Ympäristöluvan käsittelymaksu

Aluehallintovirastot ja kunnat perivät maksun ympäristölupa-asioiden käsittelystä. Maksu peritään luvan hakijalta. Myönteisestä ja kielteisestä päätöksestä peritään maksu samansuuruisena.

Lausunnonantajilta, muistuttajilta ja mielipiteenesittäjiltä ei peritä maksua.

Maksua ei yleensä peritä myöskään haittaa kärsivän asianosaisen vireillepaneman hallintopakkoasian käsittelystä.

Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisten päätöksestä peritään maksu, jonka perusteet on määritelty kunnan hyväksymässä taksassa.

Julkaistu 22.5.2013 klo 15.25, päivitetty 16.1.2023 klo 10.34