Hyppää sisältöön

Biokaasulaitoksen rakentaminen; Nastola

Hankkeen kuvaus: Biokaasulaitoshankkeessa on tarkoitus rakentaa keskitetty biokaasulaitos Nastolaan kunnan jätevedenpuhdistamon läheisyyteen Kirjavalantien varteen. Biokaasulaitoksessa tuotetaan bioreaktorissa hapettomissa oloissa teollisuuden, yhdyskuntien ja alkutuotannon eloperäisistä sivutuotteista biokaasua sekä maanparannus- ja lannoitetuotteita. Hankkeella on seuraavat vaihtoehdot:

* VE0: Biokaasulaitoshanketta ei toteuteta.
* VE1: Biokaasulaitos toteutetaan 60 000 tonnin vuotuiselle käsittelykapasiteetille.
* VE 2: Biokaasulaitos toteutetaan 120 000 tonnin vuotuiselle käsittelykapasiteetille.
* VE 3: Biokaasulaitos toteutetaan 240 000 tonnin vuotuiselle käsittelykapasiteetille.

Julkaistu 28.8.2013 klo 16.19, päivitetty 31.12.2015 klo 13.29

Aihealue:
Julkaisija: