Kaviaari ja muut sampituotteet ovat luvanvaraisia

Kansainvälinen kauppa uhkaa sampikaloja, siksi vaaditaan CITES-luvat

Aito kaviaari tehdään sampikalojen mädistä. Lisääntynyt kaviaarin kulutus ja laiton sammenkalastus ovat saattaneet sampikalat uhanalaisiksi. Siksi kaikki sampilajit ovat vuodesta 1998 lähtien olleet CITES-sopimuksen piirissä eli kansainvälistä kauppaa sääntelevän yleissopimuksen alaisia. Sammen ja siitä saatavien tuotteiden vienti, jälleenvienti ja tuonti on siitä asti ollut luvanvaraista. 

Kaviaarin ja muiden sampituotteiden tuonti ja vienti vaatii luvat

Kaviaarin lisäksi myös muut sampituotteet, kuten sammen liha, ovat CITESin alaisia. Siksi on aina hankittava tarvittavat luvat, kun tuo sampituotteita EU:n alueelle tai vie niitä EU:n ulkopuoliseen maahan. Luvista vastaa Suomen ympäristökeskus. 

Poikkeuksena on kaviaarin tuonti tai vienti henkilökohtaisena matkatavarana tai omassa muuttokuormassa. Kaviaaria saa tuoda tai viedä enintään 125 grammaa henkilöä kohden omaan käyttöön ilman erillisiä CITES-asiakirjoja. 

Pakkauksessa oltava kansainvälisesti hyväksytty CITES-merkintä

Jos ostat kaviaaria, varmista että pakkaus on asianmukaisesti merkitty. Merkintävaatimus koskee kaikkea myynnissä olevaa aitoa kaviaaria. EU:ssa merkintävaatimus koskee myös paikallisesti tuotettua ja myytyä kaviaaria. Myyjän vastuulla on poistaa myynnistä ilman sääntöjen mukaista merkintää olevat kaviaaripakkaukset.

Määräysten mukaan pakkausmerkinnän on oltava kansainvälisesti sovitun standardin mukainen ja siitä on ilmettävä tiedot mm. sampilajista ja sen alkuperästä (luonto/tarhattu), alkuperämaa, tuotantovuosi, tuotanto-/pakkauslaitoksen rekisteröity CITES-numero sekä erätunniste. Standardin mukaisesta merkinnästä tarkemmin: 

Kaviaaripurkin kansi_CITES Kaviaaripurkin takakansi_CITES

 

Kaviaarintuotanto- ja pakkauslaitokset on rekisteröitävä

Kaikki laitokset, jotka tuottavat, pakkaavat tai uudelleenpakkaavat kaviaaria, on rekisteröitävä. Rekisteröinnistä vastaa Suomen ympäristökeskus SYKE. SYKE ilmoittaa rekisteröintitiedot kansainvälisiin rekistereihin. Laitosten on merkittävä tuotteensa yllä selostetun merkinnän mukaan.

Lisätietoja

Marja Pylvänäinen ja Stella From, sähköposti: cites@syke.fi, puh 0295 251 000 (vaihde).

Julkaistu 12.8.2013 klo 18.20, päivitetty 1.12.2022 klo 13.16