Västervik vindkraftspark, Kristinestad

Projektets kontaktuppgifter

Beskrivning av projektet

Triventus Wind Power AB planerar en vindkraftspark i Västervik, Kristinestad. Projektområdet är beläget på ca 28 kilometer söder om Kristinestads centrum, väster Riksväg 8, mellan Hedenvägen och Storkärrvägen. Inom projektområdet planeras 29- 51 vindkraftsverk. Utöver vindkraftsverk innehåller projektet byggande av vägar, markkablar, ställverk och servicebyggnader samt elöverföring.

Projektalternativ

Projektalternativ som granskas

  • Alternativ 0: I nollalternativet genomförs projektet och elöverföringen inte.
  • Alternativ 1: Inte fler än 29 vindkraftsverk med en effekt på ca 3 MW och en totalhöjd på maximalt 200 m byggs. Beräknad elproduktion är ca 225 000 MWh/år.
  • Alternativ 2: Inte fler än 51 vindkraftsverk med en effekt på ca 2 MW och en totalhöjd på maximalt 150 m byggs. Beräknad elproduktion är ca 240 000 MWh/år.

Alternativ för elöverförning

Fem olika alternativ för hur elöverföringen kan anslutas till elnätet kommer att bedömas. Elöverföringen sker på spänningsnivå 110 kV.

  • A. Luftledning dras från den nordvästra delen av projektområdet i nordlig riktning. 2,5 km sjökabel anläggs över Svisskärsfjärden och fortsätter sedan som luftledning mot norr. För den avslutande sträckan till Kristinestads elstation som är under byggnation används samma ledningsgata som för vindkraftsprojekten Lappfjärd och Lakiakangas samt Ömossa.
  • B. Luftledning dras från den nordöstra delen av projektområdet mot öster till Ömossa vindkraftsprojekts område. Ledningen följer därefter Ömossa-projektets ledningsgata mot norr via Lappfjärd. Ledningen följer en bit Fingrids 400 kV ledning (uppgraderas som bäst från 220 kV) och svänger sedan västerut till Kristinestads elstation
  • B2. Luftledning dras från sydöstra delen av projektområdet till Ömossa vindkraftsprojekts område och sedan norrut som i alternativ B1.
  • C1. Luftledning följer först alternativ B1 till Ömossa vindkraftprojekts område och fortsätter sedan i östlig riktning till en icke fastslagen plats för eventuell ny elstation som avses i C1.
  • C2. Luftledning följer först alternativ B2 till Ömossa vindkraftsprojekts område och fortsätter sedan i östlig riktning till en icke fastslagen plats för eventuell ny elstation som avses i C1.

Bedömningsprogrammet

Bedömningsbeskrivningen

Bilagor

Publicerad 18-03-2013 kl. 0.00, uppdaterad 28-05-2019 kl. 13.07