Haarasuonkankaan tuulivoimahanke, Vaala

Hankkeen kuvaus

Haarasuonkankaan Tuulipuisto Ky suunnittelee Haarasuonkankaan tuulivoimapuistoa Vaalan kunnan alueelle. Hankealueelle suunnitellaan enintään 40 uuden tuulivoimalan rakentamista. Suunniteltujen voimaloiden kokonaiskorkeus on enintään 300 metriä. Suunniteltujen tuulivoimaloiden yksikköteho on noin 6–10 megawattia (MW) ja kokonaisteho on arviolta noin 240–400 MW. Hankealue sijoittuu Vaalan kuntaan Otermanjärven itä-eteläpuolelle. Vaalan keskustaajama sijaitsee noin seitsemän kilometrin etäisyydellä hankealueesta lounaaseen.

Vaihtoehdot

VE 0 Tuulivoimalat

Hanketta ei toteuteta.

VE 1 Tuulivoimalat

Haarasuonkankaan hankealueelle rakennetaan enintään 40 tuulivoimalaa. Voimaloiden kokonaiskorkeus on korkeintaan 300 metriä.

VE 2 Tuulivoimalat

Haarasuonkankaanhankealueelle rakennetaan enintään 31 tuulivoimalaa. Voimaloiden kokonaiskorkeus on korkeintaan 300 metriä.

Hankealueella tuotetun sähkön siirtämiseksi valtakunnan verkkoon on alustavasti tarkasteltavana kolme vaihtoehtoa, joista vaihtoehdot VE A ja VE B sisältävät alavaihtoehtoja:

VE A1 Sähkönsiirto ”läntinen reitti”

Sähkönsiirtoa varten rakennetaan hanke-alueelta noin 16 kilometrin pituinen 110 tai 400 kV voimajohto. Reitin  loppuosa kulkee VE A2:n itäpuolitse Ouluntien ympäristössä.

VE A2 Sähkönsiirto ”läntinen reitti”

Sähkönsiirtoa varten rakennetaan hanke-alueelta noin 16,5 kilometrin pituinen 110 tai 400 kV voimajohto. Reitin loppuosa kulkee VE A1:n länsipuolitse Ouluntien ympäristössä.

VE B1 Sähkönsiirto ”pohjoinen reitti”

Sähkönsiirtoa varten rakennetaan hanke-alueelta noin 22 kilometrin pituinen 110 tai 400 kV voimajohto. Reitin loppuosa sijoittuu Viinikanaron itäpuolitse.

VE B2 Sähkönsiirto ”pohjoinen reitti”

Sähkönsiirtoa varten rakennetaan hanke-alueelta noin 22,5 kilometrin pituinen 110 tai 400 kV voimajohto. Reitin loppuosa sijoittuu Viinikanaron länsipuolitse.

VE C Sähkönsiirto ”eteläinen reitti”

Sähkönsiirtoa varten rakennetaan hanke-alueelta noin 12,5 kilometrin pituinen 110 tai 400 kV voimajohto.

Osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä ympäristövaikutusten arviointisuunnitelma

Yleisötilaisuus

Osayleiskaavaa ja ympäristövaikutusten arviointimenettelyä koskeva yleisötilaisuus järjestetään tiistaina 9.8.2022 klo 17-19 Vaalan kunnantalolla osoitteessa Vaalantie 14, 91700 Vaala. Tilaisuuteen on mahdollista osallistua myös etäyhteyksin.

Tilaisuuteen voi osallistua oheisen linkin kautta: Teams-linkki

Tilaisuuteen voi lähettää kysymyksiä etukäteen Marja Nuottajärvelle sähköpostiosoitteeseen: marja.nuottajarvi(at)fcg.fi

Ennen tapahtumaa:

  • tarkista että internetyhteys toimii
  • käytä Google Chrome -selainta, jos sinulla ei ole Teams-sovellusta
  • tarkista tarvittaessa tietokoneen ääni- ja videoasetukset
  • tapahtuman alkupuolisko koostuu hankkeen esittelystä. Tämän osion ajan yleisön mikit ja videot pidetään mykistettyinä
  • tapahtuman loppuosa on varattu kysymyksille. Pyydä puheenvuoroa käyttämällä ”Nosta käsi”-painiketta. Kun saat puheenvuoron, voit avata mikkisi. Muun ajan pidäthän mikkisi suljettuna
  • kysymyksiä voi lähettää koko tapahtuman ajan myös kirjallisesti viestikenttään kirjoittamalla.

Mielipiteen esittäminen

Nähtävillä oleviin asiakirjoihin voi esittää mielipiteitä nähtävilläoloaikana. Mielipiteet tulee toimittaa 31.8.2022 mennessä sähköisesti osoitteella: kirjaamo@vaala.fi tai kirjallisesti osoitteeseen Vaalan kunta, Vaalantie 14, 91700 Vaala.

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus toimii menettelyssä YVA-lain tarkoittamana yhteysviranomaisena, jolle Vaalan kunta toimittaa mielipiteet ja lausunnot. Yhteysviranomainen ottaa palautteen huomioon antaessaan lausunnon hankkeesta vastaavalle. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen lausunto ympäristövaikutusten arviointisuunnitelmasta on nähtävillä viimeistään kuukauden kuluttua lausunnon antamiseen ja mielipiteiden esittämiseen varatun määräajan päättymisestä. Lausunto on nähtävillä tällä verkkosivulla.

Julkaistu 7.6.2022 klo 15.46, päivitetty 30.9.2022 klo 11.17