Björkbackens vindkraftsprojekt, Nykarleby

Projektets kontaktuppgifter

Beskrivning av projekt

Projektområdet för vindkraftsparken ligger i området av Björkbacken i Nykarleby stad, ca 10 kilometer från Nykarleby centrum söderut. Enhetseffekten för varje vindkraftverk är 5-10 MW, kraftverkens planerade navhöjd är ca 199 meter och rotorns diameter är ca 162 meter och den totala höjden högst 280 meter. Enligt planerna ska vindkraftverken kopplas till stamnätet med jordkablar via den nya elstationen som byggs den nordvästra delen av projektområdet.

Alternativ i bedömingen

  • Alternativ ALT0: projektet genomförs inte.
  • Alternativ ALT1: På Björkebackens område i Nykarleby byggs en vindkraftspark med högst 26 vindkraftverk. Vindkraftverkens enhetseffekt är 5-10 MW och den totala höjden 280 meter .
  • Alternativ ALT2: På Björkbackens område i Nykarleby byggs en vindkraftspark med högst 19 vindkraftverk. Vindkraftverkens enhetseffekt är 5-10 MW och den totala höjden 280 meter..

Bedömningsprogrammet

 

Publicerad 14-01-2021 kl. 10.44, uppdaterad 07-06-2022 kl. 13.59