ABO Wind Oy, Tornimäen tuulivoimahanke, Padasjoki

Hankkeen kuvaus

ABO Wind Oy suunnittelee Tornimäen tuulivoimapuiston rakentamista Padasjoen kunnan alueelle. Hankealue sijaitsee Padasjoen keskustaajaman ja Auttoisten kylän välisellä alueella. Matkaa koillispuolella sijaitsevaan Padasjoen keskustaajaman on noin neljä kilometriä ja Asikkalan kunnanrajalle noin viisi kilometriä.

Noin 830 ha laajuiselle hankealueelle suunnitellaan enintään kuuden tuulivoimalan rakentamista. Tuulivoimaloiden kokonaiskorkeus on enintään 300 metriä, yksikköteho noin 6–10 MW ja tuulivoimapuiston kokonaisteho noin 36–60 MW. Hankkeen sähkönsiirtoa varten alueelle rakennetaan sähköasema ja liityntä tullaan toteuttamaan alueella sijaitsevaan Elenia Oy:n 110 kV voimajohtoon.

Hankkeen vaihtoehdot

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä tarkastellaan seuraavia hankkeen vaihtoehtoja:

  • Vaihtoehto VE0: Hanketta ei toteuteta.
  • Vaihtoehto VE1: Hankealueelle rakennetaan enintään kuusi uutta tuulivoimalaa. Tuulivoimaloiden kokonaiskorkeus on enintään 300 metriä ja yksikköteho noin 6–10 MW.

Arviointiohjelma

Yleisötilaisuus

Hanketta ja arviointiohjelmaa esiteltiin yleisötilaisuudessa 20.6.2022Kullasvuoren koulun liikuntasalissa (Koulukuja 2, Padasjoki). Esittelyn jälkeen oli mahdollista keskustella vapaamuotoisesti YVA-menettelyn eri osapuolten kanssa ja tutustua aineistoon. Esittelyosuuteen pystyi osallistumaan myös verkossa Teams-verkkosovelluksella.

Mielipiteen esittäminen

Arviointiohjelmasta sai esittää mielipiteitä ja antaa lausuntoja kirjallisesti toimittamalla ne 31.7.2022 mennessä joko sähköisesti osoitteeseen: kirjaamo.hame@ely-keskus.fi tai osoitteeseen Hämeen ELY-keskus, PL 29, Kirkkokatu 12, 15141 Lahti.

Julkaistu 30.5.2022 klo 14.49, päivitetty 5.9.2022 klo 15.13

Julkaisija: