Personliga tillhörigheter och hushållsföremål

Export, import och återexport av samtliga arter och av dem tillverkade produkter som omfattas av CITES-bestämmelserna är tillståndspliktiga, med andra ord krävs det export- och importtillstånd för förflyttning av CITES-exemplar över EU:s yttre gränser. Men tillståndsförfarandet har underlättats något för införsel och utförsel av personliga CITES-tillhörigheter och -hushållsföremål samt personliga jakttroféer.

Vad menas med personliga tillhörigheter och hushållsföremål?

Med personliga tillhörigheter och hushållsföremål avses döda exemplar, delar av eller derivat av exemplar som tillhör en privatperson och som inte i första hand är avsedda för kommersiell aktivitet. Dessa föremål ska föras från ett land till ett annat i det personliga bagaget eller i flyttlasset. Endast personliga jakttroféer kan man sända till sig själv i efterhand.

Levande exemplar av bilaga A och B arter

För alla levande exemplar av arter som ingår i bilaga A eller B krävs det alltid ett exporttillstånd från avgångslandet och ett importtillstånd från destinationslandet: denna bestämmelse gäller även för sällskapsdjur som omfattas av CITES-konventionen, såsom många papegoj-, orm- och sköldpaddsarter. Den som importerar eller exporterar djur och växter bör även komma ihåg Livsmedelssäkerhetsverket Eviras bestämmelser.

Döda exemplar av arter i bilaga A samt delar av och produkter tillverkade av dem

Även för döda exemplar av arter som ingår i bilaga A – alltså arter som omfattas av de strängaste bestämmelserna – samt delar av och produkter tillverkade av dem krävs både exporttillstånd från avgångslandet och importtillstånd från destinationslandet, fastän det vore fråga om ett personligt föremål. Om föremålet tidigare har förts in eller ut över EU:s yttre gränser räcker det att man visar upp en giltig handling som bevisar denna tidigare export eller import.

Döda exemplar av arter i bilaga B samt delar av och produkter tillverkade av dem

Tillståndsförfarandet för arter som ingår i bilaga B har underlättats. För döda exemplar samt delar av och produkter tillverkade av dem krävs endast ett exporttillstånd från avgångslandet när det är fråga om ett personligt föremål som importeras eller exporteras för icke-kommersiella ändamål. Detta gäller dock bara om föremålet förs från ett land till ett annat i det personliga bagaget eller i flyttlasset. I övriga fall fordras också ett importtillstånd. En personlig jakttrofé av en art som ingår i bilaga B kan dock importeras i efterhand med enbart ett exporttillstånd.
Läs mera: CITES-tuonti pelkällä vientiluvalla (uppdaterad 2020, endast på finska).

Nedan berättas mer om vissa undantag i tillståndsförfarandet för arter i bilaga B.

Bestämmelserna strängare i EU än i övriga världen

Många av bestämmelserna för CITES-arter är strängare i EU – och därmed också i Finland – än i övriga världen. Detta gäller i synnerhet för personliga föremål och souvenirer. I många länder utanför EU krävs i vissa fall inget exporttillstånd för personliga föremål av en art som ingår i bilaga B, och en turist kan få höra när han eller hon köper gåvor hem att ”det inte behövs några CITES-tillstånd för export av detta föremål”. Men när man kommer till EU krävs trots allt ett exporttillstånd från avgångslandet för detta slags föremål, och när man lämnar EU skall föremålet ha ett exporttillstånd exempelvis från Finland. Det lönar sig alltid att kontrollera bestämmelserna i både export- och importlandet.

Ifall avgångslandet inte utfärdar exporttillstånd för souvenirer av bilaga B arter bör man istället – innan man importerar – ansöka om importtillstånd från destinationslandet inom EU.

CITES-produkter, som kräver inga CITES-tillstånd 

I det personliga bagaget eller lösöret i samband med ny bosättning kan man importera eller exportera över EU:s yttre gränser per person utan CITES-tillstånd följande B-listade CITES-arter och produkter.

a) högst 125 gram av kaviar

Utan CITES-tillstånd får importeras eller exporteras högst 125 g kaviar av störarter (Acipenseriformes spp.) per person. Stören måste vara förpackad enligt CITES-konventionens regler.

b) högst tre regnrör, kaktusstammar Cactaceae spp.

Utan CITES-tillstånd får importeras eller exporteras högst tre av kaktus växter (Cactaceae spp.) tillverkkade sk. "rainstick" per person.

c) högst 4 varor av Crocodylia spp.

Utan CITES-tillstånd får per person importeras eller exporteras högst fyra till varor, bearbetade exemplar av krokodil (Crocodylia spp.)  – alligatorer, kaimaaner, och krokodiler. Ett par skor räknas som 2 st. 

Undantaget omfattar inte: jakttrofeer, skallar, skin eller uppstoppade djur. För import och export av dessa krävs alltid CITES-tillstånd.

d) högst tre skal av Strombus gigas

Utan CITES-tillstånd får importeras eller exporteras högst 3 skal av (Strombus gigas) per person.

e) högst 4 st torkade sjöhästar

Utan CITES-tillstånd får importeras eller exporteras högst 4 st torkade sjöhästar (Hippocampus spp.) per person.

f) högst 3 st skal av jättemussla

Utan CITES-tillstånd får importeras eller exporteras högst 3 st skal av jättemusslan (Tridacnidae spp.) per person. Vikten av skalen får inte överstiga 3 kg. Ett intakt skal eller två matchande halvor räknas som ett exemplar.

g) exemplar avagarträ

Utan CITES-tillstånd får importeras eller exporteras exemplar av agarträ (Aquilaria spp. och Gyrinops spp.), högst 1 kg träflis, 24 ml olja och två uppsättningar av pärlor (eller radband, eller två halsband eller armband) per person.

Det krävs alltid tillstånd från CITES-tillståndsmyndigheten om man importerar eller exporter större mängder än ovan angivna.

Inlämning av tillståndsansökan

Tillståndsansökan bör ifyllas noggrant och undertecknas. Originalet av den undertecknade ansökan med bilagor skickas till: Finlands miljöcentral SYKE, CITES-ärenden, Latokartanonkaari 11, 00790 Helsingfors.

Mera information

Marja Pylvänäinen och Stella From, e-post: cites@syke.fi, tfn 029 5251 000 (växeln).

Publicerad 18-06-2013 kl. 17.49, uppdaterad 01-12-2022 kl. 12.26