Hyppää sisältöön

Finn Nickel Oy:n (ent. Suomen Nikkeli) Valkeisenrannan nikkelikaivoshanke, Leppävirta

Arviointiselostusvaiheen asiakirjat

Yhteysviranomaisen lausunto Valkeisenrannan kaivoshankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta (pdf, 211 kt)

Valkeisenrannan kaivoshankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostus, osa 1/2 (pdf, 6,8 Mt)

Valkeisenrannan kaivoshankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostus, osa 2/2 (pdf, 7,4 Mt)

Kuulutus arviointiselostuksesta.(pdf, 25 kt)

Arviointiohjelmavaiheen asiakirjat

Yhteysviranomaisen lausunto Valkeisenrannan kaivoshankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta (pdf, 105 kt)

Kuulutus arviointiohjelmasta (pdf, 25 kt)

Hankkeen kuvaus

Finn Nickel Oy suunnittelee aloittavansa sulfidisen nikkeli-kuparimalmin louhinnan Valkeisenrannan valtausalueella.

Arvioitavat vaihtoehdot

  • Vaihtoehto 0 (VE0): Kaivostoimintaa ei aloiteta Valkeisenrannan kaivosalueella. Alueen käyttö pysyy nykyisellään. Alue on metsätalousvaltaista aluetta.
  • Vaihtoehto 1 (VE1): Malmin maanalainen louhinta- ja rikastamotoiminta aloitetaan kaivosalueella. Valkeisenrannan malmiosta louhittu malmi rikastetaan aluksi Luikonlahden ta Hituran rikastamolla ja kahden ensimmäisen toimintavuoden jälkeen rikastus saatetaan siirtää tapahtuvaksi Kotalahden kaivosalueelle rakennettavaan  rikastamoon. Valkeisenrannan malmiosta louhittu sivukivi sijoitetaan ennen kaivostäyttöä väliaikaiselle sivukiven läjitysalueelle rikastamolle johtavan tien varteen, rikastushiekka-alueen läheisyyteen.
    Kotalahden vanha kaivos on tarkoitus avata alueelle mahdollisesti rakennettavan rikastamon myötä. Tästä tehdään päätös Valkeisenrannan kaivoksen kahden ensimmäisen toimintavuoden aikana.
  • Vaihtoehto 2 (VE 2): Malmin maanalainen louhinta aloitetaan. Rikastamoa ei rakenneta  kaivosalueelle. Malmi kuljetetaan muualle jatkojalostettavaksi.
Julkaistu 28.6.2007 klo 8.00, päivitetty 17.6.2013 klo 8.51