Alfa Oil Ab, Bergrum, Kristinestad

Projektets kontaktuppgifter

Beskrivning av projekt

Syftet med projektet är att ta bergrummet för tung brännolja vid f.d. PVO-Lämpövoima Oy:s kraftverk i bruk på nytt för att långvarigt lagra flytande bränsle och petrokemiska produkter i utrymmet. Bergrummet ligger på Björnö hamnområde.

Projektalternativ

I bedömningsförfarandet granskas två alternativ enligt följande:

  • Alternativ ALT0: projektet genomförs inte.
  • Alternativ ALT1: Bergrummet tas i bruk för att lagra vattenoupplöslig bensin, jetbränsle och andra mellandestillat samt råolja. Bergrummets totala volym är 360 000 m3 och ca 720 000 m3 lagrade substanser behandlas per år. Substanserna som ska lagras transporteras till och från bergrummet med tankfartyg. Den årliga trafiken i Kristinestads hamn ökar med ca 20–40 fartyg.

Bedömningsprogram

Bedömningsbeskrivning

 

Publicerad 11-10-2018 kl. 14.37, uppdaterad 24-07-2019 kl. 9.57