Byggande

Det här avsnittet innehåller information om de olika skedena i ett byggprojekt och om underhåll och reparation av en fastighet. Olika hustekniska system, avloppsvattenhantering samt eko- och energieffektivitet tas också upp. Informationen har framför allt tagits fram för allmänheten, verksamhetsutövare och myndigheter. Information om lagstiftningen hittar man på miljöministeriets webbplats.

rakentaminen_PenttiHokkanen.jpg
Pentti Hokkanen, Miljöförvaltningens bildbank

 

Publicerad 10.1.2017 kl. 14.47, uppdaterad 16.5.2019 kl. 17.35
Utgivare: