Hyppää sisältöön

Iljansuon turvetuotanto, Ilomantsi

* Arviointiohjelma saapunut: 24.11.2009 (pdf 12,6 MB) 
* Arviointiohjelma nähtävillä: 14.12.2009 – 31.1.2010
* Kuulutus arviointiohjelmasta: 14.12.2009 (Word 36,0 KB)
* Esittelytilaisuus: Ilomantsin Hattuvaaran Taistelijan Talolla 16.12.2009  klo 18.00 alkaen 
* Lausunto pyydetty seuraavilta: Pohjois-Karjalan TE-keskus, Pohjois-Karjalan maakuntaliitto, Itä-Suomen lääninhallitus/Sosiaali- ja terveysosasto, Ilomantsin kunnanhallitus, Ilomantsin perusturvalautakunta, Ilomantsin ympäristölautakunta, Pohjois-Karjalan luonnonsuojelupiiri ry, Savo-Karjalan tiepiiri, Koitajoen kalastusalue, Mekrijärven tutkimusasema, Rajavesikomissio/SYKE
* Lausuntojen määräaika: 31.1.2010
* Yhteysviranomaisen lausunto arviointiohjelmasta 25.2.2010 (Word 109 KB)    
* Arviointiselostus saapunut: 27.6.2011
Selostuksen aineisto:
Tekstiosa (pdf, 14 Mt)
Liitteet:
Liite 1: ruokohelpialueet (pdf, 2,5 Mt), tuotantosuunnitelma (pdf, 2 Mt), pintavalutuskenttien tarkekuvat (pdf, 1 Mt)
Liite 2: Iljansuon pölymallinnus (pdf, 6 Mt)
Liite 3: Iljansuon kasvillisuusraportti (pdf, 600 kt), kasvillisuusliitteet (pdf, 12 Mt)
Liite 4: linturaportti (pdf, 600 kt), linnustoliitteet (pdf, 7 Mt)
Liite 5: Viitasammakkoselvitys (pdf, 1,2 Mt)
Liite 6: Perhosselvitys (pdf, 2,2 Mt),  liitteet (pdf, 178 kt)
Liite 7: Kaivokartta (pdf, 4,2 Mt)
Liite 8: kuvia lammista  (pdf, 10 Mt)
Liite 9: vesistöpisteet (pdf, 5 Mt)
Liite 10: vedenlaatutulokset (pdf, 24 kt)
Liite 11: piileväymspisteet (pdf, 4,6 Mt)
Liite 12: piilevädata (pdf, 167 kt)
Liite 13: kasviplanktondata (pdf, 69 kt)
Liite 14:  pohjaeläinraportti (pdf, 179 kt),  liitteet (pdf, 5,4 Mt)
Liite 15:  kyselylomake (pdf, 25 kt)
Liite 16: VAT-taulukko (pdf, 29 kt)
* Arviointiselostus nähtävillä: 7.7.-19.8.2011
* Kuulutus arviointiselostuksesta: 7.7.2011
* Esittelytilaisuus: Ilomantsin Hattuvaaran Taistelijan talolla, os. Hatuntie 387 A, torstaina 14.07.2011 klo 18.00 alkaen  
* Lausunto pyydetty seuraavilta: Pohjois-Karjalan maakuntaliitto, Itä-Suomen aluehallintovirasto, Ilomantsin kunnanhallitus, Ilomantsin perusturvalautakunta, Ilomantsin ympäristölautakunta, Pohjois-Karjalan luonnonsuojelupiiri ry, Pohjois-Savon ELY-keskus/Liikenne ja infrastruktuuri, Koitajoen kalastusalue, Mekrijärven tutkimusasema, Pohjois-Karjalan ELY-keskus/Maaseutu ja energia
* Lausuntojen määräaika: 19.8.2011
* Yhteysviranomaisen lausunto 17.10.2011 arviointiselostuksesta (doc, 218 kt)

Hankkeen kuvaus: 

Tarkoituksena on aloittaa tuotanto uudelleen Iljansuon turvetuotantoalueella. Alue sijaitsee noin 32 km Ilomantsin kuntakeskuksesta koilliseen Hattuvaaran kylän itä- ja kaakkoispuolella. Hankkeen tuotantoala on noin 724 ha. Alue on ollut viimeksi turvetuotannossa vuonna 1999. Tämän jälkeen pääosa alueesta on ollut ruokohelpiviljelyksessä.  Alue sijaitsee Ilajanjärven valuma-alueella. Tuotantoalueen kuivatusvedet johdetaan laskuojia pitkin Ilajanjokeen ja edelleen Ilajanjärven Särkilahteen.

Arviointiohjelman mukaan hankkeen toteutusvaihtoehtoina tutkitaan hankkeen toteuttamista koko tuotantoalueella tai hankkeen toteuttamatta jättämistä (nollavaihtoehto).

 

Julkaistu 16.8.2013 klo 9.24, päivitetty 4.11.2015 klo 13.29