Fluorattujen kasvihuonekaasujen kyselykaavakkeet

Suomen ympäristökeskus SYKE kerää F-kaasujen päästöjen laskemiseen tarvittavat tiedot vuosittaista kansallista päästöinventaariota varten. Tietoa kerätään seuraavilla kyselykaavakkeilla.

1. Kylmäaineet

Kysely on tarkoitettu kylmäaineiden maahantuojille ja kylmäaineita sisältävien laitteiden valmistajille ja maahantuojille sekä urakoitsijoille ja huoltoliikkeille mukaan lukien autojen ilmastointilaitteita asentavat ja huoltavat liikkeet. Autojen maahantuojille puolestaan on oma erillinen kaavake, ks. kohta 4. alla. Solumuovikomponentteja sisältävien laitteiden valmistajille ja maahantuojille on lisäksi kaavake paisutusaineita varten, ks. kohta 2. alla.

Kylmäainekyselyyn vastataan Harava -kyselypalvelun kautta. Linkki kylmäainekyselyyn: Kylmäainekysely. Linkki kylmäainekyselyn ruotsinkieliseen versioon: Enkätblankett om köldmedier.

2. Solumuovien paisutusaineet

Kysely on tarkoitettu solumuovituotteiden valmistajille ja maahantuojille sekä yrityksille joiden tuotteet sisältävät solumuovikomponentteja (esimerkiksi jääkaapit). Solumuovikyselyyn vastataan Harava -kyselypalvelun kautta. Linkki solumuovikyselyyn: Solumuovikysely.

3. Aerosolien ponneaineet

Kysely on tarkoitettu aerosolien valmistajille ja maahantuojille sekä saumavaahdon valmistajille ja maahantuojille. Aerosolikyselyyn vastataan Harava -kyselypalvelun kautta. Linkki aerosolikyselyyn: Aerosolikysely. Linkki aerosolikyselyn ruotsinkieliseen versioon: Aerosolförfrågan.

4. Ajoneuvojen ilmastointilaitteet

Kysely on tarkoitettu autojen maahantuojille ja valmistajille. Ajoneuvojen ilmastointilaitekyselyyn vastataan Harava -kyselypalvelun kautta. Linkki ajoneuvojen ilmastointilaitekyselyyn: Ajoneuvojen ilmastointilaitekysely.

5. Sähkönjakelulaitteiden eristekaasut

Kysely on tarkoitettu sähkönjakelulaitteiden valmistajille ja maahantuojille. Sähkönjakelulaitekyselyyn vastataan Harava -kyselypalvelun kautta. Linkki sähkönjakelulaitekyselyyn: Sähkönjakelulaitekysely.

6. Erikoiskaasukysely

Kysely on tarkoitettu tiettyjen fluorattujen kasvihuonekaasujen maahantuojille (käyttötarkoitus puolijohteiden valmistus sekä rikkiheksafluoridin käyttö muuhun kuin puolijohteiden valmistukseen). Erikoiskaasukyselyyn vastataan Harava -kyselypalvelun kautta. Linkki erikoiskaasukyselyyn: Erikoiskaasukysely.

7. Puolijohteiden valmistuksen kaasut

Kysely on tarkoitettu puolijohteiden valmistajille. Puolijohdekyselyyn vastataan Harava -kyselypalvelun kautta. Linkki puolijohdekyselyyn: Puolijohdekysely.

8. Sammutusainekysely

Kysely on tarkoitettu kaasusammutusaineiden maahantuojille sekä kaasusammutuslaitteistojen asennus- ja huoltoyrityksille. Sammutusainekyselyyn vastataan Harava -kyselypalvelun kautta. Linkki sammutusainekyselyyn: Sammutusainekysely.

Tietosuojailmoitus fluorattujen kasvihuonekaasujen kyselylomakkeisiin liittyvien henkilötietojen käsittelystä

Tietosuojailmoitus sisältää Euroopan parlamentin ja neuvoston yleisen tietosuoja-asetuksen (2016/679) 13 ja 14 artiklan mukaiset tiedot, jotka tulee toimittaa rekisteröidylle. Ilmoituksessa kerrotaan mm. miten keräämme, käytämme, luovutamme ja säilytämme henkilötietoja SYKEssa. Linkki tietosuojailmoitukseen: Tietosuojailmoitus.

Lisätietoja

Suunnittelija Tommi Forsberg, Suomen ympäristökeskus SYKE, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Julkaistu 9.9.2013 klo 0.00, päivitetty 28.2.2022 klo 11.31