Hyppää sisältöön

Jeppo Kraft Andelslagin biokaasulaitoksen rakennushanke, Uusikaarlepyy

Arviointiohjelma

Arviointiselostus

Hankkeen kuvaus

Jeppo Kraft Andelslag (JKA) suunnittelee biokaasun tuotannon aloittamista Uudessakaarlepyyssä. JKA on Jepualla toimiva paikallisten omistama sähköosuuskunta, joka toimii Uudenkaarlepyyn ja Oravaisten alueella. Nykyisin JKA ostaa jakelemansa sähkön Vaasan Sähkö Oyj:ltä, joka tuottaa suurimman osan energiasta fossiilisilla polttoaineilla. Biokaasulaitoksen tuottamalla sähköllä ja lämmöllä voitaisiin korvata osa paikallisen teollisuuden käyttämästä fossiilisilla polttoaineilla tuotetusta energiasta.

Hankkeen tarkoituksena on tuottaa biokaasua mädättämällä biologisesti hajoavia jätteitä ympäri vuoden toimivalla mädätyslaitoksella. Raaka-aineina mädätyksessä käytetään karjatalouden lietteitä, turkiseläinten lantaa, elintarviketeollisuuden jätteitä (esim. perunankuoria, heraa, leipomojätettä) ja muita mädätykseen soveltuvia orgaanista jätteitä. Syntyvä biokaasu koostuu metaanista (noin 60–70 %) ja hiilidioksidista (noin 30–40 %). Mädätyksessä lietteen hajuhaitat vähenevät huomattavasti.

Hankealuevaihtoehdot sijaitsevat valtatie 19 lounaispuolella Jepualla ja ovat entisiä turkistarha-alueita. Laitoksen sijoituspaikalle on kolme vaihtoehtoa ja laitoksen mädätyskapasiteetille kaksi kokovaihtoehtoa, 50 000 m3 ja 90 000 m3 vuodessa. Lisäksi kartoitetaan mahdollisuutta siirtää osa raaka-aineista putkistoa pitkin maatiloilta suoraan biokaasulaitokselle ja korvata näin osa maantiekuljetuksista. Biokaasu on myös tarkoitus siirtää kaasuputkea pitkin suoraan paikallisen teollisuuden käyttöön.

Arvioitavat vaihtoehdot

  • Nollavaihtoehto (VE 0): Biokaasulaitosta ei rakenneta, nykytilanne jätteenkäsittelyssä ja energiantuotannossa säilyy ennallaan.
  • Vaihtoehto 1 (VE 1): Biokaasulaitos rakennetaan Jepualle, kiinteistölle Foxland RN:o 893-410-1-86. Mädätyskapasiteetin vertailussa alavaihtoehtoina ovat 50 000 ja 90 000 m3 vuodessa. Alavaihtoehdoissa arvioidaan myös tilanne, jossa osa maantiekuljetuksista korvataan lieteputkistolla.
  • Vaihtoehto 2 (VE 2): Biokaasulaitos rakennetaan Jepualle, kiinteistölle Solgränd RN:o 893-409-2-52. Mädätyskapasiteetin vertailussa alavaihtoehtoina ovat 50 000 m3 ja 90 000 m3 vuodessa. Alavaihtoehdoissa arvioidaan myös tilanne, jossa osa maantiekuljetuksista korvataan lieteputkistolla.
  • Vaihtoehto 3 (VE 3): Biokaasulaitos rakennetaan Jepualle, kiinteistölle Berget RN:o 893-409-1-17. Mädätyskapasiteetin vertailussa alavaihtoehtoina ovat 50 000 m3 ja 90 000 m3 vuodessa. Alavaihtoehdoissa arvioidaan myös tilanne, jossa osa maantiekuljetuksista korvataan lieteputkistolla.
Julkaistu 4.7.2008 klo 0.00, päivitetty 29.5.2019 klo 12.18