Gles Oy:n Mäntsälä Aero -lentokenttä, Mäntsälä

+ Näytä tiedot

Hankkeen yhteystiedot

Hankkeen kuvaus

Hankkeen tarkoituksena on toteuttaa uusi yleisilmailun lentokenttä erityisesti pääkaupunkiseudun tarpeita varten. Lisäksi tavoitteena on suunnitella lentokentän toimintaa tukevaa muuta maankäyttöä. Hanke sijaitsee Mäntsälässä suhteellisen harvaan asutulla alueella valtatien 25 vieressä sen melualueella. Hankealueen pinta‐ala on 49 hehtaaria.

Alueen maarakentamisessa hyödynnetään hankealueelta louhittavaa maa‐ainesta sekä purkutyömailla muodostuvaa kierrätysbetonia ja -tiiltä. Pintarakenteissa voidaan hyödyntää kaduilta kerättyä hiekoitussepeliä. Hankealueelta louhitaan kalliota, joka hyödynnetään lentokentän rakentamisessa louheena. Uusiomateriaalien lisäksi rakentamisessa voidaan käyttää maa‐ainesten ottoalueilta tuotavaa kiviainesta.

Lentokentän käyttöä tukevina muina maankäyttömuotoina tarkastellaan huoltoasemaa, kahvilaa, rekkaparkkia, kiihdytysrataa, tapahtumakenttää, ilmailuun ja moottoriurheiluun liittyviä harrastustiloja. Kentän asfaltoitavien alueiden ulkopuolelle toteutetaan paahdeympäristö harvinaisille kasveille ja eläimille.

Hankkeen vaihtoehdot

  • Vaihtoehto 1 Pitkä kenttä ja kiihdytysrata
  • Vaihtoehto 2 Pitkä kenttä ja huoltoasema
  • Vaihtoehto 3 Pitkä kenttä
  • Vaihtoehto 4 Lyhyt kenttä
  • Vaihtoehto 0 Muuttaminen pelloksi ilman ulkopuolisia materiaaleja

Arviointiohjelma

Arviointiselostus

Arviointiselostuksen paperiversio on luettavissa:

  • Mäntsälän kunta, kunnantalo, Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä

Yleisötilaisuus

YVA-selostuksen esittelytilaisuus pidetään maanantaina 27.5.2019 klo 17.00 - 20.00 Hirvihaaran kartanolla osoitteessa Kartanonlenkki 56, 04680 Hirvihaara. Klo 17-18 voi tulla keskustelemaan YVA:n tekijöiden ja hankkeesta vastaavan kanssa ja juomaan kahvia ja teetä. Klo 18-19.10 on hankkeen ja sen YVA:n tulosten esittely, jonka jälkeen on mahdollisuus yleisiin kysymyksiin ja keskusteluun..

Mielipiteen esittäminen

Kaikki asiasta kiinnostuneet voivat esittää arviointiselostuksesta kirjallisen mielipiteensä viimeistään 19.7.2019 mennessä joko sähköisesti kirjaamo.uusimaa(at)ely-keskus.fi tai osoitteella Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, PL 36, 00521 Helsinki. Viitteeksi tulee laittaa UUDELY/413/2018.

 

 

Julkaistu 18.10.2018 klo 8.47, päivitetty 21.5.2019 klo 15.11

Julkaisija: