Korimäen tila, broilerikasvattamon laajennushanke, Marttila

+ Näytä tiedot

Hankkeen yhteystiedot

Korimäen tilan broilerikasvattamo on käynnistänyt suunnitteluhankkeen, jossa laajennetaan olemassa olevaa broilerikasvattamoa. Hanke sijoittuu Marttilan kunnan kiinteistöille Korimäki 480-401-3-29 ja Kokonmäki 480-401-3-31. Hanke sijoittuu maa- ja metsätalouskäytössä olevalle alueelle nykyisten kahden broilerikasvattamon läheisyyteen. Kulku tilalle tapahtuu raskaan kaluston osalta pääasiassa Rekoistentien kautta. Hankkeen ympäristövaikutusten arvioinnin pohjaksi on kartoitettu ympäristön herkkiä ja häiriintyviä luontokohteita noin 5 km:n säteellä hankkeen sijoituspaikasta. Hankkeen lähiympäristöön kohdistuvat vaikutukset, kuten haju-, liikenne- ja meluvaikutukset, ehdotetaan arvioitavan noin 1-1,5 km:n säteellä hankkeen sijoituspaikasta. Hankevastaavalla on samanaikaisesti käynnissä Marttilassa toinen broilerikasvattamon laajentamishanke ja ympäristövaikutusten arviointimenettely Laaksosen tilalla. Tilat sijaitsevat noin 7 km:n päässä toisistaan.


ARVIOINTIOHJELMA

Nähtävillä: 19.11.–18.12.2019 Marttilan kunnanvirastossa (Härkätie 773, 21490 Marttila) ja Marttilan kirjastossa (Härkätie 723, 21490 Marttila)

Lausuntojen antaminen ja mielipiteiden esittäminen: YVA-ohjelmasta voi antaa lausuntoja ja esittää mielipiteitä kirjallisesti. Ne on toimitettava viimeistään 18.12.2019 osoitteeseen kirjaamo.varsinais-suomi@ely-keskus.fi tai Varsinais-Suomen ELY-keskus, PL 236, 20101 Turku.

 

ARVIOINTISELOSTUS

  • YVA-selostus
  • Kuulutus
  • Lausuntopyyntö
  • Kuulutus- ja lausuntopyyntö
  • Mielipidelomake
  • Yhteysviranomaisen päätelmä YVA-selostuksesta

Tämän sivun lyhytosoite on: www.ymparisto.fi/korimaentilanYVA

Julkaistu 15.11.2019 klo 16.11, päivitetty 19.11.2019 klo 10.25

Aihealue: