Finest Bay Area Development Ab:s järnvägtunneln mellan Finland och Estland

Projektets kontaktuppgifter

Beskrivning av projektet

Projektets mål är att bygga en cirka 100 kilometer lång järnvägstunnel under vatten mellan Finland och Estland. I förfarandet av miljökonsekvensbedömningarna på den finska sidan granskas projektets konsekvenser i Nyland, Finlands territorialvatten och ekonomiska zon fram till Estlands ekonomiska zons gräns. För den del som ligger på den estniska sidan genomför Estland en bedömning av miljökonsekvenser i enlighet med deras egna nationella lagstiftning. I bägge land bedöms därtill de gränsöverskridande konsekvenserna.

Projektets alternativ

Alternativ som ska bedomas I MKB-förfarandet granskas på Finlands sida tre olika ruttalternativ (ALT1a, ALT1b och ALT2) och på Estlands sida fyra ruttalternativ (ALT1a, ALT1b, ALT1c och ALT2). Hela järnvägstunnelns linjedragning i de olika projektalternativen visas i bilden intill. I detta MKB-förfarande granskas projektets konsekvenser på Finlands sida ända till gränsen för Estlands ekonomiska zon. För den del av rutten som är belägen på Estlands sida genomförs ett eget MKB-förfarande i Estland. Därtill bedöms de gränsöverskridande konsekvenserna i båda länderna.

I alternativ ALT1a analyseras järnvägstunnelns rutt från Helsingfors-Vanda flygplats via Otnäs till en konstgjord ö som placeras på området av Hramtsows grund och därifrån i riktning mot Tallinn.

I alternativ ALT1b analyseras järnvägstunnelns rutt från Helsingfors-Vanda flygplats via Ilmala och Otnäs till en konstgjord ö som placeras pa Ulkomatala-området och därifrån i riktning mot Tallinn. Beträffande alternativ ALT1b beaktas en eventuell trafikmassig förbindelse med Böle. Utöver detta beaktas i bedömningen serviceförbindelsen som skulle vara belägen på Hundören-området. Den egentliga bantunnellinjen går emellertid inte via Hundören utan passerar den på några hundra meters avstand.

Som alternativ ALT2 analyseras järnvägstunnelns rutt från Helsingfors-Vanda flygplats via Böle och Helsingfors centrum i riktning mot Tallinn. I alternativ ALT2 ingår inte byggande av en egentlig bebodd konstgjord ö. Serviceförbindelsen skulle placeras på området av Uppoluoto där det befintliga skäret skulle utvidgas till behövliga delar.

Alla projektalternativ omfattar dessutom byggandet av en fraktterminal på norra sidan av Helsingfors-Vanda flygplats och en järnvagsforbindelse dit.

Nollalternativ. Förutom projektalternativen analyseras i MKB-förfarandet ett nollalternativ, d.v.s. att projektet inte kommer att genomföras. I bedömningen av nollalternativet beaktas emellertid bl.a. utvecklingen av det omkringliggande trafiksystemet och eventuella förbättringsåtgärder som förutsätts av en växande efterfrågan, varför man använder beteckningen ALT0+.

 

MKB-programmet

MKB-programmets papperversion kan läsas 1.4.2019 - 24.5.2019:

 • Helsingfors stadshuset, registratur, Norra esplanaden 11 - 13, 00170 Helsingfors
 • Helsingfors stadsbibliotek, Böle bibliotek, Järnvägsmannagatan 8, 00520 Helsingfors
 • Esbo stad, registratur, Brogatan 11, 02770 Esbo
 • Esbo stadsbibliotek, Sello bibliotek, Albergagatan 9, 02600 Esbo
 • Grankulla stad, stadshuset, Grankullavägen 10, 02700 Grankulla
 • Kervo stad, registratur, Kauppakaari 11, 04200 Kervo
 • Vanda stad, Kundservicen - Markanvändning, Konvaljvägen 13, 01300 Vanda
 • Vandainfo, Myrbacka, Påltorget 3, 01600 Vanda
 • Tusby kommunhus, registratur, Hyryläntie 16, 04300 Tusby
 • Tusby kommunbibliotek, Autoasemankatu 2, 04300 Tusby
 • Mellersta Nylands miljöcentral, Hyrylänkatu 8 C, 04300 Tusby
 • Nurmijärvi kommunhusets registratur, Keskustie 2b, 01900 Nurmijärvi
 • Nurmijärvi kommunbibliotek, Punamullantie 1, 01900 Nurmijärvi
 • NTM-centralen i Nyland, Semaforbron 12 B, 5. vån., 00520 Helsingfors

Tillställning för allmänheten

Projektet presenteras för allmänheten torsdagen den 4 april 2019 kl 17.30 - 19.30 i A Grid auditorium på adressen Otsväng 5, 02150 Esbo.

Framförande av åsikt

Åsikter och utlåtanden om bedömningsprogrammet kan framföras skriftligen (1.4. - 24.5.2019). De skall riktas till Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland och inlämnas senast den 24.5.2019.

Besöksadress: Semaforbron 12 B, 5. vån., Östra Böle, Helsingfors
Postadress: Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland, PB 36, 00521 Helsingfors
E-postadress: registratur.nyland(at)ely-centralen.fi

Publicerad 21-03-2019 kl. 11.17, uppdaterad 22-07-2019 kl. 10.35