Kaviar och andra störprodukter

Eftersom störfiskarna hotas av handeln krävs CITES-tillstånd

Äkta kaviar tillverkas av rom från störfiskar. Ökad konsumtion av kaviar och olagligt störfiske har lett till att störfiskarna blivit hotade. Alla störarter omfattas därför sedan år 1998 av CITES-konventionen, som reglerar den internationella handeln med hotade växt- och djurarter.

Sålunda har exporten, återexporten och importen av stör och störprodukter varit tillståndspliktiga sedan år 1998.

Tillstånd för import och export av kaviar och andra störprodukter

CITES-bestämmelserna gäller inte endast för kaviar utan också för övriga störprodukter, såsom störkött. Därför skall man alltid skaffa de nödvändiga tillstånden när man importerar störprodukter till EU eller exporterar störprodukter till ett land utanför EU. Tillstånd beviljas av Finlands miljöcentral.

Ett undantag från detta är import eller export av kaviar i det personliga bagaget eller i flyttlasset, då man får föra in eller ut högst 125 gram kaviar per person för eget bruk utan CITES-tillstånd. Även detta kaviar skall ha en godkänd märkning.

Kaviarförpackningen skall ha en internationellt godkänd CITES-märkning

Om du köper kaviar, kontrollera att förpackningen har en kravenlig märkning. Märkningskravet gäller för all äkta kaviar som läggs ut till försäljning. Inom EU gäller märkningskravet även för lokalt producerad och såld kaviar. Det ligger på försäljarens ansvar att ta bort från försäljning sådana kaviarförpackningar som inte är behörigt märkta.

Enligt bestämmelserna skall märkningen på förpackningen följa en viss internationellt överenskommen standard och av den skall framgå uppgifter bl.a. om störarten och dess ursprung (vild/uppfödd), ursprungslandet, produktionsåret, produktions-/förpackningsanläggningens registrerade CITES-nummer samt partinumret. 

Läs mer om märkning enligt standarden:

Kaviaaripurkin kansi_CITES Kaviaaripurkin takakansi_CITES

 

 

Registrering av kaviarproduktions- och förpackningsanläggningar

Alla anläggningar som producerar, förpackar och återförpackar kaviar ska registrera sig. Finlands miljöcentral (SYKE) svarar för registreringen. SYKE meddelar registreringsuppgifterna till de internationella registren. Anläggningarna skall märka sina produkter på ovan beskrivna märkningsätt.

Mera information

Marja Pylvänäinen och Stella From, e-post: cites@syke.fi, tfn 0295 251 000 (växeln).

Publicerad 08-09-2013 kl. 20.13, uppdaterad 01-12-2022 kl. 13.17