Matelijat, sammakkoeläimet ja CITES-luvat

CITES-luvat vaaditaan useille matelijoille ja sammakkoeläimille

Matelijoiden ja sammakkoeläinten suosio lemmikkeinä sekä niiden käyttö ruokana, lääkeaineina ja mm. asusteiden materiaalina on vaikuttanut useiden luonnonvaraisten matelija- ja sammakkoeläinpopulaatioiden vaarantumiseen. Tämän takia monet matelija- ja sammakkoeläinlajit kuuluvat uhanalaisten kasvi- ja eläinlajien kansainvälistä kauppaa sääntelevän CITES-yleissopimuksen piiriin. Kokonaisina ryhminä sääntelyn piiriin kuuluvat mm. maa- ja merikilpikonnat, kaimaanit, krokotiilit, alligaattorit, varaanit, päivägekot, kameleontit, boat, pytonit ja nuolimyrkkysammakot.

Lemmikkieläimiksi kaupattavia CITES-matelija- ja -sammakkoeläinlajeja koskevat samat säädökset kuin kaikkia CITES-lemmikkieläimiä.

Suosittelemme tutustumaan ensin sivuun Eksoottiset lemmikkieläimet.

Kaikki sääntelyn alaiset matelija- ja kilpikonnalajit on lueteltu niiden tieteellisten nimien mukaan CITES-yleissopimuksen ja Euroopan neuvoston asetuksen (EY) N:o 338/97 liitteissä. Lisäksi EU:n tuontikieltoasetuksessa luetellaan ne EU-liitteiden lajit, joiden tuonti EU:n alueelle on tällä hetkellä kielletty.

A-liitteen matelijat on merkittävä pysyvästi

Matelijayksilön voi merkitä pysyvästi vasta sen kasvettua sopivan kokoiseksi. Tämän takia nuorille A-liitteen merkitsemättömille yksilöille ei voida myöntää yksilökohtaisia EU-todistuksia EU:n sisäistä kaupallista toimintaa varten. Yksilökohtaisen EU-todistuksen sijaan merkitsemättömälle nuorelle matelijalle voi hakea toimituskohtaista EU-todistusta. Toisin kuin yksilökohtainen EU-todistus, toimituskohtainen EU-todistus on tarkoitettu vain yhtä toimitusta (esim. myynti) varten. Uusiin toimituksiin on haettava aina uusi toimituskohtainen EU-todistus niin kauan kunnes eläin on pysyvästi merkitty ja sille on myönnetty yksilökohtainen todistus.

Kotimaiset luonnonvaraiset matelijat ja sammakkoeläimet ovat rauhoitettuja

Matelijaharrastajan pitää muistaa myös luonnonsuojelulain (1096/1996) säännökset. Suomessa kaikki luonnonvaraiset matelijat ja sammakkoeläimet ovat rauhoitettuja kyytä lukuun ottamatta. Tämä tarkoittaa, ettei niitä saa pyydystää kuin poikkeusluvalla tutkimus- ja opetustarkoituksiin. Poikkeusluvat myöntää alueellinen Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ELY- keskus.

Lisätietoja

Marja Pylvänäinen ja Stella From, sähköposti; cites@syke.fi, puh. 0295 251 000 (vaihde).

Julkaistu 29.6.2013 klo 12.33, päivitetty 1.12.2022 klo 11.28