordning av statsrådet (1554/2016) och som årligen ses över. Statsrådets fö...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Tillstånd, anmälningar och registrering > Tillstånd inom naturvården > Avgift för handläggning av undantagstillstånd

1
2
3
4
...
10
Nästa Sista