Hyppää sisältöön

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi

Asiointi ja luvat -osio sisältää tietoa kansalaisten ja yritysten tarvitsemista luvista, ilmoituksista ja rekisteröinneistä. Osiossa kerrotaan myös ympäristövaikutusten arvioinnista ja sieltä löytyvät YVA-hankkeet sekä YVA-päätökset. Sivustolle on koottu listat ympäristöhallinnon lomakkeista sekä rahoituksista ja avustuksista. TYVI-palveluiden kautta yritykset voivat ilmoittaa tiettyjä tietoja sähköisesti viranomaisille.

Tuulivoimaa Raahessa
© Kuva: Mikko Korhonen, ympäristöhallinnon kuvapankki

Tiedotteita ja uutisia

Kuntien pieniin ilmastokokeiluihin tarjolla rahoitusta, vertaistukea ja yhdessä kehittämistä

16.3.2020
Ympäristöministeriön Kuntien ilmastoratkaisut -ohjelma on maanantaina avannut haun, jossa rahoitetaan kuntien päästöjen vähentämistä tukevia pieniä ilmastokokeiluja. Avoimessa haussa valituille kokeiluille myönnetään enintään 10 000 euroa tukea. Lisäksi kokeiluista vastaavat pääsevät yhteiskehittämään ratkaisujaan asiantuntijasparrauksen ja vertaistuen voimin.
Ympäristöministeriön ajankohtaista
SYKEn ajankohtaiset

Uusimmat vireillä olevat YVA-hankkeet

St1 Oy:n Polttonesteterminaali ja laituri - Inkoon Joddböle 31.3.2020 8.51
St1:llä on suunnitelmissa rakentaa uusi terminaali ja laituri Inkoon Joddbölessä sijaitsevalle satama- ja teollisuusalueelle. Toiminta käsittää terminaalitoiminnot satamassa (laivan purku) sekä kemikaalien varastoinnin ja terminaalitoiminnot. Kemikaalit tuodaan satamaan laivoilla, puretaan, varastoidaan, lisätään tarvittavia lisäaineita ja kuljetetaan eteenpäin maantiekuljetuksina lähinnä Etelä-Suomen alueelle.
Akkumateriaalin tuotanto, Finnish Battery Chemicals Oy, Kotka, Hamina, Kokkola ja Vaasa 25.2.2020 13.55
Akkujen ja akuissa käytettävien materiaalien kysynnän odotetaan lähivuosina kasvavan merkittävästi
EU on määritellyt akut yhdeksi strategiseksi arvoketjuksi, jossa Eurooppa haluaa vahvistaa asemiaan. Nykyisin vain kolme prosenttia akkukennoista valmistetaan EU-maissa. Hankkeen tavoitteena on rakentaa prekursori- ja katodiaktiivimateriaalia valmistavat tuotantolaitokset Suomeen.
Kaikki YVA-hankkeet
Julkaistu 28.8.2013 klo 10.46, päivitetty 22.8.2019 klo 10.49
Aihealue: