Papukaijat ja CITES-luvat

Papukaijojen tuonnille ja viennille vaaditaan yleensä CITES-luvat

Papukaijalintuja on pyydetty luonnosta lemmikkieläinkauppaan jo vuosisatojen ajan. Kauppa on osaltaan johtanut useiden luonnonvaraisten papukaijalintupopulaatioiden vaarantumiseen. Tämän takia lähes kaikki papukaijalinnut (Psittaciformes, eli kakadut, lurit/lurikit ja papukaijat) kuuluvat uhanalaisten kasvi- ja eläinlajien kauppaa sääntelevän CITES-yleissopimuksen piiriin. 

Papukaijalintuja koskevat muutamin alla esitellyin poikkeuksin samat säännöt kuin kaikkia CITES-lemmikkieläimiä. Suosittelemme tutustumaan ensin sivuun Eksoottiset lemmikkieläimet.

Harmaapapukaija_cites_org
Harmaapapukaija (Psittacus erithacus) on sukunsa aino laji. Sitä uhkaa kansainvälinen lemmikkieläinkauppa. © Robert Lancione, cites.org.

CITES-sopimuksen seurauksena papukaijalintujen tuonti, vienti ja osin myös EU:n sisäinen kauppa on luvanvaraista. Ainoat poikkeukset ovat undulaatti (Melopsittacus undulatus), neitokakadu ent. nymfipapukaija (Nymphicus hollandicus), ruusukaijanen (Agapornis roseicollis) ja kauluskaija ent. aleksanterinkaija (Psittacula krameri); nämä eivät kuulu CITES-sääntelyn piiriin.

Kaikki sääntelyn alaiset papukaijalintulajit on lueteltu niiden tieteellisten nimien mukaan CITES-yleissopimuksen liitteissä I tai II sekä Euroopan neuvoston asetuksen (EY) N:o 338/97 liitteissä A tai B. Lisäksi EU:n tuontikieltoasetuksessa luetellaan ne EU-liitteiden lajit, joiden tuonti EU:n alueelle on tällä hetkellä kielletty.

EU:n sisällä vaaditaan myyntilupa A-liitteen linnun myynnille

Papukaijojen EU:n sisäistä kauppaa koskevat samat säännöt kuin kaikkien CITES-lemmikkien kauppaa lukuun ottamatta seuraavaa lievennystä:

Vankeudessa syntyneitä ja kasvaneita uudenseelanninviherkaijoja (Cyanoramphus novaezelandiae) ja huppuparatiisikaijoja (Psephotus dissimilis) tai niiden risteymiä voi myydä EU:n sisällä ilman EU-todistusta. Linnuille ei myöskään vaadita umpirengasta tai muuta merkintää, mutta umpirenkaan käyttö on suositeltavaa, jotta linnut voi tarvittaessa jäljittää. Niillä on lisäksi oltava alkuperätodistus, josta ilmenee, että linnut ovat vankeudessa syntyneitä ja kasvaneita. EU:n ulkorajat ylittävässä tuonnissa ja viennissä yllä mainituilla lajeilla on kuitenkin oltava tavanomaiset CITES-vienti ja -tuontiluvat.

Papukaijayhdistysten ja Lemmikkilinnut Kaijuli ry:n verkkosivuilla on luettelo, jossa on lueteltu kaikki tiukan suojelun alaiset A-liitteen papukaijalintulajit. Näiden papukaijojen myynti ja muu kaupallinen hyödyntäminen on luvanvaraista EU:n sisällä. 

A-liitteen linnulla tulee olla pysyvä merkintä

EU:n CITES-lainsäädännön mukaan vankeudessa syntyneet ja kasvaneet A-liitteen linnut on merkittävä yksilöllisesti merkityllä saumattomasti suljetulla jalkarenkaalla. Tietyissä poikkeustapauksissa myös standardinmukainen mikrosiru hyväksytään.

Ote komission asetuksen (EY) N:o 865/2006 artikla 66:sta (muutettu asetuksella100/2008) koskien vankeudessa syntyneitä ja kasvatettuja lintuja: 

"Vankeudessa syntyneet ja kasvatetut linnut sekä muut säädellyssä ympäristössä syntyneet linnut on merkittävä yksilöllisesti merkityllä saumattomasti suljetulla jalkarenkaalla. Saumattomasti suljetulla renkaalla tarkoitetaan yhtenäistä rengasta tai nauhaa, jossa ei ole yhtään katkosta tai liitosta ja jota ei ole mitenkään haitallisesti muutettu ja joka on kooltaan sellainen, ettei sitä voida poistaa linnulta sen jalan kasvettua täyteen mittaansa, kun se on asennettu linnun jalkaan sen ensimmäisinä elinpäivinä, ja joka on kaupallisesti valmistettu kyseistä tarkoitusta varten".

Pysyvä merkintä vaaditaan mm. seuraavien CITES-asiakirjojen myöntämiseen: kiertävän näyttelyn todistus, monikertalupa (henkilökohtaisen omistuksen todistus), A-liitteen lajin EU:n sisäinen myyntilupa eli EU-todistus ja A-liitteen lajin vientilupa. 

Lintuinfluenssasta johtuva tuontikielto

EU:n komission 11. tammikuuta 2007 tekemän päätöksen mukaan luonnosta pyydettyjen lemmikkilintujen kaupallinen tuonti EU-maiden ulkopuolelta on lintuinfluenssan takia toistaiseksi kielletty. Päätös koskee sekä CITES-sopimuksen lajeja että muita lintulajeja.

Ole kiinnostunut lemmikkilintusi alkuperästä ja hyvinvoinnista

Tiedätkö lintusi alkuperän? Kaijulin banneri

Lemmikkilinnut Kaijuli ry:n kampanja vastuullisesta lemmikkilintujen hankinnasta.

Lisätietoja

Harry Helmisaari, Marja Pylvänäinen ja Stella From, sähköposti: cites@syke.fi, puh 0295 251 000 (vaihde).

Julkaistu 30.1.2014 klo 10.12, päivitetty 6.4.2022 klo 15.53