Borealis Polymers Ab:s bergscistern, Borgå

Projektets kontaktuppgifter

 

Beskrivning av projektet

Borealis Polymers Oy:s etenanläggning i Sköldvik i Borgå använder industribensin och flytgas som råvara. Industribensinen har hittills lagrats i en cistern som hyrts av Neste Oy i Sköldvik. Efter 2020 går det inte längre för Borealis att använda den hyrda cisternen och därför krävs en alternativ lagringsplats för att trygga materialtillförseln till anläggningen. På grund av att hyresavtalet upphör utreder Borealis möjligheterna att bygga en egen underjordisk bergscistern avsedd för lagring av industribensin och/eller butan i Sköldvik på Borealis nuvarande cisternområde. Det underjordiska lagrets storlek kommer att bli cirka 50 000 – 100 000 m3.

Projektets alternativ

I MKB-förfarandet granskas ett alternativ att genomföra projektet där det underjordiska lagret är högst cirka 100 000 m3. Ett nollalternativ, alltså att inte genomföra projektet, är inte ett realistiskt alternativ, eftersom det inte mera går att fortsätta lagringen i Nestes utrymmen efter 2020.

MKB-programmet

MKB-beskrivningen

 

 

Publicerad 16-03-2018 kl. 12.59, uppdaterad 20-11-2018 kl. 8.04