Hyppää sisältöön

Holstinharjun jätteenkäsittelytoimintojen laajentaminen, Kemi

Arviointiohjelma

Arviointiselostus

Hankekuvaus

Savaterra Oy suunnittelee Kemissä sijaitsevan Holstinharjun pilaantuneiden maa-ainesten käsittelylaitoksen kapasiteetin ja vastaanotettavien jäteaineiden valikoiman laajentamista. Holstinharjun käsittelylaitoksella käsitellään tällä hetkellä pilaantuneilta alueilta kaivettuja maa-aineksia enintään 20 000 tonnia vuodessa. Laajennukset koskisivat jätteiden käsittelykapasiteetin nostamista 20 000 tonnista vuodessa 185 000 tonniin vuodessa. Lisäksi jätteenkäsittelylaitoksella tultaisiin vastaanottamaan ja käsittelemään jatkossa nykyisessä ympäristöluvassa esitettyjen pilaantuneiden maa-ainesten lisäksi lietteitä, teollisuuden sivutuotteita, sakkoja, öljynporauksen ja ?jalostuksen jätteitä sekä muita jätejakeita. Tarkoituksena on puhdistaa pilaantuneita maa-aineksia, joissa on öljyä, torjunta-aineita, kyllästysaineita, metalleja tai muuta sellaista, joka edellyttää lain mukaan pudistustoimintaa. Lopputuotteena on puhdistettua maa-ainesta, jota voidaan käyttää Holstinharjun suljetun kaatopaikan jätetäytön peittämiseen sekä maarakennustoimintaan. Toisena lopputuotteiden pääluokkana on lietteiden käsittelystä tuleva hygienisoitu multa.

Jätteenkäsittelylaitokselle rakennetaan jätteiden vastaanotto- ja varastointialueet. Jäteaineiden käsittely tapahtuu siirrettävällä laitteistolla.

Julkaistu 13.11.2007 klo 12.34, päivitetty 18.6.2019 klo 14.01

Julkaisija: