Erikoistutkija Hermanni Kaartokallio SYKEstä nostaa merikokeiden tutkimuslaitteistoa Tvärminnen tutkimusaseman vesillä tammikuussa 2019. © Eeva Eronen-Rasimus/SYKE

Vain osa biohajoavista muoveista hajoaa nopeasti myös Itämeressä

Tiedote 14.11.2019, Suomen ympäristökeskus
Suomen ympäristökeskus SYKE on selvittänyt biohajoavien ja biopohjaisten materiaalien todellista hajoamista Itämeren meriympäristössä. Asiaa tutkittiin vuoden kestäneillä merikokeilla. Osa materiaaleista hajosi miltei kokonaan jo puolessa vuodessa, osa taas ei vuodessa juuri lainkaan.

Ympäristöministeriön ajankohtaiset

Uudet oppaat rakennusten kestävään purkamiseen

15.11.2019
Ympäristöministeriön kolme uutta opasta kestävästä purkamisesta vauhdittavat alan kiertotaloutta ja ilmastotyötä. Oppailla halutaan parantaa purkuhankkeiden laatua sekä lisätä rakennus- ja purkumateriaalien hyödyntämistä.
Lisää ympäristöministeriön ajankohtaisia

Suomen ympäristökeskuksen ajankohtaiset

Taimen

Uusi katsaus: Virtavesien liettyminen haittaa raakun ja taimenen lisääntymistä

15.11.2019
Suomen ympäristökeskuksen ja Oulun yliopiston tutkijoiden laatima kirjallisuuskatsaus selvitti kiintoaineen eroosiota ja sedimentoitumista luonnollisena virtavesien ilmiönä sekä liiallisen kiintoainekuormituksen haittoja virtavesissä. ”Monien virtavesien ikonisten lajien kuten jokihelmisimpukan ja taimenen lisääntymiseen liittyvät ongelmat kytkeytyvät vahvasti virtavesien pohjien liettymiseen”, tutkija Jarno Turunen Suomen ympäristökeskuksesta toteaa katsauksen perusteella.
Lisää Suomen ympäristökeskuksen ajankohtaisia

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen ajankohtaiset

Asuinrakennuksille suunnitteilla energia-avustuksia

28.10.2019
Asuinrakennusten energiatehokkuutta parantaviin korjaushankkeisiin esitetään 20 miljoonaa euroa vuonna 2020 ja 40 miljoonaa euroa vuodessa vuosina 2021–2022. Energia-avustus on tarkoitettu kerros-, rivi-, pari- ja omakotitaloille.
Lisää ARAn ajankohtaisia

Vesitilanne

Vesitilanne ja ennusteet

Etelä- ja Lounais-Suomessa virtaamat ajankohtaan nähden suuria, myös Pohjanmaalla virtaamat kasvaneet (Tulvakeskus 16.11.)
Pohjaveden pintojen lasku pysähtynyt (12.11.)
Jäänpaksuuden mittaukset käynnistyneet Pohjois-Suomessa(12.11.) Lue lisää

Valunta Tulvatilanne

Valunta / Tulvatilanne

Valunta Tulvatilanne

Uusia julkaisuja

Uudet oppaat rakennusten kestävään purkamiseen
Ympäristöministeriön kolme uutta opasta kestävästä purkamisesta vauhdittavat alan kiertotaloutta ja ilmastotyötä. Oppailla halutaan parantaa purkuhankkeiden laatua sekä lisätä rakennus- ja purkumateriaalien hyödyntämistä.

Luonnonkirjo 4/2019
Luonnon monimuotoisuuden supervuosi 2020 alkaa pian. Vuosi, jona maailman maat kokoontuvat päättämään maapallomme tulevaisuudesta: uusista tavoitteista luonnon köyhtymisen pysäyttämiseksi ja monimuotoisuuden turvaamiseksi. Vuosi, joka tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden yhdistää voimamme ja kirittää toimia luonnon puolesta.

Vesistökunnostusverkoston uutiskirje 6/2019
Kuinka fladojen ja kluuviejärvien kunnostus parantaa kalaston elinolosuhteita? Miten tehostetaan vesiensuojeluyhdistystyötä koko maassa, ja miten yhteistyö näyttää voimansa Ikaalisten reitillä.

Ympäristöasioiden asiakaspalvelu

Y-ASPA1.png p. 0295 020 900
ma–pe klo 9–16, pvm/mpm
chat ma–pe klo 12–15

ympariston.asiakaspalvelu(at)ely-keskus.fi

ELY-keskusten ympäristöasioiden asiakaspalvelu opastaa asioiden vireillepanossa, neuvoo ymparisto.fi-verkkopalvelun käytössä ja vastaa kysymyksiin ja palautteisiin.