Hyppää sisältöön

Gasum Biotehdas Oy:n Oulun biokaasulaitoksen laajennushanke, Oulu

YVA-arviointiohjelma

YVA-arviointiselotus

Hankkeen kuvaus

Gasum Biotehdas Oy suunnittelee Oulun Jätehuollon Ruskon jätekeskusalueella sijaitsevan biokaasulaitoksen laajentamista. Laitos on tarkoitus laajentaa nykyisestä 19 000 tonnia vuodessa käsittelevästä laitoksesta 60 000 tonnia vuodessa käsitteleväksi laitokseksi.

 

Vaihtoehdot

Ympäristövaikutusten arviointiohjelmassa esitetään yksi hankevaihtoehto sekä ns. nollavaihtoehto:
 
Vaihtoehto VE 0+: Biokaasulaitoksen laajennusta ei toteuteta. Olemassa oleva biokaasulaitos käsittelee edelleen alueen biohajoavia jätejakeita 19 000 tonnia vuodessa. Syntynyt biokaasu toimitetaan hyödynnettäväksi kaasuna ja/tai jatkojalostetaan sähköksi ja lämmöksi tai liikennekäyttöön. Syntyneet ravinnejakeet hyödynnetään neste- ja kiintojakeina teollisuuteen ja peltokäyttöön. 

Vaihtoehto VE 1: Biokaasulaitos laajennetaan käsittelemään vuosittain 60 000 tonnia alueen biohajoavia jakeita. Syntynyt biokaasu toimitetaan hyödynnettäväksi kaasuna ja/tai jatkojalostetaan sähköksi ja lämmöksi tai liikennekäyttöön. Syntyneet ravinnejakeet hyödynnetään neste- ja kiintojakeina teollisuuteen ja peltokäyttöön. Tarvittaessa voidaan toteuttaa typenkonsentrointiprosessi nestejakeelle, jolloin osa vesistä viemäröidään.

Julkaistu 17.12.2015 klo 14.36, päivitetty 3.5.2017 klo 13.34