Hyppää sisältöön

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi

Asiointi ja luvat -osio sisältää tietoa kansalaisten ja yritysten tarvitsemista luvista, ilmoituksista ja rekisteröinneistä. Osiossa kerrotaan myös ympäristövaikutusten arvioinnista ja sieltä löytyvät YVA-hankkeet sekä YVA-päätökset. Sivustolle on koottu listat ympäristöhallinnon lomakkeista sekä rahoituksista ja avustuksista. TYVI Pro -palvelun kautta yritykset voivat ilmoittaa tiettyjä tietoja sähköisesti viranomaisille. Palvelu on käytössä asemakaavoituksen seurannassa.

Tuulivoimaa Raahessa
© Kuva: Mikko Korhonen, ympäristöhallinnon kuvapankki

Tiedotteita ja uutisia

Ympäristöministeriö avaa puutteellisesti tunnettujen ja uhanalaisten lajien ja luontotyyppien tutkimusohjelman avustushaun

18.9.2020
Uuden tutkimusohjelman tavoitteena on lisätä tietämystä Suomen lajeista ja luontotyypeistä sekä niiden muutoksista. Tutkimusohjelma koskee erityisesti lajeja, lajiryhmiä tai luontotyyppejä, joista on saatavissa lajien tai luontotyyppien uhanalaisarvioinnissa tai käytännön luonnonsuojelussa sovellettavia tuloksia. Avustushaku aukeaa 18.9.2020.
Siirry ympäristöministeriön ajankohtaisiin
Siirry SYKEn ajankohtaisiin

Uusimmat vireillä olevat YVA-hankkeet

Adven Oy:n biokaasulaitos, Hanko 23.10.2020 7.49
Adven Oy:n Hangon biokaasulaitoshanke sijoittuu Genencor International Oy:n laitoksen välittömään läheisyyteen tehdasalueelle, Hangon kaupungin omistamalle kiinteistölle osoitteeseen Orioninkatu 4. Biokaasulaitokselle varattu noin 75 x 90 m:n alue sijaitsee olemassa olevalla tehdasalueella. Alueella on voimassa oleva biokaasulaitoksen rakentamisen mahdollistava asemakaava.
Vantaan Energia Oy:n vaarallisen jätteen polttolaitos, Vantaa 22.9.2020 12.39
Hankkeessa rakennetaan uusi vaarallisen jätteen polttolaitos, jossa vaarallisia jätteitä poltetaan rumpu-uunissa. Suunniteltu jätteen-käsittelymäärä on noin 45 000 tonnia vuodessa. Sijoituspaikka on Vantaan Energian jätevoimalan tontti Långmossebergenissä Vantaalla.
Kaikki YVA-hankkeet
Julkaistu 31.7.2020 klo 13.19, päivitetty 31.7.2020 klo 13.19
Aihealue: