Hyppää sisältöön

Fingrid Oyj:n 400 kV:n voimajohtohanke, Kalajoki, Kokkola, Liminka, Merijärvi, Muhos, Pyhäjoki, Raahe, Siikajoki, Siikalatva, Tyrnävä, Vihanti

Hankeen kuvaus

Fingrid Oyj:n 400 kV:n voimajohtohanke sijoittuu Kokkolan Ventusnevanja Muhoksen Pyhänselänvälille.Hanke on osa Länsi-Suomen kantaverkon pitkän aikavälin kehittämissuunnitelmaa. Tarkoituksena on korvata nykyinen 220 kV jännitteinen, teknisesti ikääntynyt ja tulevaisuuden tarpeisiin riittämätön voimansiirtoverkko 400 kV jännitteisellä verkolla.Nykyisille 220 kV muuntoasemille ei tehdä laajoja peruskorjauksia, vaan ne korvataan uusilla 400 kV asemilla noin vuonna 2015. Voimajohdon pituus vaihtelee linjavaihtoehdosta riippuen 204,8 ja 206,6 kilometrin välillä.

Vaihtoehdot

Päävaihtoehto A: linja sijoittuisi Kokkolan Ventusnevalta Kokkolan Marinkaisten pohjoispuolelle nykyisen 220 kV voimajohdon paikalle ja tästä eteenpäin Siikajoen Tuomiojalle reitti noudattaisi nykyisten 220 kV ja 110 kV johtojen yhteistä reittiä sijoittuen pääosin purettavan 110 kV paikalle. Nykyinen 220 kV voimajohto on tarkoitus ottaa 110 kV käyttöön. Siikajoen Tuomiojalla vaihtoehto A erkanisi nykyisten voimajohtojen reitistä ja sijoittuisi uuteen johtokäytävään ohittaen Paavolan ja Tyrnävän Meijerinkylän taajamat pohjoispuolelta. Muhoksella valtatie 22:lta Pyhänselän sähköasemalle johtoreitti sijoittuisi nykyisen 400 kV johdon rinnalle, sen länsipuolelle.

Uusi alareittivaihtoehto A1 erkanee reittivaihtoehdosta A Tyrnävänjoen ylityksen jälkeen. Reitti ylittää Järvinevan ja Kilpasuon ja yhtyy nykyiseen 220 kV voimajohdon reittiin Tikkalansuon eteläpuolella. Tikkalansuolta Vesisuonkankaalle reitti sijoittuu nykyisen 220 kV voimajohdon yhteyteen, sen itäpuolelle ja yhtyy pääreittivaihtoehtoon A. Alareittivaihtoehdon A1 pituus on noin 19 km. Tarvittavan uuden johtokäytävän leveys on pääosin 56 metriä. Tikkalansuolta Vesisuonkankaalle nykyisen 220 kV voimajohdon rinnalla sijoittuvassa osuudessa nykyinen johtokäytävä Ievenee noin 28 metriä.

Uusi alareittivaihtoehto A2 erkanee Siikajoella alkuperäisestä reittivaihtoehdosta A Raahen rautatien ylityksen jälkeen Tuomiojan pohjoispuolella. Reitti sijoittuu nykyisen 110 kV voimajohdon paikalle ja 220 kV voimajohdon rinnalle aina Siikajoen ylityksen jälkeen sijaitsevan Ruukin maaseutuopiston pohjoispuolelle asti. Maaseutuopistolta alareittivaihtoehto A2 suuntautuu itään noin 1,4 km matkan nykyisen 110 kV voimajohdon rinnalla. Kuussaaren jälkeen reitti erkanee nykyisen 110 kV rinnalta kaakkoon ja sijoittuu uuteen johtokäytävään Rahkanevan lounaispuolella. Alareittivaihtoehto A2 yhtyy reittivaihtoehtoon A Pahanevan luoteispuolella. Alareittivaihtoehdon pituus on noin 19 km ja se sijoittuu kokonaisuudessaan Siikajoen kunnan alueelle. Nykyisten 220 kV ja 110 kV voimajohtojen rinnalla sijoittuvassa osuudessa nykyinen johtokäytävä levenee noin 10-32 m. Kuussaaresta Pahanevalle tarvittavan uuden johtokäytävän leveys on 56 m.

Vaihtoehto B erkanisi A vaihtoehdosta Siikajoen Taarinevan pohjoispuolelta ja sijoittuisi kokonaan uuteen johtokäytävään ohittaen Tuomiojan, Paavolan ja Meijerinkylän taajamat eteläpuolelta. Reitti yhtyisi A-reittiin Tyrnävän Lintusuolla.

Vaihtoehto B1 erkanisi vaihtoehdon A reitistä Tuomioja-Raahe rautatien tuntumassa sivuten Tuomiojan ja Paavolan taajamia lähempää ja yhtyisi B-reittiin ennen Siikajoen ylitystä.

Uusi alareittivaihtoehto B2 erkanee alareittivaihtoehdosta B Poika-Temmesjoen ylityksen jälkeen. Reitti ylittää Tyrnävänjoen Suutarinkylässä ja yhtyy nykyisen 220 kV voimajohdon reittiin Tikkalansuon eteläpuolella. Tikkalansuolta Vesisuonkankaalle reitti sijoittuu nykyisen 220 kV voimajohdon yhteyteen, sen itäpuolelle ja yhtyy pääreittivaihtoehtoon A. Alareittivaihtoehdon B2 pituus on noin 23 km. Tarvittavan uuden johtokäytävän leveys on pääosin 56 metriä. Tikkalansuolta Vesisuonkankaalle nykyisen 220 kV voimajohdon rinnalla sijoittuvassa osuudessa nykyinen johtokäytävä levenee noin 28 metriä.

Uusi alareittivaihtoehto B3 erkanee Tyrnävällä ja Limingalla alkuperäisestä reittivaihtoehdosta B ennen Temmesjoen ylitystä. Reitti suuntautuu Takanevan yli ja ylittää Tyrnävänjoen Suutarinkylän ja Pihlajarannan välissä. Tyrnävänjoen ylityksen jälkeen reitti sijoittuu Suutarinjärven luoteispuolelle ja yhtyy nykyisen 220 kV:n voimajohdon reittiin Tikkalansuon eteläpuolella. Tikkalansuolta Vesisuonkankaalle reitti sijoittuu nykyisen 220 kV:n voimajohdon yhteyteen, sen itäpuolelle. Vesisuonkankaalla reitti yhtyy pääreittivaihtoehtoon A. Alareittivaihtoehdon B3 pituus on noin 16 km. Tarvittavan uuden johtokäytävän leveys on pääosin 56 metriä. Tikkalansuolta Vesisuonkankaalle nykyisen 220 kV:n voimajohdon rinnalla sijoittuvassa osuudessa nykyinen johtokäytävä levenee noin 28 metriä.

0-vaihtoehtoa, eli hankkeen toteuttamatta jättämistä, ei tarkastella, koska se ei ole Fingrid Oyj:n käsityksen mukaan kantaverkon toiminnan kannalta mahdollinen ratkaisu.

Julkaistu 30.10.2013 klo 13.30, päivitetty 18.12.2015 klo 12.48