Pienimuotoinen koneellinen kullankaivuu

Ilmoitusmenettelyä sovelletaan koneelliseen kullankaivuuseen, kun kaivettavien maamassojen määrä on alle 500 m3 vuodessa pintamaat mukaan lukien ja työskentelyaika enintään 50 vuorokautta vuodessa eikä toimintaan tarvita vesilain mukaista lupaa tai oikeutta

Toiminnan on täytettävä ilmoittamisen edellytykset (ks. Ympäristönsuojelulain mukainen yleinen ilmoitusmenettely).

Pienimuotoinen koneellinen kullankaivuu toimii lähtökohtaisesti ilmoituspäätöksen nojalla, jos toimintaan ei erityisestä syystä tarvita ympäristölupaa.

Ilmoituksen tekeminen

Ilmoitus on jätettävä Pohjois-Suomen aluehallintovirastolle viimeistään 120 vuorokautta ennen toiminnan suunniteltua aloittamista.

Jos viranomainen ei ole antanut päätöstä määräajan kuluessa, toiminnan voi siitä huolimatta aloittaa omalla vastuulla. Myöhemmin annettavaa päätöstä on noudatettava mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta. Päätöksen noudattamista valvotaan samoin kuin ympäristölupaa..

Ilmoitus tehdään alla olevasta linkistä saatavalla lomakkeella.

Ilmoituslomake ja ohje

Julkaistu 30.1.2019 klo 17.20, päivitetty 3.11.2021 klo 14.49