Hyppää sisältöön

Kalajoen Läntisten tuulivoimahanke, Kalajoki

Arviointiohjelma

Arviointiselostus


Hanke

Tuulipuisto Oy Kalajoki suunnittelee tuulivoimapuistoa Kalajoen kaupungin eteläpuolelle. Tuulivoimapuistoa suunnitellaan 11–20 noin 3-5 MW:n yksikkötehoiselle tuulivoimalaitokselle, joiden vuosituotanto on noin 10 GWh/voimala. Tuulivoimapuistoalueen yleiskaavoitus on käynnistynyt ja tulee etenemään rinnakkain YVA-menettelyn kanssa.

Vaihtoehdot arviointiohjelmassa
VE0:
Hanke jätetään toteutumatta.
VE1: Tarkastellaan enintään 20 yksikköteholtaan noin 3–5 MW:n tuulivoimalan sijoittamista hankealueelle. Tuulivoimaloiden napakorkeus olisi noin 150 metriä ja voimalan kokonaiskorkeus enintään 220 metriä.
VE2: Tarkastellaan enintään 11 yksikköteholtaan noin 3–5 MW:n tuulivoimalan sijoittamista hankealueelle. Tuulivoimaloiden napakorkeus olisi sama kuin VE1:ssä.

Tuulipuisto liitettäisiin hankealueen läpi kulkevaan Fingridin voimajohtoon. Sähköasemalta sähkö siirtyy Fingridin verkkoon ja uutta ilmajohtoa tarvitaan vain muutama metri. Sähköaseman vaihtoehtoisia sijaintipaikkoja on kaksi.

Vaihtoehdot arviointiselostuksessa

Vaihtoehdossa 1 (VE1) tarkastellaan yhteensä korkeintaan 20 yksikköteholtaan noin 3-5 MW:n tuulivoimalan sijoittamista hankealueelle. Tuulivoimaloiden napakorkeus olisi noin 150 metriä ja voimalan kokonaiskorkeus enintään 220 metriä.
Vaihtoehdossa 2 (VE2) tarkastellaan korkeintaan 11 yksikköteholtaan noin 3-5 MW:n tuulivoimalan sijoittamista hankealueelle. Tuulivoimaloiden napakorkeus olisi noin 150 metriä ja voimalan kokonaiskorkeus enintään 220 metriä.
Vaihtoehdossa 3 (VE3) tarkastellaan korkeintaan 9 yksikköteholtaan noin 3-5 MW:n tuulivoimalan sijoittamista hankealueelle. Tuulivoimaloiden napakorkeus olisi noin 150 metriä ja voimalan kokonaiskorkeus enintään 220 metriä.
Nollavaihtoehtona tarkastellaan tuulipuiston toteuttamatta jättämistä.

Hanke liitettäisiin Kalajoen Jylkkään rakennettavaan 110/400 kV:n sähköasemaan, joka sijaitsee noin 18 km hankealueesta koilliseen. Tuulipuiston alueelle rakennettaisiin yksi 110/33 kV muuntoasema. Tuulipuiston ja sähköaseman väliin rakennettaisiin 110 kV:n ilmajohto, joka sijoitettaisiin Fingridin johtokadun rinnalle. Ilmajohdon pituus olisi noin 18 km.

Julkaistu 8.12.2015 klo 13.17, päivitetty 5.4.2016 klo 14.53