Brytningen och krossningen av stenmaterial på Vinkelkärrområdet i Esbo

Projektets kontaktuppgifter

Karttjänstlänken:

http://is.ramboll.fi/palaute/kyselyt/kulmakorpi/

 

Publicerad 09-06-2014 kl. 13.02, uppdaterad 03-09-2015 kl. 8.41