Nord Stream 2 AG, Nord Stream 2, Nyland

Projektets kontaktuppgifter

Beskrivning av projektet

Nord Stream utbyggnadsprojektet omfattar två naturgasledningar under vatten från Ryssland till Tyskland längs Östersjön. Sträckningsalternativen för naturgasledningarna löper från en landföring i Ryssland genom finska, svenska och danska vatten till en landföring i Tyskland. Inom Finlands ekonomiska zon följer stäckningen de befintliga Nord Stream rörledningarna. Den totala längden på alternativen är ungefär 1 200 km. Den totala längden på rörledningssträckningen i Finlands ekonomiska zon är ca 378 km. Stödverksamheter till havs och på land ingår i projektets MKB. Den preliminära planen är att projektets MKB och tillståndsfas genomförs så att det möjliggör anläggning under tiden 2018–2019.

Projektets alternativ

  • Icke-genomförande (nollalternativ)
  • Nord Stream 2 -sträckning inom Finlands ekonomiska zon
  • Sträckningens underalternativ ALT E1 och ALT E2 från Porkala mot söder och ALT W1 och ALT W2 i västra delen av Finland
  • Anläggningsalternativ
    • Avtestning och kontroll före idrifttagning med hydrotest (”våt” avtestning och kontroll före idrifttagning)
    • Avtestning och kontroll före idrifttagning utan hydrotest (”torr” avtestning och kontroll före idrifttagning)

MKB-programmet

MKB-beskrivningen

Esborapport och Esbo-Atlas

Kungörelsen och begäran om utlåtande 

 

Länken till  Nord Stream 2:

https://www.nord-stream2.com/fi/permitting-finland/

Kontaktmyndighetens utlåtande

 

 

Publicerad 20-02-2017 kl. 10.28, uppdaterad 14-08-2017 kl. 12.15