Hyppää sisältöön

Kollaja-hanke, Pudasjärvi

Hankkeen kuvaus

Kollaja-hankkeeseen kuuluvat Pudasjärven kaupungin alueelle rakennettava tekojärvi, siihen liittyvät pato- ja kanavarakenteet sekä vesivoimalaitos ja vesiensäännöstelytoimet. Tekojärven pinta-ala olisi n. 46 km2.

Koskiensuojelulailla on kielletty luvan myöntäminen uuden vesivoimalaitoksen rakentamiseen mm. Iijoen vesistön keski- ja yläosassa Pudasjärven kunnassa. Hankkeen vaikutusalueelle sijoittuu myös kolme Natura-aluetta. Yhtiön tarkoituksena on ympäristövaikutusten arviointimenettelyllä selvittää, onko mahdollista hakea lupaa Kollajan tekojärven ja voimalaitoksen rakentamiseen.

Vaihtoehdot

Vaihtoehto VE 0: hanketta ei toteuteta
Vaihtoehto VE 1: Tekojärvi ja voimalaitos
Vaihtoehto VE 2: Pelkkä tekojärvi.

Vaihtoehdon VE 1 alavaihtoehdot koskevat veden korkeutta 
Pudasjärvessä. Lisäksi Livojoki - Aittojärvi -kanavan sijoitukselle on kaksi vaihtoehtoa.

Osallistu ja vaikuta ympäristövaikutusten arviointiin

Kollajan YVA-tietokortti

 

Julkaistu 30.9.2013 klo 8.17, päivitetty 18.12.2015 klo 13.11