YIT Infra Ab:s cirkulärekonomicenter i Kila i Vanda

Projektets kontaktuppgifter

Beskrivning av projektet

YIT Infra Ab har för avsikt att jämna ut marken på fastigheten som Lemminkäinen Infra Ab äger för cirkulärekonomifunktioner samt för en betong- och asfaltstation. Projektområdet ligger i Kila i Vanda. Projektområdet är ca 10 ha stort.  Projektet kan delas upp i två funktionsmässiga faser: grundberedning av området samt den egentliga tillverknings- och återvinningsverksamheten. Markutjämningen kräver grävning av moränmassor och sprängning av berggrunden.

Projektets alternativ

I miljökonsekvensbedömningen betraktar man följande alternativ av projektet:

Alternativ ALT 0

• Projektet förverkligas inte

Alternativ ALT 0+

• Schaktande av området till nivå angiven i detaljplanen samt krossning av stenmaterial

• Mottagning och behandling av betongavfall

Alternativ ALT 1A

• Schaktande av området till nivå angiven i detaljplanen samt krossning av stenmaterial

• Mottagning och behandling av betongavfall

• Mottagning och behandling av sprängsten

• Mottagning och behandling av överloppsjord

Alternativ ALT 1B

• Schaktande av området till nivå angiven i detaljplanen samt krossning av stenmaterial

• Mottagning och behandling av betongavfall

• Mottagning och behandling av sprängsten

• Mottagning och behandling av asfaltsavfall

Alternativ ALT 2A

• Schaktande av området till nivå angiven i detaljplanen samt krossning av stenmaterial

• Mottagning och behandling av betongavfall

• Mottagning och behandling av asfaltsavfall

• Asfaltscentralsverksamhet

Alternativ ALT 2B

• Schaktande av området till nivå angiven i detaljplanen samt krossning av stenmaterial

• Mottagning och behandling av betongavfall

• Betongcentralsverksamhet

MKB-programmet

Utredningar:

YVA-ohjelmavaiheen jälkeen valmistuneet selvitykset

MKB-Beskrivningen

 

 

 

 

Publicerad 12-10-2017 kl. 11.34, uppdaterad 22-03-2019 kl. 12.32