Kokkolan teollisuusjätteen käsittely- ja kierrätyskeskus, Ekokem-Palvelu Oy

+ Näytä tiedot

Hankkeen yhteystiedot

Arviointiohjelma

Uuden vaihtoehdon materiaalia

Arviointiselostus

Hankkeen kuvaus: 
Käsittelykeskuksen tavoitteena on turvata Kokkolan suurteollisuusalueen teollisuudelle asianmukainen jätteenkäsittelymahdollisuus ja parantaa pilaantuneiden maa-ainesten vastaanotto- ja käsittelymahdollisuuksia. Kokkolan seudulla nähdään olevan tarvetta laajemmankin alueen pilaantuneiden maiden vastaanotto ja käsittelypaikalle.

Arvioitavat vaihtoehdot ovat:

  • VE 0 on nykytilanne, jossa käsittelykeskusta ei rakenneta alueelle.
  • VE 1 on suunnitelman mukainen käsittelykeskus Ykspihlajan suurteollisuusalueella, joka sisältää jätteenkäsittely- ja loppusijoitusalueen. Vaihtoehdossa loppusijoitusalueen ala on 2,5 ha.
  • VE 2 on suunnitelman mukainen käsittelykeskus Ykspihlajan suurteollisuusalueella, joka sisältää jätteenkäsittely- ja loppusijoitusalueen sekä ulkopuolisten vesien käsittelyn. Vaihtoehdossa loppusijoitusalueen ala on 2,5 ha.
  • VE 3 on suunnitelman mukainen käsittelykeskus, Ykspihlajan suurteolli-suusalueella joka sisältää jätteenkäsittely- ja loppusijoitusalueen. Vaihtoehdossa lop-pusijoitusalueen ala on 5 ha.
  • VE 4 on suunnitelman mukainen käsittelykeskus Ykspihlajan suurteollisuusalueella, joka sisältää jätteenkäsittely- ja loppusijoitusalueen sekä ulkopuolisten vesien käsittelyn. Vaihtoehdossa loppusijoitusalueen ala on 5 ha.
  • VE 5 on suunnitelman mukainen käsittelykeskus Storkohmon jäteasemalla, joka sisältää jätteenkäsittely- ja loppusijoitusalueen. 
  • VE 6 on suunnitelman mukainen käsittelykeskus Storkohmon jäteasemalla, joka sisältää pelkästään loppusijoitusalueen ja tässä vaihtoehdossa Suurteollisuusalueella sijaitsisi käsittelykenttätoiminnat.

 

Julkaistu 12.12.2008 klo 0.00, päivitetty 29.5.2019 klo 12.15