CITES-trädarter

Aktuellt

EU:s nya artförordning trädde i kraft 4.2.2017.

I CITES-artlistan samt EU:s nya artförordning upptas många nya trädarter. För flera nya trädarter krävs nu tillstånd för import till EU samt för export från EU:n. Även vid försäljningen av de nya trädarterna inom EU måste man visa deras lagliga ursprung.

Försäkra dig alltid innan import att det inte krävs CITES-tillstånd

Flera kommersiellt använda tropiska trädarter är hotade på grund av för kraftiga avverkningar. Ett stort antal trädarter är upptagna på CITES-listan över hotade växt- och djurarter. Detta innebär att för dessa trädarter krävs CITES-tillstånd för att de skall kunna föras ut från ursprungslandet samt importeras till destinationslandet.

För importen och exporten av trädarterna gäller samma tillståndskrav som för övriga listade arter som är upptagna i EU:s artlista. För att bättre förstå tillståndsförfarandet bör ni även läsa sidan:

Trädarter för vilka det krävs CITES-tillstånd

Det krävs tillstånd för att importera bland annat mahogny, cypressväxter,bresilja, araukariaväxter och flera arter av palisander, afromosia samt rött sandelträ. Handeln med trädvaror berör allt, timmer, sågade trävaror, fanér, plywood, trädspån, pulver och extrakt beroende på vilken art det handlar om.

I listan nedan (CITES-puulajitaulukko) upptas trädarterna som är upptagna i EU:s artlista. Eftersom artlistorna uppdateras bör man alltid kontrollera även officiella EU-dokument: EU:s artlista samt listan över arter som inte får införas till EU. Dessa finner ni på vår webbtjänst. När du är orsäker, kontakta CITES-tillståndsmyndigheten Finlands miljöcentral.

I EU:s artlista kan man kontrollera vilka delar av trädarten kräver tillstånd.

Hur vet man om man importerar en trädart för vilken man måste ha tillstånd?

Det är inte alltid lätt att bestämma om det krävs tillstånd för att importera arten, eftersom artbestämningar av tropiska trädslag kan vara svårt, och eftersom flera trädslag kan ha samma namn och samma trädslag kan ha flera olika namn. För att få klarhet så måste man ta reda på artens tvådelade vetenskapliga namn. "Big-leaf Mahogany" har vetenskapliga namnet Swietenia macrophylla.

På webben finns engelskspråkiga hjälpmedel för att kunna särskilja tropiska trädarter:

Innan du för in timmer eller produkter tillverkade av träd kontrollera EU:s lagstiftning om olagligt timmer (EUTR) hos Livsmedelsverket

EU:s förordning om timmer (EUTR) förbjuder användningen av olagligt timmer. Kontakta Livsmedelsverket,  som ansvarar för EU:s EUTR i Finland.

Mera information

Harry Helmisaari, Marja Pylvänäinen och Stella From, e-post: cites@miljo.fi, tfn 0295 251 000 (växeln).

Publicerad 23.2.2017 kl. 16.53, uppdaterad 25.2.2019 kl. 15.43