Byggande

Det här avsnittet innehåller information om de olika skedena i ett byggprojekt och om underhåll och reparation av en fastighet. Olika hustekniska system, avloppsvattenhantering samt eko- och energieffektivitet tas också upp. Informationen har framför allt tagits fram för allmänheten, verksamhetsutövare och myndigheter. Information om lagstiftningen hittar man på miljöministeriets webbplats.

 

Pressmeddelande och nyheter

Ruppausmassan päälle kaadetaan sideainetta

Stabilisering av muddringsmassor med återvunnet material minskade utsläppen och kostnaderna avsevärt

12-07-2022
En ersättning av cement med återvunnet material vid stabilisering av muddringmassor kan minska koldioxidutsläppen med tiotals procent och reducera kostnaderna för stabiliseringen markant. Resultaten delges i en färsk undersökning av Finlands miljöcentral SYKE och Åbo Akademi.
Allt SYKEs aktuellt
Allt miljöministeriest aktuellt
Publicerad 09-10-2020 kl. 16.27, uppdaterad 21-10-2020 kl. 8.03
Utgivare: