Brunnar

kaivosivun yläkuvaehdotus_erkki santala (2).jpg
En reparerad schaktbrunn. Foto: Erkki Santala

Det naturliga grundvattnet i Finland har i allmänhet en frisk smak och är av god kvalité. Brunnsvattnet är grundvatten, som består av regn och smältvatten som absorberats av jordmånen. Vattnet renas då det passerar genom jordlagren och samtidigt upptar det spårämnen som är viktiga för människans hälsa.

I allmänhet beslutar man att bygga en grävd brunn med cementringar eller en borrbrunn då fastigheten inte ingår i vattentjänstverkets verksamhetsområde och invånarna själva ska ansvara för vattenförsörjningen.

Välj en lämplig plats åt brunnen i god tid innan du börjar bygga den. När du beslutar om platsen, bör du ta i beaktande inte bara bebyggelsen utan också terrängens och berggrundens egenskaper och områdets grundvattenförhållanden samt var avloppssystem, vägar och andra på vattenkvalitén eventuellt inverkande faktorer är placerade. Ta vid behov reda på av kommunens hälso- och miljövårdsmyndigheter om undersökningar som har gjorts på området och om grundvattenkvalitén.

Man bör underhålla brunnen med jämna mellanrum och följa vattenkvalitén med vattenprover, för att försäkra sig om att brunnsvattnet uppfyller de krav och rekommendationer som gäller för hushållsvattnet på samma sätt som för vattnet i vattenledningsnätet. Det kan förekomma problem med vattenkvalitén som beror på brunnens skick eller omgivning, och då kan man försöka förbättra vattenkvalitén genom reparationer eller behandling av vattnet. Av entreprenörer inom branschen får man vid behov hjälp vid bygge eller underhåll av en brunn.

Publicerad 07-01-2014 kl. 17.17, uppdaterad 09-01-2020 kl. 10.01