Hyppää sisältöön

Bölen tuulivioimapuisto, Närpiö

Hankkeen kuvaus

YVA-menettely koskee Vindin Ab Oy:n Bölen tuulivoimapuistohanketta Bölen kylässä Närpiön kaupungissa. Yhtiö suunnittelee 25 - 29 tuulivoimalan hanketta Pjelaxin, Bölen, Perälän ja Myrkyn kylien väliselle alueelle. Hankealueen pinta-ala on noin 2 100 hehtaaria. Hankealue on suurelta osin metsämaata sekä puustoista suota. Lähin asutus on noin 1 km etäisyydellä tuulivoimaloista. Hanke- ja toiminnalliseen kokonaisuuteen kuuluu myös sähkönsiirto, maakaapeleita ja teitä. Osana valmistelua on laadittu lain ympäristövaikutusten arvioinnista (468/1994) mukaisesti arviointiohjelma, joka on suunnitelma tarvittavista selvityksistä ja arviointimenettelyn järjestämisestä.

Hankkeen vaihtoehdot

Hankkeen toteuttamista varten tarkastellaan kahta toteutusvaihtoehtoa, poikkeavat toisistaan tuulivoimaloiden määrän osalta.

  • Vaihtoehto 1: Suurempi tuulivoimapuisto Vaihtoehdossa 1 tuulipuisto koostuisi 29 tuulivoimalaitoksesta. Voimalan yksikköteho on 3 - 5 MW. Tuulivoimalaitoksen kokonaiskorkeus olisi noin 210 metriä.
  • Vaihtoehto 2: Pienempi tuulivoimapuisto Vaihtoehdossa 2 tuulipuisto koostuisi 25 tuulivoimalaitoksesta. Voimalan yksikköteho on3 - 5 MW. Tuulivoimalaitoksen kokonaiskorkeus olisi noin 210 metriä.
  • Vaihtoehto 0: Niin sanotussa nollavaihtoehdossa hanketta ei toteuteta, vastaava sähkömäärä toteutetaan muilla keinoilla.

Sähkönsiirto: Tuulivoimalaitokset yhdistetään toisiinsa 20–45 kV maakaapelilla ja uudella hankealueelle rakennettavalla 110 kV sähköasemalla. Hankealueelta sähkönsiirto on alustavasti suunniteltu tapahtuvan maakaapelilla valtakunnalliseen tai alueelliseen verkkoon.

Arviointiohjelma

Arviointiselostus

Julkaistu 2.12.2014 klo 13.45, päivitetty 22.5.2019 klo 14.02