Hyppää sisältöön

Heinälamminrinteen jätekeskuksen kehittäminen, Kuopio

Arviointiselostusvaiheen asiakirjat

Yhteysviranomaisen lausunto Heinälamminrinteen jätekeskuksen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta (pdf, 61 kt)

Kuulutus arviointiselostuksesta (pdf, 16 kt)

Arviointiohjelmavaiheen asiakirjat

Yhteysviranomaisen lausunto Heinälamminrinteen jätekeskuksen ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta (pdf, 319 kt )

Kuulutus arviointiohjelmasta (pdf, 31 kt )

Hankkeen kuvaus

Heinälamminrinteen jätekeskus sijaitsee Kuopion kaupungin lounaispuolella noin 16 km päässä keskustasta. Heinälamminrinteen länsipuoleisessa painanteessa,  tiloilla RN:o  34:2, 6:3 ja 6:4. Heinälälamminrinteen nykyinen täyttöalue täytyy vuoden 2006 loppuun mennessä. YVA-menettelyyn valitut vaihtoehdot on  määritelty Heinälamminrinteen kehittämisen yleissuunnitelmassa esitettyjen vaihtoehtojen pohjalta.

Arvioitavat vaihtoehdot

  • Vaihtoehto VE0: Hankkeen toteuttamatta jättäminen. Heinälämminrinteen nykyinen tavanomaisen jätteen täyttöalue suljetaan  sen täytyttyä Loppusijoitustoiminnat järjestetään muualle yhteistoiminnassa muiden jäteyhtiöiden kanssa. Hyötyjätteen vastaanotto ja käsittely sekä nykyiset ongelmajätteen vastaanottotoiminnot säilyvät Heinälamminrinteen jätekeskuksessa.

  • Vaihtoehto VE1: Jätekeskuksessa otetaan käyttöön uudet loppusijoitettavan yhdyskuntajätteen laajennusalueet sen jälkeen, kun nykyinen täyttöalue tulee täyteen. Ongelmajätteiden vastaanottoa varten rakennetaan uusi rakennus. Hyötyjätetoiminnot kuten VE0:ssa.

  • Vaihtoehto VE2: Edellisen (VE1) lisäksi jätekeskuksen alueelle sijoitetaan kuivajätteen esikäsittelylaitos ja biologisesti käsiteltävän jätteen käsittelylaitos.

  • Vaihtoehto VE3:Vaihtoehtojen VE1 ja VE2 lisäksi alueella otetaan käyttöön pilaantuneiden maiden käsittely- ja loppusijoitustoiminnot sekä ongelmajätteiden vastaanottotoiminnot.

Julkaistu 14.7.2004 klo 8.44, päivitetty 14.6.2013 klo 10.47

Aihealue: