Hyppää sisältöön

Kuopion Energian Kumpusaaren voimalaitos, Kuopio

  • ympäristökeskuksen lausunto arviointiselostuksesta annettu 30.9.1996

Hankkeen kuvaus

Hankeen tarkoituksena on rakentaa kiinteitä polttoaineita käyttävä uusi voimalaitos Kuopion Kumpusaareen, kun Haapaniemi I poistuu energiantuotannosta vuonna 2000. Voimalaitoshankkeen yhtenä toteuttamisvaihtoehtona on polttoaineteholtaan yli 300 MW:n voimalaitos, johon sovelletaan ympäristövaikutusten arviointimenettelyä.

Arvioitavat vaihtoehdot

Ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa on tarkasteltu voimalaitoshankkeen kahta vaihtoehtoa, verrattu arvioituja vaikutuksia tilanteeseen, ettei hanketta toteuteta eli ns. nollavaihtoehtoon sekä nykyiseen tilanteeseen. Molemmat voimalaitosvaihtoehdot sijoittuvat Kuopion kaupungin Kumpusaareen Haapaniemen kaupunginosaan kortteliin rno 54.

Vaihtoehto Kumpusaari pieni on 140 MW:n tehoinen voimalaitos, joka rakennetaan tyydyttämään Kuopion kaupungin sähkön ja kaukolämmön tarpvetta. Vaihtoehto Kumpusaari suuri 350 MW:n voimalaitos, joka toteutetaan yhteistyössä Savon Voima Oy:n kanssa ja kattaa osan maakunnan sähköntarpeesta. Molemmissa tapauksissa uusi voimalaitos on kiinteää polttoainetta (turve tai hiili) käyttävä väliottolauhdelaitos, jonka polttotekniikkana on leijukerrospoltto.

Nollavaihtoehtona on, että uutta voimalaitosta ei rakenneta vaan Haapaniemi I korvataan ja energian lisätarve tyydytetään kaukolämmön osalta uusilla öljyvesikattiloilla ja tarvittava lisäsähkö ostetaan.

Julkaistu 15.9.2005 klo 8.00, päivitetty 14.6.2013 klo 13.47

Aihealue: